Zsigmond Attila

Zsigmond Attila

Email: nincs

A képviselõ által benyújtott irományok

Ülõhely

SzektorSorSzék
624

Választások

Választási körzet-tól-ig
Budapest 2. vk.1994.06.28.
Budapest 2. vk.1990.05.02.1994.06.27.
Budapest 5. vk.1985.06.28.1990.05.01.

Képviselõcsoport tagságok

KépviselõcsoportFunkció-tól-ig
Néppárt-MDNPtag1996.03.11.
MDFtag1994.06.28.1996.03.10.
MDFtag1990.05.02.1994.06.27.

Bizottsági tagságok

BizottságTisztség-tól-ig
Társ.szerv.támTag1996.04.16.
KulturálisAlelnök1994.06.28.
KulturálisElnök1993.12.22.1994.06.27.
KulturálisAlelnök1993.02.17.1993.12.22.
KulturálisTag1990.05.03.1993.02.17.

Iskolai végzettség

VégzettségIntézmény
egyetemi diplomaJózsef Attila Tudományegyetem
fõiskolai diplomaMagyar Iparmûvészeti Fõiskola

Nyelvismeret

NyelvFoka
angolalapfokú

Életrajz

Zsigmond Attila (MDNP)
   Budapest 2. sz. (II. ker.) választókerület

1941. április 6-án született Budapesten. Édesapja,
Zsigmond Kálmán jogásznak készült, de tanulmányait félbe
kellett hagynia, és nyugdíjazásáig a Magyar Postánál
dolgozott. Burgenlandi származású édesanyja, Weninger
Blanka, bár tanítói oklevelet szerzett, háztartásbeliként
két fiát nevelte. Öccse, Csaba (1945) pedagógus-
szociológus. Özvegy, felesége halála óta két felnõtt
fiával él: Vince (1969) kertészmérnök, Áron (1971)
bútortervezõ belsõépítész, iparmûvész.
Általános és középiskolai tanulmányait Budapesten
végezte, a II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumban érettségizett
1959-ben. 1964-ben a Magyar Iparmûvészeti Fõiskolán -
Borsos Miklós és Dózsa Farkas András növendékeként -
ipari formatervezõ oklevelet szerzett. A Ganz Mávag
Vagon- és Gépgyárban helyezkedett el, és elsõsorban
vasúti jármûvek formatervezésével foglalkozott 1969-ig.
Közben megbízásra garázsipari berendezéseket,
mérõmûszereket, utcai telefonkészülékeket és más
tárgyakat is tervezett. 1969-tõl 1979-ig rajztanár a II.
kerületben, elõbb a Törökvészi Úti Általános Iskolában,
majd 1974-tõl a Szabadság Úti Általános Iskolában, ahol
1975-tõl igazgatóhelyettes is volt. Tervezõi
tevékenységét - egyebek között malomipari berendezések
forma- és színtervezésével - tovább folytatta. Tanári
évei alatt levelezõ tagozaton elvégezte a József Attila
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar pedagógia szakát,
1979-ben államvizsgázott. 1978-ban meghívást kapott a
Budapest Galéria fõigazgatói állására, ezt a munkakörét
1979. január 1-jétõl, azóta - pályázatok után - többször
is megerõsítve látja el. A hivatalos kultúrpolitikát
figyelmen kívül hagyva bemutatkozási lehetõséget adott a
kortárs mûvészet minden értékének. Az 1980-as évek végéig
alkotótársával együtt egyedi lámpatesteket tervezett és
gyártott templomokba, szállodákba, bankfiókokba,
postahivatalokba. Galériavezetõi tevékenységéért 1989-ben
a Fõvárosi Tanács Mûvészeti Díjával tüntették ki.
A közéletbe 1971-ben kapcsolódott be, amikor spontán
jelöltként beválasztották a Budapest II. Kerületi
Tanácsba. 1973-tól 1985-ig fõvárosi tanácstag, közben
évekig a kerület fõvárosi tanácstagi csoportjának a
vezetõje. 1976-tól a Magyar Szocialista Munkáspárt tagja,
1988. novemberben kilépett a pártból. Az 1985. évi
országgyûlési választásokon Budapest II. kerületének (5.
sz. választókerület) egyik képviselõjévé választották. Az
Országgyûlésben 1985-tõl a kulturális bizottságban,
illetve az 1987-ben létrejött reformbizottságban
dolgozott. Tagja lett az osztrák parlamenttel tárgyaló
Nagymaros jószolgálati küldöttségnek. A nagymarosi gátat
ellenzõ parlamenti csoport, 1989-tõl az ellenzéki
demokrata, majd 1990. január 22-tõl az ebbõl alakult MDF-
képviselõcsoport egyik alapító tagja. 1989-ben ugyancsak
alapító tagja a Magyar Demokrata Fórum II. kerületi
szervezetének. Az 1990. évi országgyûlési választásokon a
második fordulóban Budapest 2. sz. (II. ker.)
választókerületében újra képviselõvé választották. 1990.
május 3-tól a kulturális, oktatási, tudományos, sport,
televízió és sajtó, 1992. október 13-tól az átszervezett
kulturális, tudományos, felsõoktatási, televízió, rádió
és sajtó állandó bizottságban, ezen belül a kulturális és
a rádió, televízió, sajtó albizottságokban dolgozott.
1993. február 17-tõl alelnök, 1993. december 22-tõl a
bizottság elnöke volt. 1993-1994 között az MDF-frakció
szóvivõje.
Az 1994. évi országgyûlési választásokon ismét a II.
kerületi (Budapest 2. sz.) választókerületben indult; a
második fordulóban 41,33 százalékkal Eörsi Mátyás (SZDSZ)
és Schiffer János (MSZP) elõtt harmadszor is a
törvényhozás tagjává választották. A budapesti területi
(49.) és az országos (40.) listán is jelölték. A
kulturális és sajtó állandó bizottságnak és azon belül a
millecentenáriumi-millenniumi albizottságnak is az
alelnöke. Részt vesz a médiatörvény létrehozásáról kötött
politikai megállapodás értelmében megalakított hat-,
illetve hétpárti média-albizottság munkájában is. Az IPU
magyar csoportja magyar-cseh baráti tagozatának az
alelnöke, a magyar-jugoszláv tagozat elnöke, a
magyar-finnugor tagozat tagja. 1994. március 4-én, a X.
országos gyûlés után kilépett az MDF-bõl, és
többedmagával megalapította a Magyar Demokrata Néppártot;
az új párt frakciójában folytatja képviselõi munkáját.
1996. április 16-tól a társadalmi szervezetek
költségvetési támogatását elõkészítõ állandó bizottságnak
is tagja lett, az ifjúsági és gyermekérdekvédõ társadalmi
szervezeteket támogató albizottságban dolgozik. 1996.
november 30-án, az MDNP I. országos gyûlésén az országos
elnökség tagjává, egyben a párt szóvivõjévé választották.
Fogadóórája: minden hónap elsõ csütörtökén 17 órától a
Budapest II. Kerületi Polgármesteri Hivatalban, illetve
elõre megbeszélt idõpontban a Képviselõi Irodaházban.
Hivatali címe: Képviselõi Irodaház, 424. szoba.

Lezárva: 1996. december 20.


Eleje Honlap