ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA

Törvényhozási Igazgatóság

Szervezési Főosztály

Lekérdezés időpontja: 2021.06.10.11:34:09


2021. június 10. 11:30 órai állapot szerint

HB_utan

JÚNIUS 14. HÉTFŐ
üléskezdés:
13:00 óra
határozathozatalok:
legkorábban 14:15 órától
ülés befejezése:
kb. 23:00 óra, illetve a napirendi pontok megtárgyalása
szünet:
szükség szerint
JÚNIUS 15. KEDD
üléskezdés:
9:00 óra
határozathozatalok:
legkorábban 10:15 órától
ülés befejezése:
kb. 14:00 óra, illetve a napirendi pontok megtárgyalása
szünet:
szükség szerint
A)
A napirendi pontok tárgyalásának időrendje
 
JÚNIUS 14. HÉTFŐ
Üléskezdés: 13:00 óra
Napirend előtt
Napirend előtti felszólalások
 
Kissné Köles Erika, szlovén nemzetiségi szószóló (5 perc)

Megjegyzés:

A nemzetiségi szószóló napirend előtti felszólalását a házelnök engedélyezte.


Legkorábban: 14:15 órától határozatképesség szükséges!
Döntések, határozathozatalok
Az ülés napirendjének elfogadása
Napirendi pontok tárgyalási sorrendje
A határozathozatalokat követően
1.
Kb. 14:30- kb. 15:30 óráig

2.
Kb. 15:30- kb. 16:30 óráig

3.
Kb. 16:30- kb. 17:00 óráig

Vita a Törvényalkotási bizottság módosító javaslatáról és jelentéséről
4.
T/15969/8
A köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött, az Országgyűlés 2021.05.26-i ülésnapján elfogadott "Az ingatlan-nyilvántartásról" szóló törvény
(A törvényjavaslat benyújtója: kormány - Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Vita a Törvényalkotási bizottság jelentéséről és módosító javaslatáról

Megjegyzés:

Amennyiben a Törvényalkotási bizottság jelentését benyújtja.


A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslatok vitái
Megjegyzés:

Az előterjesztő, valamint - ha nem a Kormány az előterjesztő - a Kormány képviselője a vitában bármikor felszólalhat.

Az Országgyűlésről szóló törvény alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek - az európai parlamenti képviselők kivételével - soron kívül, három-háromperces időtartamban szólalhatnak fel.

A HHSZ 47.§ (6) bekezdés c) pontja alapján az európai uniós kérdéssel összefüggő napirendi pont esetében az európai parlamenti képviselő felszólalási ideje a 35.§ (2) bekezdése szerinti megkülönböztetésnek megfelelően,
ca) amennyiben a képviselőcsoport vezetője útján jelentkezett, úgy annak a képviselőcsoportnak a felszólalási idejébe számít bele, amely felszólalóként bejelentette,
cb) amennyiben közvetlenül jelentkezett, úgy nem számít bele az időkeretbe, és részére az egy független képviselőre jutó felszólalási idővel megegyező felszólalási időt kell biztosítani.

5.
T/16366
A játékosügynöki tevékenység szabályozásával összefüggésben a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról
Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája

Megjegyzés:

Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Amennyiben az előterjesztő a HHSZ 46. § (3) szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.

Amennyiben az előterjesztő HHSZ 46. § (2a) bekezdése szerinti kérelme alapján a Törvényalkotási bizottság - előrehozott eljárásában - az előterjesztést megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.


6.
T/16220
Egyes törvényeknek a turizmus-vendéglátás ágazatot érintő stratégiai célú módosításáról
(Kormány - a miniszterelnök kabinetfőnöke)
Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája

Megjegyzés:

Amennyiben a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalja és összegző jelentését benyújtja.


7.
T/16221
A védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról
(Kormány - honvédelmi miniszter)
Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája

Megjegyzés:

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

Az előterjesztés egy része a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával elfogadandó házszabályi rendelkezésnek minősül.

Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Amennyiben az előterjesztő a HHSZ 46. § (3) szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.


8.
H/16219
A NATO irányítása alatt végrehajtott balkáni katonai békefenntartó műveletekhez történő magyar hozzájárulásról szóló 94/2001. (XII. 21.) OGY határozat hatályon kívül helyezéséről
(Kormány - honvédelmi miniszter)
Bizottsági jelentés(ek) vitája

Megjegyzés:

Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában az előterjesztést a Törvényalkotási bizottság nem tárgyalja (HHSZ 46.§ (3) bekezdés). A HHSZ 47.§ (1) bekezdése alapján az Országgyűlés a bizottsági jelentés(ek) vitáját folytatja le és a HHSZ 50.§ (2) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján az előterjesztés elfogadásáról dönt.


9.
T/16367
A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról
(Kormány - Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája

Megjegyzés:

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

Nemzetiségi napirendi pont!

Amennyiben az előterjesztő HHSZ 46. § (2a) bekezdése szerinti kérelme alapján a Törvényalkotási bizottság - előrehozott eljárásában - az előterjesztést megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.


10.
T/16369
Egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, illetve egyes törvényeknek a jogrendszer koherenciájának erősítése érdekében történő módosításáról
(Kormány - Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája

Megjegyzés:

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Amennyiben az előterjesztő a HHSZ 46. § (3) szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.

Amennyiben az előterjesztő HHSZ 46. § (2a) bekezdése szerinti kérelme alapján a Törvényalkotási bizottság - előrehozott eljárásában - az előterjesztést megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.


11.
T/15995
Az állami vagyonnal való fenntartható gazdálkodás megteremtése érdekében egyes vagyongazdálkodást érintő törvények módosításáról, valamint egyéb vagyongazdálkodási rendelkezésekről
(Kormány - tárca nélküli miniszter - nemzeti vagyon kezeléséért felelős)
Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája

Megjegyzés:

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

Amennyiben a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalja és összegző jelentését benyújtja.


12.
T/15986
Egyes otthonteremtési állami feladatok karitatív szervezetek általi átvállalásáról
(Kormány - tárca nélküli miniszter - nemzeti vagyon kezeléséért felelős)
Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája

Megjegyzés:

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

Amennyiben a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalja és összegző jelentését benyújtja.


13.
T/16297
Egyes törvényeknek a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete létrehozásával összefüggő módosításáról
Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája

Megjegyzés:

Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Amennyiben az előterjesztő a HHSZ 46. § (3) szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.


14.
T/16212
A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény módosításáról
Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája

Megjegyzés:

Amennyiben a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalja és összegző jelentését benyújtja.


15.
T/16365
A pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról
Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája

Megjegyzés:

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

Amennyiben az előterjesztő HHSZ 46. § (2a) bekezdése szerinti kérelme alapján a Törvényalkotási bizottság - előrehozott eljárásában - az előterjesztést megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.


16.
T/16206
A jogi személyek nyilvántartásáról és a nyilvántartási eljárásról
(Kormány - igazságügyi miniszter)
Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája

Megjegyzés:

Amennyiben a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalja és összegző jelentését benyújtja.


17.
T/16207
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosításáról
(Kormány - igazságügyi miniszter)
Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája

Megjegyzés:

Amennyiben a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalja és összegző jelentését benyújtja.


18.
T/16218
A polgári peres eljárás elhúzódásával kapcsolatos vagyoni elégtétel érvényesítéséről
(Kormány - igazságügyi miniszter)
Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája

Megjegyzés:

Amennyiben a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalja és összegző jelentését benyújtja.


19.
T/16223
A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról
Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája

Megjegyzés:

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Amennyiben az előterjesztő a HHSZ 46. § (3) szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.


20.
T/16204
Egyes törvényeknek a szakképzéssel és a felnőttképzéssel összefüggő módosításáról
(Kormány - innovációért és technológiáért felelős miniszter)
Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája

Megjegyzés:

Nemzetiségi napirendi pont!

Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Amennyiben az előterjesztő a HHSZ 46. § (3) szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.


21.
T/14949
A nemzeti adatvagyonról
(Kormány - innovációért és technológiáért felelős miniszter)
Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája

Megjegyzés:

Amennyiben a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalja és összegző jelentését benyújtja.


22.
T/16225
A Fudan Hungary Egyetemért Alapítványról, a Fudan Hungary Egyetemért Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról
(Kormány - innovációért és technológiáért felelős miniszter)
Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája

Megjegyzés:

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Amennyiben az előterjesztő a HHSZ 46. § (3) szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.


23.
T/16226
A Budapest Diákváros megvalósításáról
(Kormány - innovációért és technológiáért felelős miniszter)
Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája

Megjegyzés:

Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Amennyiben az előterjesztő a HHSZ 46. § (3) szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.


Napirend után
Napirend utáni felszólalások
JÚNIUS 15. KEDD
Üléskezdés: 9:00 óra
Napirend előtt
Napirend előtti felszólalások
Legkorábban: 10:15 órától határozatképesség szükséges!
Döntések, határozathozatalok
1.
Interpellációk
A szavazás

2.
H/16286
Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2020. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről az Országgyűlés részére című beszámoló elfogadásáról
Lehetőség szerint határozathozatal

Megjegyzés:

A HHSZ 84. § (7) bekezdése alapján, ha a határozati javaslatot érintően nincs vitához kapcsolódó bizottság, vagy csak a nemzetiségeket képviselő bizottság minősül annak, és nem került sor módosító javaslat benyújtására, az Országgyűlés az együttes általános vita lezárását követően a határozati javaslat elfogadásáról határoz.


3.
T/16118
Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről
(Kormány - pénzügyminiszter)
A zárószavazás

Megjegyzés:

Uniós napirendi pont! Nemzetiségi napirendi pont!

A HHSZ 91. § (3) bekezdése alapján a törvényjavaslat tárgyalása során a Törvényalkotási bizottság feladatait a Költségvetési bizottság látja el.

A HHSZ 92. § (3) bekezdése alapján a törvényjavaslat részletes vitáját a Mentelmi bizottság kivételével valamennyi állandó bizottság és a nemzetiségeket képviselő bizottság is lefolytatja. A költségvetési törvényjavaslat tárgyalása során a költségvetési ügyekkel foglalkozó bizottság kijelölt bizottságnak, a többi állandó bizottság és a nemzetiségeket képviselő bizottság a költségvetési törvényjavaslat valamennyi szerkezeti egysége vonatkozásában vitához kapcsolódó bizottságnak minősül.


4.
T/15969/8
A köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött, az Országgyűlés 2021.05.26-i ülésnapján elfogadott "Az ingatlan-nyilvántartásról" szóló törvény
(A törvényjavaslat benyújtója: kormány - Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Döntés a módosító javaslatról és a zárószavazás

Megjegyzés:

Amennyiben a Törvényalkotási bizottság jelentését benyújtja.


5.
T/16221
A védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról
(Kormány - honvédelmi miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás

Megjegyzés:

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

Az előterjesztés egy része a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával elfogadandó házszabályi rendelkezésnek minősül.

Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Amennyiben az előterjesztő a HHSZ 46. § (3) szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.


6.
T/16367
A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról
(Kormány - Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás

Megjegyzés:

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

Nemzetiségi napirendi pont!

Amennyiben az előterjesztő HHSZ 46. § (2a) bekezdése szerinti kérelme alapján a Törvényalkotási bizottság - előrehozott eljárásában - az előterjesztést megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.


7.
T/16369
Egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, illetve egyes törvényeknek a jogrendszer koherenciájának erősítése érdekében történő módosításáról
(Kormány - Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás

Megjegyzés:

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Amennyiben az előterjesztő a HHSZ 46. § (3) szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.

Amennyiben az előterjesztő HHSZ 46. § (2a) bekezdése szerinti kérelme alapján a Törvényalkotási bizottság - előrehozott eljárásában - az előterjesztést megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.


8.
T/15995
Az állami vagyonnal való fenntartható gazdálkodás megteremtése érdekében egyes vagyongazdálkodást érintő törvények módosításáról, valamint egyéb vagyongazdálkodási rendelkezésekről
(Kormány - tárca nélküli miniszter - nemzeti vagyon kezeléséért felelős)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás

Megjegyzés:

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

Amennyiben a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalja és összegző jelentését benyújtja.


9.
T/15986
Egyes otthonteremtési állami feladatok karitatív szervezetek általi átvállalásáról
(Kormány - tárca nélküli miniszter - nemzeti vagyon kezeléséért felelős)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás

Megjegyzés:

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

Amennyiben a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalja és összegző jelentését benyújtja.


10.
T/16365
A pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás

Megjegyzés:

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

Amennyiben az előterjesztő HHSZ 46. § (2a) bekezdése szerinti kérelme alapján a Törvényalkotási bizottság - előrehozott eljárásában - az előterjesztést megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.


11.
T/16223
A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás

Megjegyzés:

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Amennyiben az előterjesztő a HHSZ 46. § (3) szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.


12.
T/16225
A Fudan Hungary Egyetemért Alapítványról, a Fudan Hungary Egyetemért Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról
(Kormány - innovációért és technológiáért felelős miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás

Megjegyzés:

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Amennyiben az előterjesztő a HHSZ 46. § (3) szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.


13.
T/16210
Magyarország 2022. évi központi költségvetésének megalapozásáról
(Kormány - pénzügyminiszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás

Megjegyzés:

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

Uniós napirendi pont!

Nemzetiségi napirendi pont!

A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta és összegző jelentését benyújtotta.


14.
T/16200
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosításáról
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás

Megjegyzés:

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

Nemzetiségi napirendi pont!

A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta és összegző jelentését benyújtotta.


15.
S/...
Az Alkotmányíróság új tagjának megválasztásáról
(Dr. .......)

Megjegyzés:

Az Országgyűlés az Alkotmánybíróság tagjait az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával tizenkét évre választja [Alaptörvény 1. cikk (2) bekezdés e) pont, 24. cikk (8) bekezdés]

Az Országgyűlés az Alkotmánybíróság tagját titkos szavazással választja meg.[Ogytv. 44. § (1a) bekezdés]

Benyújtástól függően!


Titkos szavazás
Megjegyzés:

kb. 40 perc (Kb. 10:45-11:25)

Kb. 11:45 órától
A választás eredményhirdetése - Eredményes választás esetén: eskütétel
Megjegyzés:

Az Alkotmánybíróság tagja hivatalba lépését megelőzően az Országgyűlés előtt esküt tesz. [Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 9. §, Eskütv. 1. § (1) bekezdés a) pont]

16.
T/16366
A játékosügynöki tevékenység szabályozásával összefüggésben a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás

Megjegyzés:

Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Amennyiben az előterjesztő a HHSZ 46. § (3) szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.

Amennyiben az előterjesztő HHSZ 46. § (2a) bekezdése szerinti kérelme alapján a Törvényalkotási bizottság - előrehozott eljárásában - az előterjesztést megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.


17.
T/16220
Egyes törvényeknek a turizmus-vendéglátás ágazatot érintő stratégiai célú módosításáról
(Kormány - a miniszterelnök kabinetfőnöke)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás

Megjegyzés:

Amennyiben a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalja és összegző jelentését benyújtja.


18.
H/16219
A NATO irányítása alatt végrehajtott balkáni katonai békefenntartó műveletekhez történő magyar hozzájárulásról szóló 94/2001. (XII. 21.) OGY határozat hatályon kívül helyezéséről
(Kormány - honvédelmi miniszter)
A zárószavazás

Megjegyzés:

Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában az előterjesztést a Törvényalkotási bizottság nem tárgyalja (HHSZ 46.§ (3) bekezdés). A HHSZ 47.§ (1) bekezdése alapján az Országgyűlés a bizottsági jelentés(ek) vitáját folytatja le és a HHSZ 50.§ (2) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján az előterjesztés elfogadásáról dönt.


19.
T/16297
Egyes törvényeknek a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete létrehozásával összefüggő módosításáról
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás

Megjegyzés:

Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Amennyiben az előterjesztő a HHSZ 46. § (3) szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.


20.
T/16212
A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény módosításáról
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás

Megjegyzés:

Amennyiben a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalja és összegző jelentését benyújtja.


21.
T/16206
A jogi személyek nyilvántartásáról és a nyilvántartási eljárásról
(Kormány - igazságügyi miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás

Megjegyzés:

Amennyiben a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalja és összegző jelentését benyújtja.


22.
T/16207
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosításáról
(Kormány - igazságügyi miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás

Megjegyzés:

Amennyiben a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalja és összegző jelentését benyújtja.


23.
T/16218
A polgári peres eljárás elhúzódásával kapcsolatos vagyoni elégtétel érvényesítéséről
(Kormány - igazságügyi miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás

Megjegyzés:

Amennyiben a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalja és összegző jelentését benyújtja.


24.
T/16204
Egyes törvényeknek a szakképzéssel és a felnőttképzéssel összefüggő módosításáról
(Kormány - innovációért és technológiáért felelős miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás

Megjegyzés:

Nemzetiségi napirendi pont!

Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Amennyiben az előterjesztő a HHSZ 46. § (3) szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.


25.
T/14949
A nemzeti adatvagyonról
(Kormány - innovációért és technológiáért felelős miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás

Megjegyzés:

Amennyiben a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalja és összegző jelentését benyújtja.


26.
T/16226
A Budapest Diákváros megvalósításáról
(Kormány - innovációért és technológiáért felelős miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás

Megjegyzés:

Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Amennyiben az előterjesztő a HHSZ 46. § (3) szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.


27.
H/16530
Jakab Péter országgyűlési képviselő tiszteletdíja csökkentéséről
(az Országgyűlés elnöke)
A döntés

Megjegyzés:

Ha a képviselő az Országgyűlésről szóló törvény 51. § (7) bekezdése szerinti kérelmet terjeszt elő, a házelnök az Országgyűlésről szóló törvény 51. § (9) bekezdése szerinti döntést tartalmazó határozati javaslatot nyújt be az Országgyűlésnek.
(HHSZ 148. § (2) bek.)
A kérelemről az Országgyűlés vita nélkül, a kérelem benyújtását követő ülésén határoz, ha a kérelem legkésőbb az ülést megelőző hét utolsó munkanapján beérkezik. Ellenkező esetben az Országgyűlés a kérelemről az annak benyújtását követő második ülésén dönt.
(Ogytv. 51. § (8) bek.)


28.
S/...
Bizottsági tisztségviselő(k) és tag(ok) választása

Megjegyzés:

Jelöléstől függően!


Napirend után
Napirend utáni felszólalások
Bejelentés az Országgyűlés következő ülésének várható időpontjáról