Zwack Péter

Zwack Péter

Email: nincs

A képviselõ által benyújtott irományok

Ülõhely

SzektorSorSzék
618

Választások

Választási körzet-tól-ig
Bács-Kiskun megye 2. vk.1994.06.28.

Képviselõcsoport tagságok

KépviselõcsoportFunkció-tól-ig
függetlentag1994.06.28.

Bizottsági tagságok

BizottságTisztség-tól-ig

Iskolai végzettség

VégzettségIntézmény

Nyelvismeret

NyelvFoka
angoltárgyalási
franciatárgyalási
némettárgyalási
olasztárgyalási

Életrajz

  
  Zwack Péter
  (Liberális Polgári Szövetség-Vállalkozók Pártja)
  Bács-Kiskun megye 2. sz., Kecskemét központú
választókerület
  
  1927. május 21-én született Budapesten. Családja
kiemelkedõ szerepet játszott a magyar ipar fejlõdésében.
Õsei a morvaországi Battelau helységbõl származtak, már a
18. században is szeszfélék készítésével foglalkoztak. A
késõbb Magyarország legnagyobb és leghíresebb
szeszgyárává vált üzemet dédapja, Zwack József alapította
1840-ben. A fokozatosan fejlõdõ gyár - amelynek telepe
1892 óta Budapesten, a mai IX. kerületben, a Soroksári
úton van - mintegy kétszázhúsz különbözõ alkoholfélét
gyártott, köztük a család leghíresebb találmányát, az
Unicumot, melynek receptje 1790-bõl származik. A cég a
világ minden tájára exportált, 1885-ben elnyerte a
"császári és királyi udvari szállító" címet. Édesapja,
Zwack János (1893-1958) a gyár harmadik tulajdonosa volt.
Munkáján kívül aktív szerepet vállalt a közéletben, a
Gyáriparosok Országos Szövetsége egyik vezéregyénisége
volt. 1944-ben a németek elõl bujkálnia kellett. 1948-ban
a gyárat minden kártérítés nélkül államosították, apját
elbocsátották, ismét bujkálásra kényszerült. Részt vett a
Mindszenty-féle antikommunista szervezkedésben, majd
1948. november 18-án Bécsbe szökött, onnan pedig
Olaszországba ment. Családjával végül az Egyesült
Államokban telepedett le, ahol megkapták az amerikai
állampolgárságot. A Magyarországról való távozás után
apja legfõbb célja a családi cég újraindítása volt. 1950-
ben pert indított az amerikai importõrök és a magyar
állam ellen az Unicum név jogtalan használata miatt. A
pert megnyerte, ennek eredményeképp 1958-tól a magyar
állam nem használhatta a Zwack nevet, és nem
exportálhatott Unicumot Nyugatra. 1955-ben - az idõközben
szintén elmenekült - testvére, Béla Milánóban elindította
a likõrgyártást.
  Édesanyja, Wahl Vera (1901-1976) részben osztrák
származású, egy Salzburg környéki kis faluban nõtt fel.
Férje mellett végig kitartva élte át a
megpróbáltatásokat. New Yorkban üzletet nyitott, osztrák
népmûvészeti szöveteket árult, ruhákat készített. Férje
halála után a szigorú öröklési rend szerint õ lett a cég
résztulajdonosa. Újra férjhez ment Wimpffen Ferenc
grófhoz, haláláig fõleg Bécsben és Grazban élt.
  Kétszer nõsült, 1953 és 1969 között elsõ felesége az
amerikai Iris Rogers volt. 1973 óta felesége az angol
származású Anne Marshall. Hét gyermeke született, öt az
elsõ, kettõ a második házasságából: Peter (1954)
hivatásos katona, Gioia (1956) ingatlanszakértõ, Alexa
(1959) hajózási menedzser, Iris (1961) tanárnõ, John
(1965) tanár, Sándor (1974) és Izabella (1976) egyetemi
hallgató.
  Bár családja zsidó származású volt, mindkét ágon
kikeresztelkedett, így õ szigorú katolikus nevelést
kapott. Általános és középiskoláit Budapesten végezte,
1945-ben érettségizett a Cisztercita Gimnáziumban. Egy
évig a Pázmány Péter Tudományegyetem jogi fakultásán
tanult, közben szeszgyárukban dolgozott, tanulta a szakma
alapjait. Apja tanácsára 1947 végén illegálisan elhagyta
az országot, 1948. január 1-jén ért Triesztbe. Onnan
Olaszországba, elõször Rómába, majd Milánóba ment, ahol
fél évig egy német professzor tolmácsa volt, közben egy
évig közgazdaságtant tanult az egyetemen. Itt találkozott
szüleivel, együtt utaztak Genovából New Yorkba. Az
amerikai állampolgárság megszerzéséig együtt volt a
család, majd különköltözött szüleitõl. Egyetlen napig
porszívóügynök, majd az NDPC alkoholcég dolgozója. Itt
1950 és 1951 között egy amerikai tréningprogram
résztvevõje: végigutazva az USA-t, elsajátította az
amerikai business managementet. Ezután a New York
University hallgatójaként, megkezdett tanulmányait
befejezve, közgazdasági oklevelet szerzett. 1952-tõl a
Connecticut állambeli iparvárosban, New Havenben egy
alkoholimportõr cég state managere, majd Chicagóba
költözött, ahol a Schenley Distilling Company
whiskygyártó és -értékesítõ cég ajánlott neki állást. Nem
sokkal ezután barátjával borimportõrcéget alapított. 1964
és 1966 között a Seggermann Slocum borral foglalkozó
vállalat alelnöke és cégvezetõje, 1966 és 1969 között a
Gancia Vermouth exportigazgatója. 1970-ben otthagyta
Amerikát, Bécsbe költözött, hogy bekapcsolódjon a családi
vállalkozásba. Két évig élt ott, majd Olaszországból
vezette tovább a vállalatot, Genovában, Velencében és
Firenzében lakott. Saját cége mellett borreklámozással és
a magyar barackpálinka importálásával is foglalkozott.
  1987-et megelõzõen mindössze kétszer járt
Magyarországon, a 1970-es években. Ekkor, Demján Sándor
megkeresésére, tárgyalás kezdõdött egy vegyes vállalat
létrehozásáról. 1988. szeptembertõl Budapesten él; 1989
júliusában Emil Undenberg német likõrgyárossal közös
cége, a Peter Zwack Consorten AG és a Budapesti
Likõripari Vállalat létrehozta a tervezett vegyes
vállalatot, Zwack Unicum Budapest Kft. néven. 1990-ben a
Magyar Köztársaság washingtoni nagykövetévé nevezték ki,
ezért lemondott amerikai állampolgárságáról.
Diplomataként sok támadás érte a kormány részérõl; bár a
vádakat elutasította és cáfolta, 1991. áprilisban
visszahívták. A döntéssel nem értett egyet, de tudomásul
vette. 1990-ben az Egyesült Államokban Washington-díjjal
tüntették ki. 1991-ben cége privatizálta a Budapesti
Likõripari Vállalatot, és létrehozta a Zwack Unicum Rt.-
t, melynek társtulajdonosa és az igazgatóság elnöke.
  1989-ben újjáélesztette a Gyáriparosok Országos
Szövetségének koncepcióját, ugyanebben az évben a
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány elsõ elnökévé
választották. 1991-ben felkérték a Nemzeti Alapítvány
fõvédnökségére. Kecskeméten mint országgyûlési képviselõ
támogatta a kábítószer elleni felvilágosító tevékenységet
finanszírozó DADA Alapítványt, illetve elindított egy a
fiataloknak szóló, Magyarország jelenérõl és jövõjérõl
rendezett vetélkedõsorozatot.
  A sport életének mindig fontos része volt.
Fiatalkorában futball- és jégkorongcsapatok tagja, máig
teniszezik. 1947-ben ifjúsági teniszbajnokságot nyert.
  1956-ban Eckhardt Tiborral közösen megalapították a
First Aid for Hungary nevû szervezetet, melynek a magyar
forradalom menekültjeinek a megsegítése volt a célja. A
szervezet tiszteletbeli elnökének Hoover volt amerikai
elnököt kérték fel. 1992-ben a Liberális Polgári
Szövetség-Vállalkozók Pártja elnökévé választották. 1994
tavaszán egyik kezdeményezõje a Szabad Demokraták
Szövetségével, az Agrárszövetséggel és a Fidesszel közös
választási szövetségnek. Az 1994. évi országgyûlési
választásokon Bács-Kiskun megye 2. sz., Kecskemét
központú választókerületében indult az Agrárszövetség, a
Fidesz és az SZDSZ támogatásával, és vezette LPSZ-VP
országos listáját is. Mandátumát mint egyéni jelölt a
választások második fordulójában, Brúszel László (MSZP)
elõtt, 42,87 százalékkal szerezte. Az Országgyûlésben nem
csatlakozott egyik frakcióhoz sem, független
képviselõként vesz részt a munkában. 1995. decemberben
lemondott a Vállalkozók Pártja elnöki posztjáról, mert
országgyûlési képviselõi munkája miatt nem tudott elég
idõt fordítani pártelnöki teendõire. Független
képviselõként az ország egészének javát szem elõtt tartva
továbbra is a vállalkozók érdekeit képviseli.
  Fogadóórája: havonta rendszeresen, a helyi sajtóban
elõre meghirdetett idõpontokban.
  Hivatali címe: Képviselõi Iroda (Kecskemét, Hornyik
körút 4.); Képviselõi Irodaház, 442. szoba.
  
  Lezárva: 1996. május 6.


Eleje Honlap