Dr. Veres János

Dr. Veres János

Email: nincs

A képviselõ által benyújtott irományok

Ülõhely

SzektorSorSzék
391

Választások

Választási körzet-tól-ig
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területi lista1994.06.28.

Képviselõcsoport tagságok

KépviselõcsoportFunkció-tól-ig
MSZPtag1994.06.28.

Bizottsági tagságok

BizottságTisztség-tól-ig
KöltségvetésiAlelnök1996.12.17.
KöltségvetésiTag1994.06.28.1996.12.16.

Iskolai végzettség

VégzettségIntézmény
egyetemi diplomaAgrártudományi Egyetem, Gödöllõ
egyetemi doktorBudapesti Közgazdaságtudományi Egyetem

Nyelvismeret

NyelvFoka
németalapfokú

Életrajz

Veres János (MSZP)
   Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei területi lista

1957. február 5-én született Nyírbátorban (Szabolcs-
Szatmár megye). A család mindkét ága Nyírbátorban élt,
református vallású középparasztok voltak. Gazdaságaik
késõbb a termelõszövetkezetbe olvadtak be. Apai
nagyszülei az elsõk között telepítettek almát, és
foglalkoztak a termesztés technológiájával a környéken. A
nagyapa évtizedekig egyháza presbitere volt. Édesapja,
Veres János (1927) kertészeti technikumot végzett. 1960-
ig egyéni gazdálkodó, majd nyugdíjba vonulásáig, 1988-ig
termelõszövetkezeti fõagronómus, illetve területi
kertész. Édesanyja, Makrai Emma (1935) harminc éven át a
nyírbátori Kossuth, majd Új Barázda Mgtsz könyvelõje,
csoportvezetõje, 1990 óta nyugdíjas. 1982-tõl nõs,
felesége Szabó Éva ügyvéd. Gyermekeik, Gábor János (1984)
és Tamás Zoltán (1985) tanulók.
Általános és középiskolai tanulmányait Nyírbátorban
végezte, 1975-ben érettségizett a Báthory István
Gimnáziumban. Egy év Hódmezõvásárhelyen letöltött
sorkatonai szolgálat után a debreceni Agrártudományi
Egyetem Mezõgazdaság-tudományi Kar üzemszervezési szakán
folytatta tanulmányait, 1981-ben általános agrármérnöki
és mérlegképes könyvelõi oklevelet szerzett. Két évig a
Szamos Menti Állami Tangazdaság, majd 1983 és 1986 között
a nyírbátori Új Barázda Mgtsz fõkönyvelõje. Közben 1984-
tõl 1986-ig a Marx Károly Közgazdaság-tudományi Egyetem
Ipar Kar mérnök-szakközgazdász képzésének a hallgatója,
1986-ban agrármérnök-szakközgazdászi diplomát és
közgazdasági doktori címet szerzett. 1986-tól 1989-ig az
MSZMP Nyírbátori Városi Bizottságának elõbb
gazdaságpolitikai, majd elsõ titkára. Ezután egy évig az
Észak-Kelet Rt. ügyvezetõ igazgatója. 1990-ben adó-
tanácsadói szakképesítést szerzett, és felsõfokú
kereskedelmi áruforgalmi szakvizsgát tett. 1990 óta saját
vállalkozásában dolgozik; három társával megalapította a
kereskedelemmel és tanácsadással foglalkozó Monéta Kft.-
t, amelynek ügyvezetõ igazgatója. Ezenkívül 1991 és 1994
között a kereskedelemmel foglalkozó Bogát-Ferr Kft.,
1994-tõl a Tésztaipari Kft. és a gyógyszertár-
mûködtetéssel foglalkozó Szentvér Bt. résztulajdonosa. A
családi hagyományokat folytatva szüleivel együtt õ is
termeszt gyümölcsöt háztáji gazdaságukban. Ezzel
kapcsolatosan több éven át alma-növényélettani
kutatásokat folytatott. 1992-tõl a Magyar Gazdasági
Kamara, illetve 1994-tõl utódszervezete, az Ipari és
Kereskedelmi Kamara Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
elnökségének a tagja.
1992-1995 között városa sportegyesülete, a Nyírbátori
Football Club elnökségi tagja. 1993 óta részt vesz a
Nyírbátor zenei életét támogató Tinódi Lantos Sebestyén
Alapítvány munkájában, 1994 óta tiszteletbeli társelnöke
a Primom Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Vállalkozásélénkítõ Alapítványnak.
Aktív tagja volt a KISZ-nek: mind a középiskolában, mind
az egyetemen évfolyamtitkár. 1980-ban belépett a Magyar
Szocialista Munkáspártba. Mint városi elsõ titkár
1988-1989-ben részt vett a párt átalakításában, az 1988.
májusi pártértekezlet háttérvitáiban. 1989-ben az alakuló
kongresszuson átlépett a Magyar Szocialista Pártba. 1990
óta a párt városi elnökségének, 1991 óta a Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyei pártelnökségnek a tagja. Az 1990.
évi országgyûlési választásokon az elsõ fordulóban a
megye 6. sz., Nyírbátor központú választókerületében a
negyedik helyen végzett. Ugyanebben az évben az
önkormányzati választásokon az MSZP listájáról bejutott a
városi képviselõ-testületbe. Négy éven át a gazdasági és
vagyonbizottság tagja. Az 1994. évi önkormányzati
választásokon ismét pártja listáján indult, de nem jutott
mandátumhoz. Az 1994. évi országgyûlési választásokon az
MSZP Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei területi listáján (7.)
és az országos listán (128.) szerepelt, mandátumát a
megyei listáról szerezte. Az Országgyûlés költségvetési
és pénzügyi állandó bizottságában, ezen belül az
ellenõrzési, a monetáris és az Európai Unióhoz való
csatlakozással foglalkozó albizottságokban dolgozik, a
privatizációs albizottság elnöke; 1996. december 17-tõl a
bizottság alelnöke. Az IPU magyar csoportja
magyar-ausztrál és magyar-indiai baráti tagozatának a
tagja. Az MSZP-frakcióban az ifjúsági és modernizációs
munkacsoportban dolgozik.
Fogadóórája: csütörtökönként 13 órától Nyírbátorban.
Hivatali címe: MSZP-iroda (Nyírbátor, Szabadság tér 9.);
Képviselõi Irodaház, 322. szoba..

Lezárva: 1996. december 20.Eleje Honlap