Tardos Márton

Tardos Márton

Email: Tardos.Marton@mkogy.hu

A képviselõ által benyújtott irományok

Ülõhely

SzektorSorSzék
426

Választások

Választási körzet-tól-ig
Budapest területi lista1994.06.28.
Budapest területi lista1990.05.02.1994.06.27.

Képviselõcsoport tagságok

KépviselõcsoportFunkció-tól-ig
SZDSZtag1994.06.28.
SZDSZtag1993.06.01.1994.06.27.
SZDSZfrakcióvezetõ1991.12.14.1993.05.31.
SZDSZtag1990.05.02.1991.12.13.

Bizottsági tagságok

BizottságTisztség-tól-ig
GazdaságiElnök1994.06.28.
GazdaságiAlelnök1993.02.16.1994.06.27.
GazdaságiAlelnök1990.05.03.1992.02.18.

Iskolai végzettség

VégzettségIntézmény

Nyelvismeret

NyelvFoka
angoltárgyalási
némettárgyalási
orosztárgyalási

Életrajz

Tardos Márton (SZDSZ) - Budapesti területi lista

1928. december 22-én született Budapesten. Édesapja,
Neuschlosz Albert (1894-1944) mérnök, építési vállalkozó.
Édesanyja, Kolish Magda (1905-1945) háztartásbeli.
Szüleit 1944-ben deportálták, mindketten meghaltak. Húga,
Beer Anna (1933) Kanadában él, szociológus. 1955 óta nõs,
felesége Péter Anna pszichológus. Gyermekeik: Éva (1957)
matematikus, Ágnes (1958) közgazdász, Gábor (1964)
matematikus.
Az általános és a középiskolát Budapesten végezte, 1947-
ben érettségizett a Berzsenyi Dániel Gimnáziumban.
1947-1948-ban a József Nádor Mûszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem Közgazdasági Karának a hallgatója. Ösztöndíjat
kapott, így 1948-tól a Leningrádi Tervintézetben
folytatta tanulmányait, 1952-ben szerzett
közgazdászdiplomát. Tanulmányai befejezése után az
Országos Tervhivatalba került, osztályvezetõ-
helyettesként éves és távlati tervezéssel foglalkozott.
1957-tõl 1964-ig a Kereskedelmi Kamarában, 1964-tõl 1980-
ig a Konjunktúra- és Piackutató Intézetben dolgozott,
mindkét helyen a magyar gazdasággal foglalkozó
kutatásokban vett részt. 1976-tól a Marx Károly
Közgazdaságtudományi Egyetem címzetes egyetemi docense.
1980-tól az MTA Közgazdaság-tudományi Intézete
munkatársa, a gazdasági mechanizmussal foglalkozó
osztályt vezette. 1987-tõl 1990-ig a Pénzügykutató Rt.
elnök-vezérigazgatója. A Magyar Közgazdasági Társaság és
az MTA Közgazdaság-tudományi Bizottsága tagja. Kutatásai
a közgazdaság-elmélet, a külgazdaság, a pénzelmélet és a
vállalatelmélet tárgykörében egyaránt kiemelkedõek.
Számos cikke, tanulmánya, önálló kötete jelent meg
itthon, Európa országaiban és az Egyesült Államokban.
1990-tõl 1993-ig a Budapesti Értéktõzsde
felügyelõbizottságának a tagja.
1946-tól 1947-ig a Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség
kerületi titkára. 1945-tõl 1956-ig a Magyar Kommunista
Párt, illetve a Magyar Dolgozók Pártja tagja. 1947-1948-
ban az egyetem mellett a Magyar Ifjúság Népi Szövetsége
munkatársaként dolgozott. Részt vett a Petõfi Kör
megalakításában, melynek végig aktív tagja volt. Az 1956-
os forradalomban az Országos Tervhivatal Forradalmi
Bizottságának a tagja, ezért a bukás után állásából
elbocsátották, 1964-ig nem utazhatott külföldre. 1966-ban
kezdett dolgozni a gazdasági reform munkálatain, 1989-ig
folyamatosan részt vett a reformmal kapcsolatos
kutatásokban. 1989-1990-ben a Minisztertanács
világgazdasági tanácsadó testületének a tagja. A
demokratikus ellenzékkel kialakulásától kezdve
kapcsolatban állt. 1985-ben részt vett a monori
találkozón. 1988-ban az Új Márciusi Front alapító tagja.
A Szabad Kezdeményezések Hálózata, majd 1988. november
13-án a Szabad Demokraták Szövetsége alapító tagja,
kezdettõl részt vesz a párt országos tanácsának a
munkájában. Az 1990. évi országgyûlési választásokon
pártja budapesti területi listájáról került a
törvényhozásba. 1990. május 3-tól 1992. február 19-ig és
1993. januártól a parlament gazdasági állandó
bizottságának az alelnöke. Az SZDSZ-frakció vezetõségi
tagja, ipari és kereskedelmi szóvivõje, a frakció
gazdasági kollégiumának az elnöke, 1991. decembertõl
1993. februárig frakcióvezetõ. 1993 januárjától az SZDSZ
ügyvivõi testületének a tagja. Az 1996. novemberi
tisztújításon kimaradt a testületbõl, de 1997. január 25-
tõl, miután Dornbach Alajos megüresedett helyét a sorban
õt követõ Szalay Gábor nem foglalta el, ismét az SZDSZ
ügyvivõje. Az 1994. évi országgyûlési választásokon
Budapest 7. sz. (V-XIII. ker.) választókerületében
indult, s szerepelt az SZDSZ budapesti (6.) és országos
(6.) listáján is. Mint egyéni jelölt a választások
második fordulójában Vitányi Iván (MSZP) és Schamschula
György (MDF) mögött 30,61 százalékkal a harmadik helyet
szerezte meg, mandátumát a budapesti területi listán
szerezte. 1994 májusától az Országgyûlés gazdasági
állandó bizottságának az elnöke, ezen belül elnöke a
radioaktív hulladékokkal foglalkozó nemzeti projekt
megvitatására és végrehajtásának figyelemmel kísérésére
alakult, az 1993-1994. évi privatizációs tevékenységet
vizsgáló valamint tagja a Vám- és Pénzügyõrség
tevékenységében feltár hiányosságok megszüntetésének
elõsegítésére alakult albizottságoknak. Õ vezeti az SZDSZ
gazdasági munkabizottságát is. Az Európai
Szabadkereskedelmi Társulás Parlamenti Képviselõk
Bizottságában meghívottként tevékenykedõ magyar
küldöttség tagja.
Fogadóórája: a sajtóban elõre meghirdetett idõpontokban,
az SZDSZ V. kerületi irodájában (Budapest V., Mérleg utca
7.).
Hivatali címe: Képviselõi Irodaház, 747. szoba.

Lezárva: 1996. január 25.


Eleje Honlap