Dr. Suchman Tamás

Dr. Suchman Tamás

Email: nincs

A képviselõ által benyújtott irományok

Ülõhely

SzektorSorSzék
162

Választások

Választási körzet-tól-ig
Somogy megye 5. vk.1994.06.28.
Országos lista1990.10.15.1994.06.27.

Képviselõcsoport tagságok

KépviselõcsoportFunkció-tól-ig
MSZPtag1994.06.28.
MSZPtag1990.10.15.1994.06.27.

Bizottsági tagságok

BizottságTisztség-tól-ig
GazdaságiTag1997.11.11.
GazdaságiAlelnök1994.06.28.1995.03.13.
Emberi jogiTag1993.02.02.1994.06.27.

Iskolai végzettség

VégzettségIntézmény
egyetemi diplomaJanus Pannonius Tudományegyetem

Nyelvismeret

NyelvFoka
némettársalgási

Életrajz

Suchman Tamás
MSZP
Somogy megye 5. sz., Marcali központú választókerület

1954. július 2-án született Marcaliban (Somogy megye). Nagyszülei módos 
emberek voltak. ádesapja, Suchman Andor fuvarozóként dolgozott, késõbb a 
kenyérgyár rakodómunkása lett, innen ment nyugdíjba. ádesanyja Bauer 
Júlia háztartásbeli. Bátyja, György (1947) kárpitos. 1979 óta nõs, 
felesége Filebics Magdolna tanítónõ. Fiuk, Péter (1984) tanuló, nevelt 
fia László (1973).
Az általános és a középiskolát Marcaliban végezte, 1972-ben 
érettségizett a Ladi János Gimnáziumban. 1972-1973 között magánfuvarozó 
volt. 1975-tõl két éven keresztül elõadó a Somogy Megyei Tanács Marcali 
Járási Hivatalának Mûszaki Osztályán. 1977-ben a Marcali Városi Tanácshoz 
ment dolgozni, ahol tizenkét évet töltött el különbözõ munkakörökben. 
1977- 1978 között ipari elõadó a termelés- és ellátásfelügyeleti 
osztályon, majd 1978-tól egy évig szabálysértési és birtokháborítási 
elõadó az igazgatási osztályon. 1979. szeptember és 1984. december között 
a titkárság jogi osztályának a vezetõje volt. Közben 1980-ban a Pécsi 
Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán jogi diplomát szerzett. 
1985-tõl 1989-ig a hatósági osztályon az igazgatási, iparkereskedelmi, 
mûszaki ügyekkel foglalkozó és a gazdasági szervezetek felügyeletét 
ellátó vezetõ. 1985-ben a Budapesti Mûszaki Egyetem Mérnöktovábbképzõ 
Intézete és az Urbanisztikai Társaság közös tanfolyamán várostudományi 
oklevelet szerzett. 1984- 1990 között a mesztegnyõi Ladi János Mgtsz 
jogászaként is tevékenykedett. 1989. májustól a Budapest Bank Rt. marcali 
fiókjának és a hozzá tartozó balatonboglári, csurgói, keszthelyi 
kirendeltségeknek volt az igazgatója.
1983-1989 között a Magyar Szocialista Munkáspárt tagja volt. 1989. 
márciustól októberig a párt marcali reformszövetségében tevékenykedett. 
1989. októbertõl a Magyar Szocialista Párt tagja. Az 1990. évi 
országgyûlési választásokon a második fordulóban Somogy megye 5. sz. 
(Marcali és vidéke) választókerületében a második helyen végzett, az 
országos listán sem jutott mandátumhoz. Az 1990. évi önkormányzati 
választásokon az MSZP-listán beválasztották a marcali képviselõ-
testületbe. 1990. október 15-én, Ormos Mária lemondása után pártja 
országos listáján országgyûlési képviselõ lett. 1991. január 1-jétõl 
tagja volt a parlament emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi állandó 
bizottságának. A négyéves ciklus alatt a legaktívabb képviselõk közé 
tartozott, számtalan felszólalása volt költségvetési, gazdasági és 
privatizációs ügyekben. Interpellációiban elsõsorban Somogy megye 
gondjaival foglalkozott, igyekezett elérni, hogy somogyi vállalatokat ne 
számoljanak fel. A keszthelyi zsidó hitközség alelnöke. 1990 decemberében 
találkozót kezdeményezett Antall József miniszterelnökkel, melyen két 
képviselõtársával együtt indítványozták, hogy Magyarország folytasson 
tárgyalásokat Németországgal a magyar zsidóságot megilletõ kárpótlásról. 
1993 márciusában Schiffer Jánossal közösen az idegengyûlöletet, a 
rasszizmust és az antiszemitizmust elítélõ országgyûlési 
nyilatkozattervezetet nyújtottak be. 1993 szeptemberében önálló 
indítványában a nemzeti és etnikai kisebbségekrõl szóló törvény 
módosítását kezdeményezte; azt javasolta, hogy a héber nyelv is a 
kisebbségek által használt nyelvnek minõsüljön, s tanításához az állam 
adjon támogatást.
Az 1994. évi országgyûlési választásokon pártja Somogy megyei területi 
listáját vezette, és ismét elindult lakóhelyén, Somogy megye 5. sz. 
választókerületében. Már az elsõ fordulóban alig maradt el az abszolút 
többségtõl, a második fordulóban 57,63 százalékkal választották 
képviselõvé. Az új Országgyûlés megalakulása után a gazdasági állandó 
bizottság alelnöke lett.  Nagy hangsúlyt helyezett a magánosítás 
parlamenti ellenõrzésének a biztosítására. Az IPU magyar csoportja 
magyar-izraeli baráti tagozatának a tagja. 1995. március 1-jén a 
privatizációért felelõs tárca nélküli miniszterré nevezték ki. Az SZDSZ 
vezetõi eleinte ellenezték egy újabb kormányzati tisztség létrehozását, 
és személyével szemben is fenntartásokat fogalmaztak meg, de kisebb 
koalíciós vita végén elfogadták jelölését. Hivatalba lépése után a 
privatizációt addig kísérõ koncepcionális viták abbamaradtak, hosszas 
elõkészítés után, 1995 májusában a parlament elfogadta az új 
privatizációs törvényt. Irányításával a privatizáció kimozdult a 
holtpontról, a Matáv és az energiaszolgáltató vállalatok részleges 
eladásával 1995 végére a költségvetésbe betervezett 150 milliárd 
forinttal szemben 460 milliárdos bevételt sikerült realizálni. Szerepe 
volt abban, hogy a többletbevétel államadósság-törlesztésre fordítása 
után az így keletkezett kamatmegtakarítások összegét közvetett módon 
gazdaságélénkítõ, többek között a kis- és középvállalkozásokat segítõ 
beruházásokra fordítsa a kormány. Az 1996. márciusi, V. MSZP-kongresszust 
elõkészítõ jelölõbizottság a tizenöt tagú elnökségbe javasolta, de a 
küldöttektõl nem kapta meg a szükséges szavazatszámot. A kongresszus 
másnapján bejelentette kilépését a pártból. Nem sokkal késõbb kilépési 
szándékát visszavonta.
1996. szeptember 15-én Dunai Imre utódaként átvette az ipari, 
kereskedelmi és idegenforgalmi minisztérium vezetését; a tárca irányítása 
mellett továbbra is õ felügyelte a privatizációs folyamatot. Röviddel 
kinevezése után robbant ki az ÁRV Rt. és a belterületi ingatlanjaik utáni 
kártérítésükre váró önkormányzatok közötti tárgyalásokon közvetítõ 
jogásznõ irreálisan magas sikerdíjával kapcsolatos botrány. Az ügyben 
viselt politikai felelõssége miatt a miniszterelnök 1996. október 14-én 
felmentette.
Fogadóórája: naponta 8-10 óra között a városi MSZP-irodában (Marcali, 
Rákóczi út 16.).
Hivatali címe: Képviselõi Irodaház

Lezárva: 1996.

Eleje Honlap