Állampolgári telefonszám: 1 441-6481

E-mail: informacio(kukac)parlament.hu

1054 Budapest Széchenyi rkp. 19.

Nyitvatartás (képviselőknek, szakértőknek):

Hétfő–csütörtök: 8:00–16:30

Péntek: 8:00–14:00

Képviselőknek

A Tájékoztatási és Módszertani Osztály alapfeladata az országgyűlési képviselők szakmai tájékoztatása az országgyűlés tevékenységével kapcsolatban. Ez a szakmai felkészültség mellett pártsemleges szemléletet igényel és gyors, precíz és megbízható válaszadást követel.

Szakmai információnyújtás

Az Osztály munkatársai segítséget nyújtanak bármilyen, az Országgyűlés működését érintő kérdés megválaszolásához, felszólalási háttéranyagok készítéséhez, adat- és jegyzőkönyvi részletek kereséséhez, a határozati házszabály rendelkezéseinek értelmezéséhez, nemzetközi gyakorlat megismeréséhez, napirendi pontok tárgyalásának folyamataihoz, a parlamenti iromány-adattár lekérdezéseihez.

Irományok benyújtása

Az Országgyűlés elnökéhez címzett indítványokat (pl.: törvényjavaslat, módosító javaslat, interpelláció stb.) irománynak nevezzük. A képviselőknek lehetőségük van arra, hogy irományaikat nem csak az Országház épületében, hanem az Irodaházban a Tájékoztatási és Módszertani Osztályon is benyújthassák.

A benyújtást követően a javaslatot a munkatársak az Iromány-nyilvántartó Osztályhoz juttatják el, ahol megtörténik azok iktatása és elektronikus közzététele a parlamenti honlapon. Az Osztály munkatársai segítséget nyújtanak az irományok alakiságának vizsgálatában, a határidők figyelésében.

Életrajzok

Az Osztály feladatai között kiemelt jelentősége van a képviselői önéletrajzok közzétételének. A képviselők a számukra kiadott adatközlő lapon a ciklus elején nyilatkoznak egyes adataikról, amelyhez mellékelhetik önéletrajzukat. A rendelkezésre álló pdf fájlt a munkatársak feltöltik a képviselő parlamenti adatlapjára, ahol az mindenki számára elérhető. Az adatlapon mindig a képviselő által megküldött utolsó változat szerepel. A képviselőnek bármikor lehetősége van arra, hogy az adatközlő lapon feltüntetett adatainak módosítását kezdeményezze, de az önéletrajznak csak a teljes lecserélésére van lehetőség. A csere iránti kérelmet és az aláírt, dátummal ellátott önéletrajzot személyesen az Irodaházba vagy ktk@parlament.hu címre kell eljuttatni.

Statisztikai és módszertani tevékenység

A Módszertani Osztály munkatársai Bizottsági Főosztállyal és az Informatikai Belső Fejlesztési Főosztállyal együttműködve az Országgyűlés statisztikai kimutatásokat készítenek.

A statisztikai kiadvány részletes képet nyújt az Országgyűlés féléves illetve egész éves tevékenységéről, a törvényalkotó munkáról, a plenáris ülésekről, a bizottságok tevékenységéről.

A parlamenti ciklus végén a teljes 4 éves országgyűlési ciklust bemutató adattár is készül, valamint a honlapon megismerhetők az idősoros módszertannal készülő, összehasonlító adattáblákat tartalmazó statisztikai kimutatások is. A statisztikák állásfoglalást nem tartalmaznak, az adattartalom a számszerűsíthető tényeken, informatikai lekérdezéseken alapul, és bárki által szabadon felhasználható.

Videó-másolás a plenáris ülés, bizottsági ülés felvételeiről

A képviselőknek lehetőségük van arra, hogy az Országgyűlés plenáris vagy bizottsági üléséről (jelenleg csak a Törvényalkotási bizottság üléséről) kép- és hanganyagmásolatot kérjenek. Ez vonatkozhat teljes ülésnapra, egyes felszólalásokra vagy képviselői felszólalásokról történő összeállításokra. Ezek elkészítését segíti, ha a kérelmező időpont szerint pontosan megjelöli a kért részleteket, de az Osztály munkatársai önálló kereséssel is eleget tesznek ezen feladatuknak.