Dr. Schiffer János

Dr. Schiffer János

Email: nincs

A képviselõ által benyújtott irományok

Ülõhely

SzektorSorSzék
241

Választások

Választási körzet-tól-ig
Budapest területi lista1994.06.28.
Budapest területi lista1990.08.27.1994.06.27.

Képviselõcsoport tagságok

KépviselõcsoportFunkció-tól-ig
MSZPtag1994.06.28.
MSZPtag1990.08.27.1994.06.27.

Bizottsági tagságok

BizottságTisztség-tól-ig
KulturálisTag1994.06.28.
ÖnkormányzatiTag1991.02.19.1994.06.27.

Iskolai végzettség

VégzettségIntézmény
egyetemi diplomaEötvös Lóránd Tudományegyetem

Nyelvismeret

NyelvFoka
németfelsõfokú

Életrajz

Schiffer János
MSZP
Budapesti területi lista

1948. november 26-án született Budapesten. Híres szociáldemokrata 
család leszármazottja. édesapja, Schiffer Pál (1911) 1945 elõtt 
tisztviselõként dolgozott, majd 1945 után az SZDP fõtitkárságán 
osztályvezetõ és titkár. Késõbb az állami Biztosítónál, illetve a 
Külkereskedelmi Minisztériumban dolgozott, majd az IBUSZ 
vezérigazgatója, végül nagykövet és a Külügyminisztérium 
fõosztályvezetõje, ma nyugdíjas. Politikai okokból három ízben is 
megjárta a börtönt: 1942-ben, 1944-1945-ben és 1950-1956 között. Az 
1950. évi törvénytelen büntetése után 1956-ban bírói ítélettel 
rehabilitálták. édesanyja, Szakasits Klára (1918) a neves 
szociáldemokrata politikus, volt miniszter és köztársasági elnök, 
Szakasits Árpád leánya. Iparmûvészeti fõiskolát végzett, 1945 elõtt 
az óbudai Fehérítõben dolgozott textiltervezõként, majd a család 
kitelepítése idején a debreceni megyei kórházban csecsemõgondozó, 
késõbb a Ruhaipari Tervezõ Vállalat szervezõje; õ is nyugdíjas. Öten 
voltak testvérek: Ferenc (1944-1982) újságíró volt, Pál (1939) 
filmrendezõ, Péter (1943) banktisztviselõ, Anna (1946) szerkesztõ. 
1987 óta nõs, felesége, Simich Rita testnevelõtanár és pszichológus. 
Két gyermekük született, Márton (1989) és Ferenc (1994).
Az elemi iskolát - családi körülményei miatt - részben 
Debrecenben, részben Budapesten és Bernben végezte. Középiskolába 
Budapesten járt, 1967-ben érettségizett a Kossuth Zsuzsanna 
Gimnáziumban. 1968-tól egy évig nevelõintézeti gyermekfelügyelõ 
volt. 1968-1969 között Kalocsán teljesített sorkatonai szolgálatot. 
1974-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi 
Karán szerzett diplomát. 1975-ben a bécsi egyetem nemzetközi 
ismeretek szakának a hallgatója. Tanulmányai után az Országos 
Közmûvelõdési Tanács titkárságának a fõelõadója, majd 1978-1986 
között osztályvezetõje. 1986-tól a Mûvelõdési Minisztérium 
Közmûvelõdési Fõosztályának az osztályvezetõje. A Tájak, Korok, 
Múzeumok Egyesület és a Magyar Népmûvelõk Egyesülete tagja. 1989-tõl 
1990-ig a Magyar Kulturális Kamara választmányi tagja. 1990 óta a 
Támasz Alapítvány elnöke.
1979-1989 között a Magyar Szocialista Munkáspárt tagja volt. 
1980-tól tíz éven keresztül a Budapest II. Kerületi Tanács és a 
Fõvárosi Tanács tagja, ez utóbbiban a végrehajtó bizottságba is 
beválasztották. 1989-ben belépett a Magyar Szocialista Pártba. 1990. 
január és október között pártja budapesti szervezetének az 
ügyvivõje, a Fõvárosi Tanács MSZP-frakciójának a vezetõje. Az 1990. 
évi országgyûlési választásokon az MSZP budapesti területi listáján 
(39.) jelölték, 1990. augusztus 27-tõl a lemondott Bokros Lajos 
mandátumát átvéve lett képviselõ. 1991. február 19-tõl az 
Országgyûlés önkormányzati, közigazgatási, belbiztonsági és 
rendõrségi állandó bizottságának a tagja. 1991 óta az MSZP országos 
választmányi tagja.
Az 1994. évi országgyûlési választásokon Budapest 2. sz. (II. 
ker.) választókerületében indult, s szerepelt a budapesti területi 
(13.) és az országos (34.) listán is. Mint egyéni jelölt a 
választások második fordulójában Zsigmond Attila (MDF) és Eörsi 
Mátyás (SZDSZ) mögött 28,53 százalékkal a harmadik helyen végzett, 
mandátumát a budapesti listáról szerezte. Az Országgyûlés kulturális 
és sajtó állandó bizottságának a tagja, ezen belül az 1988 és 1994 
között, nem nyilvános határozattal létrehozott alapítványokkal 
kapcsolatos kérdések vizsgálatára alakított albizottság elnöke. Az 
IPU magyar csoportja magyar-izraeli, magyar-német, magyar-norvég és 
magyar-osztrák baráti tagozatának a tagja. Megalakulásától tagja az 
MSZP-frakció elnökségének, a kulturális munkacsoport vezetõje. Az 
1994. évi önkormányzati választásokon az MSZP budapesti listájának 
harmadik helyérõl tagja lett a Fõvárosi Közgyûlésnek, ahol a 
kulturális, oktatási, idegenforgalmi, propaganda-sajtó és ifjúsági 
ügyekkel foglalkozó fõpolgármester-helyettessé választották.
Fogadóórája: minden hónap elsõ csütörtökén a Vízivárosi 
Galériában (Budapest II., Kapós utca 55.), minden második és 
negyedik szerdán a Petõfi Mûvelõdési Házban (Budapest II., 
Máriaremetei út 80.).
Hivatali címe: Fõpolgármesteri Hivatal; Képviselõi Irodaház, 215. 
szoba.

Lezárva: 1996. május 6.


Eleje Honlap