Dr. Varga László

Dr. Varga László

Email: nincs

A képviselõ által benyújtott irományok

Ülõhely

SzektorSorSzék
571

Választások

Választási körzet-tól-ig
Országos lista1994.06.28.

Képviselõcsoport tagságok

KépviselõcsoportFunkció-tól-ig
FIDESZtag1997.09.07.
függetlentag1997.07.22.1997.09.06.
KDNPtag1994.06.28.1997.07.21.

Bizottsági tagságok

BizottságTisztség-tól-ig
Alkotmányelõk.Tag1995.06.13.1997.07.21.
IPU (al)Tag1994.07.15.1997.07.21.

Iskolai végzettség

VégzettségIntézmény
egyetemi doktorPázmány Péter Tudományegyetem

Nyelvismeret

NyelvFoka
angoltárgyalási

Életrajz

Varga László (KDNP) - Országos lista

1910. december 18-án született Budapesten. Édesapja,
Varga Géza (1870-1962) takarékpénztári alkalmazottként
dolgozott, édesanyja, Tóth Anna (1868-1960) háztartásbeli
volt. Eredetileg a Dunántúlon laktak, de megélhetési
gondjaik miatt a fõvárosban vállaltak munkát. Testvére,
Géza (1903-1924) technikus. Háromszor nõsült. Elsõ
felesége Maróthy Margit, aki házasságkötésük után négy
hónappal tüdõvészben meghalt. Második felesége, Sebesta
Niké tizenegy évi házasság után hunyt el 1957-ben, New
Yorkban. Harmadik felesége 1965 óta a chilei származású
Mercedes Miranda tanár.
Elemi és középfokú iskoláit a fõvárosban végezte, 1929-
ben érettségizett a Gróf Széchenyi István
Felsõkereskedelmi Iskolában. 1930-1931-ben
Székesfehérváron katona. Jogi tanulmányokat akart
folytatni, ezért beiratkozott a Zrínyi Miklós
Reálgimnáziumba, ahol 1935-ben tett érettségi vizsgát.
Ezután jelentkezett a Királyi Magyar Pázmány Péter
Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Karára; 1939-ben
szerzett jogi doktori oklevelet. Az egyetem alatt
folyamatosan dolgozott. Jogi doktorátusát követõen négy
éven át ügyvédjelölt volt. 1943-ban letette az ügyvédi és
bírói szakvizsgát, amivel az Ügyvédi Kamara bejegyzett
tagja lett. A budapesti városháza tiszti ügyészségén
kezdett el dolgozni.
Bátyja hatására eljárt a Józsefvárosi Keresztény
Munkásifjak Egyesületébe, ahol 1937-ben elnökké
választották. 1936-ban bekapcsolódott az Egyházközségi
Munkásszakosztályok (EMSZO) tevékenységébe, akkori
lakóhelyén, Dunaharasztiban EMSZO-tagcsoportot alapított.
Hatékony munkát fejtett ki a munkásfiatalok között:
például háromszáz ifjú számára szervezett
lelkigyakorlatot a Szent család-templomban. 1944.
november 30-án az õ Galamb utcai lakásán alakult meg
jogilag a Demokrata Néppárt. Néhány nap múlva, december
4-én a nyilas Nemzeti Számonkérõ Szék emberei a
Hivatásszervezet székházában "ellenállási tevékenység"
miatt letartóztatták, és tizenegy napon át fogságban
tartották.
Budapest ostromának befejezése után aktív
pártpolitizálásba kezdett: megszerezte a Demokrata
Néppárt mûködési engedélyét a Budapesti Nemzeti
Bizottságtól, a párt fõügyésze és intézõbizottságának a
tagja lett. Az 1945. évi törvényhatósági választásokon -
pártközi egyezmény eredményeképp - a Független
Kisgazdapárt listájáról, de a Demokrata Néppártot
képviselve bekerült a fõvárosi törvényhatósági
bizottságba. Többek között 1946-ban részt vett az új
fõvárosi törvényt elõkészítõ bizottság munkájában. Két
évvel késõbb, az 1947. évi országgyûlési választásokon a
Barankovics István fõtitkár vezette DNP területi és
országos listáján (3.) is jelölték, képviselõ a Nagy-
Budapest választókerületben lett. A parlament állandó
bizottságai közül elõbb az összeférhetetlenséginek lett a
tagja, majd a mentelmi bizottságba is bekerült. 1947.
október 2-án parlamenti megbízatása idejére lemondott
közszolgálati állásáról. A törvényhozásban elõször 1947.
október 8-án kért szót, amikor Debreceni Sixtus
nagykarácsonyszállási ciszterci pap megverése miatt
interpellált a belügyminiszternél. A fiatalkorúak
budapesti törvényszékének felállításáról szóló
törvényjavaslat vitájában a tanoncotthonok számának a
növelését kérte. 1948. február 13-án elhangzott
beszédében bírálta a népbírósági törvény ellentmondásait,
a bûncselekmények visszaható jellegû minõsítését, s
ellenezte a bírák politikai pártok általi
visszahívhatóságának a törvénybe iktatását. A személye
ellen indított sajtótámadások, az állandó rendõrségi
megfigyelés és az ezek alapján várható letartóztatás elõl
Belsõ Gyula pártbeli képviselõtársa segítségével 1948.
november 3-án feleségével együtt Ausztriába menekült.
Menekülttáborok sorát járták végig, majd 1949-ben Svájcba
utaztak, ahol a zürichi magyar nyelvû Híradó alapító
szerkesztõje volt. 1950 márciusában elindultak az
Amerikai Egyesült Államokba. New Yorkban telepedtek le, a
Szabad Európa Rádió sajtóosztályának lett a munkatársa.
1957-ben letette az amerikai ügyvédi vizsgát, 1964-ben
önálló ügyvédi irodát nyitott, amelyben negyedszázadon át
gyakorolta hivatását. Ügyvédi praxisa mellett aktív
szerepet játszott az amerikai magyar emigráció életében.
Tagja és szervezõje a Magyar Nemzeti Bizottmánynak, amely
bizonyította az ENSZ kényszermunkát vizsgáló bizottsága
elõtt, hogy Magyarországon hetvennégy munkatábor volt.
Ugyancsak szervezõje az 1956-ban megalakult Magyar
Bizottságnak. Még 1950-ben részt vett a Nemzetközi
Keresztény Unió megalakításában. 1953-ban a Szabad Magyar
Jogászok Világszövetsége egyik létrehozója, 1956-tól
harmincnégy éven át
õ irányította a szövetséget. 1985-ben megválasztották az
Európai Rab Nemzetek Közgyûlése elnökévé.
1984-ben New Yorkban megalapította a Magyar Színház és
Mûvész Egyesületet, ahol a magyar klasszikusok mellett
tizenhét saját színdarabját is bemutatták. 1969 és 1990
között hat könyve - Human Rights in Hungary (1969), Kérem
a vádlott felmentését! (1979), A Fecske utca és a Park
Avenue sarkán (1984), Színmûvek. Öt színdarab (1988), New
Yorktól Mallorcáig és vissza (1988), Jelesek és
elbukottak (1990) -, számos színdarabja és tanulmánya
jelent meg.
A magyarországi politikai életbe a rendszerváltás idején
kapcsolódott be ismét, emigrálása óta 1989-ben jött
elõször haza. 1989 márciusában beválasztották a
Kereszténydemokrata Néppárt Országos Intézõbizottságába.
1990. május 27-tõl pártja társelnöke, 1991. március 17-
tõl 1995. februárig elnökhelyettes. New York-i ügyvédi
irodáját fölszámolva, 1992. januárban végleg
hazatelepült. Elsõdlegesen az amerikai magyar
emigrációban kifejtett tevékenysége elismeréséül
Jeszenszky Géza külügyminiszter elõterjesztésére Göncz
Árpád köztársasági elnök 1992. július 27-én rendkívüli
követté és meghatalmazott miniszterré nevezte ki. Az
1994. évi országgyûlési választásokon a KDNP országos
listájának második helyrõl került be negyvenhét év után
ismét a parlamentbe, ahol az 1994. június 28-i alakuló
ülés korelnöke volt. Az Országgyûlésben az alkotmány-
elõkészítõ állandó bizottságban dolgozik. Az IPU magyar
csoportja vezetõségi tagja, továbbá a magyar-finnugor,
magyar-kínai, magyar-spanyol és magyar-USA baráti
tagozatok tagja, a magyar-chilei tagozat elnöke, a
magyar-latin-amerikai tagozat alelnöke. A KDNP-frakcióban
a külügyi és biztonságpolitikai munkacsoportban
tevékenykedik. Az Európai Biztonsági és Együttmûködési
Szervezet Parlamenti Közgyûlése munkájában teljes jogú
tagként részt vevõ magyar delegáció tagja.
Fogadóórája: csütörtökön és pénteken 17-19.30 között a
KDNP központjában.
Hivatali címe: KDNP Országos központ (Budapest II., Nagy
Jenõ utca 5.); Képviselõi Irodaház, 403. szoba.

Lezárva: 1996. május 6.

Eleje Honlap