Dr. Torgyán József

Dr. Torgyán József

Email: nincs

A képviselõ által benyújtott irományok

Ülõhely

SzektorSorSzék
515

Választások

Választási körzet-tól-ig
Országos lista1994.06.28.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területi lista1990.05.02.1994.06.27.

Képviselõcsoport tagságok

KépviselõcsoportFunkció-tól-ig
FKGPfrakcióvezetõ1994.06.28.
függetlentag1992.09.21.1994.06.27.
FKGPtag1990.05.02.1992.09.20.

Bizottsági tagságok

BizottságTisztség-tól-ig
Alkotmányelõk.Tag1995.06.13.
AlkotmányügyiTag1994.06.28.
HázbizottságTag1994.06.28.
AlkotmányügyiAlelnök1990.05.03.1992.10.13.

Iskolai végzettség

VégzettségIntézmény
egyetemi doktorEötvös Lóránd Tudományegyetem

Nyelvismeret

NyelvFoka
némettársalgási

Életrajz


Torgyán József (FKGP) - Országos lista

   1932. november 16-án született Mátészalkán (Szatmár,
Ugocsa és Bereg vármegye). Anyai ágon beregsziklási görög
katolikus papi családból, apai ágon szatmári
parasztcsaládból származik. Édesapja, Torgyán Sándor
(1886-1947) tisztviselõ, állampénztári fõtanácsos,
édesanyja, Papp Erzsébet (1887-1967) óvónõ volt. Három
testvére közül Eliz (1931- 1945) gyermekkorában elhunyt,
Sándor (1934) osztályvezetõ belgyógyász fõorvos, Mária
(1937) hegedûtanár, Németországban él. 1959 óta nõs,
felesége, Cseh Mária operettszínésznõ, a Pécsi Nemzeti
Színház primadonnája volt, 1994 óta  az FKGP
országgyûlési képviselõje. Egy gyermekük született,
Attila (1962) ügyvéd.
   1936-ban szülei Budapestre költöztek, az elemi iskolát a
fõvárosi Viola utcai iskolában, a középiskolát 1946-1950
között a Könyves Kálmán Gimnáziumban és a Wágner Manó
Gimnázium és Zenei Gimnáziumban végezte, ez utóbbiban
érettségizett. Ezzel párhuzamosan elvégezte a Liszt
Ferenc Zenemûvészeti Fõiskola hegedû fõtanszakát. 1949-
ben hegedû kategóriában elindult az országos Bartók
Zenemûvészeti Versenyen. 1951-ben felvételt nyert az
Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi
Karára, 1955-ben szerzett oklevelet. Közben több
nemzetközi közjogi témájú pályázatot nyert, egy éven át
az Állam- és Jogelméleti Tudományos Diáktársaság elnöke,
majd három éven át a Nemzetközi Közjogi Tudományos
Diáktársaság elnöke volt. Már hallgatóként gyakorlatokat
vezetett a nemzetközi jogi tanszéken. Egyetemi
tanulmányai közben háromszor egy hónapig, 1955 nyarán
három hónapig teljesített sorkatonai szolgálatot.
   Tanulmányai befejeztével felkínálták neki a Külügyi
Akadémián való továbbtanulást, de feltételül szabták,
hogy lépjen be a Magyar Dolgozók Pártjába. Ezt
visszautasította, hajógyári segédmunkásként kezdett el
dolgozni. 1956-ban ügyvédjelölt lett a Budapest 1. sz.
Ügyvédi Munkaközösségben. 1957. március-július között
fogalmazó volt a Fõvárosi Bíróságon. 1957. november 16-án
ügyvédi szakvizsgát tett, 1958. március 18-án jegyezték
be ügyvédnek, majd augusztus 22-én, amikor több ügyvéd
tevékenységét felülvizsgálták, hivatalos indoklás nélkül
kizárták az Ügyvédi Kamarából; a határozat ellen nem
fellebbezhetett. Ekkor néhány hónapig ismét
segédmunkásként dolgozott, ezúttal az Acélöntõ- és
Csõgyárban. 1958. december 22-én visszavették az Ügyvédi
Kamarába, 1990. júliusig az újpesti 41. sz. Ügyvédi
Munkaközösség tagja; fõleg vagyonjogi, örökösödési és
büntetõügyekkel foglalkozott.
   Kisgazdapárti kötõdését nagyban köszönheti Arany
Bálintnak, a Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári
Párt, valamint a Magyar Közösség vezetõjének, akinek
személyes jó barátja és évtizedeken át családi ügyvédje
volt. Az 1956-os forradalom elsõ napjaiban bekapcsolódott
az újpesti forradalmi bizottság munkájába, ott volt a
rádiónál és egyéb helyeken lezajlott harcokban. 1956.
október 29-én belépett az FKGP újpesti szervezetébe. A
forradalomban való részvétele miatt büntetõeljárás indult
ellene, melynek számos hátrányos következményét kellett
elviselnie, így nem védhetett katonai és politika
ügyekben sem. 1988 végén bekapcsolódott az
újjászervezõdött FKGP munkájába. 1989 nyarán az Ellenzéki
Kerekasztal delegációjának a tagjaként, az FKGP
képviseletében részt vett a háromoldalú politikai
egyeztetõ tárgyalásokon.
   Az 1990. évi országgyûlési választások második
fordulójában Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 9. sz.
(Mátészalka és környéke) választókerületében második
lett, a párt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei területi
listavezetõjeként került be a parlamentbe. Az FKGP
frakciója április 25-én frakcióvezetõvé választotta, ezt
a funkciót 1991. március 19-ig töltötte be. 1990. május
3-tól 1992. október 13-ig az alkotmányügyi, törvény-
elõkészítõ és igazságügyi állandó bizottság alelnöke
volt. 1990. április 25-tõl december 17-ig a párt
fõügyésze, 1990. júniustól 1991. áprilisig a budapesti
szervezet elnöke volt. 1991. április 27. és június 29.
között Nagy Ferenc József mellett az FKGP társelnöke.
1991. június 6-tól a parlamenti ciklus végéig az '56-osok
Szövetségét is képviselte a törvényhozásban. 1991. június
29-én a párt elnökévé választották. A párt azóta tartott
nagyválasztmányi ülésein mindannyiszor lemondott, és mind
a nyolc alkalommal - legutóbb 1995. szeptember 5-én,
titkos szavazással, 97 százalékot meghaladó arányban, a
CSU alelnökének jelenlétében - újraválasztották.
   1992. február 29-én az FKGP Torgyán József vezetésével
kilépett a kormánykoalícióból, mivel elégtelennek ítélték
az Antall-kormánynak a rendszerváltás jegyében hozott
intézkedéseit; kivált a reprivatizációt kizáró kárpótlási
törvényt bírálta. Lépése hatalomátvételi kísérlethez
vezetett: 1992. június 11-én fegyveresek - sikertelenül -
megpróbálkoztak eltávolításával. 1992 augusztusában
megválasztották az Antikommunista Világliga (ma:
Világliga a Szabadságért és Demokráciáért ) - egy
százhuszonnyolc tagországot magában foglaló szervezet -
soros elnökévé, e tisztét 1993. október 23-ig töltötte
be, jelenleg a magyarországi tagozat elnöke. 1995-ben
beválasztották a Magyar ENSZ Társaság Kormányzótanácsába.
1993. január 1-jétõl fõszerkesztõje a Ho(l)nap címû
havilapnak és a jelenleg szünetelõ Független Magyar Újság
hetilapnak. Számos könyv, tanulmány, publicisztika jelent
meg róla, õ maga is számos cikk, tanulmány, könyv
szerzõje. Társszerzõje az FKGP alternatív gazdasági
programjának. Az 1994. évi országgyûlési választásokon az
FKGP országos listavezetõjeként jutott mandátumhoz. Az
FKGP frakcióvezetõje. Az Országgyûlés alkotmány- és
igazságügyi, valamint alkotmány-elõkészítõ állandó
bizottságaiban dolgozik.
   Hivatali címe: Parlament, földszint 54-55. szoba.

Lezárva: 1996. május 6.


Eleje Honlap