Vitányi Iván

Vitányi Iván

Email: nincs

A képviselõ által benyújtott irományok

Ülõhely

SzektorSorSzék
117

Választások

Választási körzet-tól-ig
Budapest 7. vk.1994.06.28.
Országos lista1990.05.02.1994.06.27.

Képviselõcsoport tagságok

KépviselõcsoportFunkció-tól-ig
MSZPtag1994.06.28.

Bizottsági tagságok

BizottságTisztség-tól-ig
KulturálisElnök1994.06.28.
KulturálisTag1990.05.03.1994.06.27.

Iskolai végzettség

VégzettségIntézmény
egyetemi diplomaEötvös Lóránd Tudományegyetem
tudomány doktoraMagyar Tudományos Akadémia

Nyelvismeret

NyelvFoka
angoltárgyalási
némettársalgási

Életrajz

Vitányi Iván (MSZP)
   Budapest 7. sz. (V-XIII. ker.) választókerület

1925. július 3-án született Debrecenben. Édesapja,
Vitányi Iván (1889-1957) közjegyzõ, édesanyja, Szentpály
Panna (1893-1954) háztartásbeli. Apja sárospataki gyökerû
értelmiségi családból, anyja régi dzsentricsaládból
származott. Szülei protestáns vallásúak, apja egy ideig
presbiter és fõgondnok volt Abaújszántón. Bátyja, Attila
(1912-1944) katonatiszt. 1948 óta nõs, felesége Haden
Edit könyvtáros, jelenleg már nyugdíjban van. Gyermekeik:
Iván (1966) egyetemi hallgató, Gergely (1967) könyvtáros.
Az általános iskolát Bácsalmáson végezte el. Tizenöt éves
koráig tizenöt különbözõ városban és faluban laktak,
mivel apja hosszú ideig állás nélkül volt. A gimnázium
elsõ három osztályát Kiskunhalason végezte. Itt lett
tagja a református Keresztyén Ifjúsági Egyesületnek.
1943-ban a Sárospataki Református Kollégiumban
érettségizett. Egyszerre két felsõoktatási intézménybe
iratkozott be: a Királyi Magyar Pázmány Péter
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán a történelem
szakra és a Színiakadémiára. Gimnazistaként Bartók
zenéjének hatására népzenét tanult, maga is gyûjtött,
azután megismerte a népi írókat, majd - már a fõvárosban
- a baloldali eszmék vonzáskörébe került. Bekerült a
bartóki elveket a színjátszásban megvalósító Muharay-
együttesbe.
1944-ben bekapcsolódott a Magyar Diákok Szabadságfrontja
ellenállási szervezet tevékenységébe, tagja lett a
Görgey-zászlóaljnak, a Kis János altábornagy köré
szervezõdött ellenállók mellett teljesített
futárszolgálatot. 1944-ben a Gestapo fogságába került.
Sopronkõhidára vitték, 1945. januárban kiszabadult.
1945-1947 között a Magyar Népi Ének-, Tánc- és
Játékegyüttes titkára lett. 1946 õszén az akkor
megalakult Magyar Színjátszók Egyesületének a titkárává
választották. Mozgalmukat "bekebelezte" a Nékosz, így
lett az újonnan alakult Tánc- és Kórusmûvészeti Kollégium
titkára. 1947-1950 között a Táncszövetség vezetõségi
tagja volt. A Nékosz megszûnése után beiratkozott az
Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának
történelem-filozófia szakára, ahol Lukács György
tanítványa lett. A Lukácsot ért támadás után,
tanulmányait félbeszakítva, 1950-ben a Népmûvelési
Minisztériumban kapott állást, ahol 1957-ig a zenei
fõosztály munkatársa volt.
1956-ban tagja volt a minisztérium forradalmi
bizottságának, valamint a Magyar Értelmiség Forradalmi
Bizottságának. 1957-ben mint "ellenforradalmárt"
eltávolították, jó másfél évig nem volt állása. Ezért
1957-ben megtanulta az esztergályosszakmát. 1958-ban a
Muzsika címû lap munkatársa lett, majd 1964-tõl 1972-ig a
Valóság címû folyóirat szerkesztõségének a tagja,
rovatvezetõként dolgozott. 1972-ben kinevezték a
Népmûvelési Intézet igazgatójává. Ezzel egy idõben
kezdett el tanítani az ELTE szociológiai tanszékén. 1971-
ben a pszichológiai tudományok kandidátusa, majd 1980-ban
a szociológiai tudományok doktora tudományos fokozatot
szerzett. 1980-1986 között az Országos Közmûvelõdési
Központ Mûvelõdéskutató Intézetének az igazgatója. 1986-
ban az Országos Közmûvelõdési Központ fõigazgatójává
nevezték ki. 1992-ben - az OKK átszervezésével - a
Mûvelõdéskutató Intézet az MTA Szociológiai Intézetének a
része lett, ahol tudományos igazgatóhelyettessé nevezték
ki. 1995 augusztusa óta az intézet igazgatótanácsának az
elnöke. Kutatási területei az esztétika, a kultúra
szociológiája és pszichológiája, az életmód és a
társadalmi szerkezet alakulása. E témakörökben számos
tanulmánya, cikke jelent meg, több könyve látott
napvilágot; a legutóbbi idõkben megjelent mûvei az 5Á5 az
13 címû önéletrajzi visszaemlékezés (1993), a
Rendszerváltástól kormányváltásig címû
tanulmánygyûjtemény (1995) és  A társadalom logikája címû
esszé (1995). 1975-1985 között tagja volt az MTA
Szociológiai Bizottságának. 1975-tõl a Kultúra és
Közösség felelõs szerkesztõje. 1989-ben a Kárpátaljai Kör
elnökévé választották. 1981-1990-ben a Minisztertanács
Tájékoztatáspolitikai Kollégiumának a tagja.
1945-1948 között a Magyar Kommunista Párt, 1948-1956
között a Magyar Dolgozók Pártja tagja. 1953-tól a Nagy
Imre vezette reformcsoporthoz, majd a Petõfi Körhöz
tartozott. 1972-ben belépett a Magyar Szocialista
Munkáspártba. Egyik alapítója és ügyvezetõ titkára az
1988-ban szervezõdött Új Márciusi Frontnak. 1989.
októberben belépett a megalakuló Magyar Szocialista
Pártba, az országos elnökség tagjává választották. 1990.
májustól a párt országos választmányának az elnöke volt,
az 1996. márciusi, V. kongresszuson Baja Ferenccel
szemben alulmaradt a szavazáson. Õ alakította meg az
MSZP-ben a Társulás a szociáldemokrata értékekért
platformot. 1991-tõl a Magyar Ellenállási Szövetség
elnökségi tagja.
Az 1990. évi országgyûlési választásokon a második
fordulóban Budapest l. sz. (I-II. ker.)
választókerületében harmadik lett, pártja országos
listáján jutott be a parlamentbe. 1990. május 3-tól az
Országgyûlés kulturális, oktatási, tudományos, sport,
televízió és sajtó állandó bizottságának a tagja, a
kulturális albizottság vezetõje, az oktatási és
tudományos albizottság tagja. 1992. október 13-tól az
átszervezett kulturális, tudományos, felsõoktatási,
televízió, rádió és sajtó állandó bizottságban dolgozott,
továbbra is elnöke volt a kulturális, tagja a
felsõoktatási és tudományos albizottságnak. 1990. május
15-tõl tagja volt a november 22-ig mûködött, a nyomtatott
és elektronikus sajtó privatizációs eljárásait vizsgáló
ideiglenes bizottságnak. 1990. októbertõl 1994-ig pártja
parlamenti frakciójában a kulturális munkacsoport
vezetõje és szóvivõje. Az 1994. évi országgyûlési
választásokon Budapest 7. sz. (V-XIII. ker.)
választókerületében indult, s szerepelt pártja budapesti
(2.) és országos (5.) listáján is. Mandátumát a
választások második fordulójában, Schamschula Györgyöt
(MDF) és Tardos Mártont (SZDSZ) megelõzve, 35,56
százalékkal szerezte. Az Országgyûlés kulturális és sajtó
állandó bizottságának az elnöke, az MSZP-frakcióban a
kulturális munkacsoport tagja.
Fogadóórája: minden hónap elsõ csütörtökén 16 és 18 óra
között a Budapest V. Kerületi Polgármesteri Hivatalban,
minden második csütörtökön 16 és 18 óra között a Radnóti
Miklós Utcai Általános Iskolában.
Hivatali címe: Képviselõi Irodaház, 215. szoba.

Lezárva: 1996. május 6.


Eleje Honlap