Dr. Simon Imre

Dr. Simon Imre

Email: nincs

A képviselõ által benyújtott irományok

Ülõhely

SzektorSorSzék
000

Választások

Választási körzet-tól-ig
Békés megye területi lista1994.06.28.1997.08.08.

Képviselõcsoport tagságok

KépviselõcsoportFunkció-tól-ig
MSZPtag1994.06.28.1997.08.08.

Bizottsági tagságok

BizottságTisztség-tól-ig
Környezetvéd-iTag1995.10.03.1997.08.08.
Európai ü.Tag1994.06.28.1995.10.03.

Iskolai végzettség

VégzettségIntézmény
egyetemi diplomaJózsef Attila Tudományegyetem

Nyelvismeret

NyelvFoka
angolközépfokú
oroszfelsõfokú

Életrajz

Simon Imre
MSZP
Békés megyei területi lista

1947. január 6-án született Szakmáron (Pest-Pilis-Solt-Kiskun 
vármegye). Nagyszülei mindkét ágon Kalocsa környéki gazdálkodók 
voltak. édesapja, Simon Ignác (1920) gazdálkodó, majd téesztag, 1980 
óta nyugdíjas. édesanyja, Farkas Veronika (1928) szintén gazdálkodó, 
majd a szakmári termelõszövetkezet tagja, 1983 óta nyugdíjas. 
Testvérei: István (1946) mérnök-közgazdász és Ignác (1952) 
közgazdász és programozó matematikus. 1972 óta nõs, felesége, 
Szepesi Zsuzsanna a békéscsabai Rózsa Ferenc Gimnázium kémia-fizika 
szakos tanára. Két leányuk született, Ágota (1973) és Judit (1977) 
fõiskolai hallgató.
Az általános iskolát Szakmáron, középiskolai tanulmányait 
Kalocsán végezte, 1965-ben érettségizett az I. István Gimnáziumban. 
Az 1965-1966-ban Hódmezõvásárhelyen letöltött sorkatonai szolgálat 
után a József Attila Tudományegyetem Természettudományi Karán 
folytatta tanulmányait, ahol 1971-ben matematika-földrajz szakos 
középiskolai tanári oklevelet szerzett. Két évig Budapesten az MTA 
Földrajztudományi Kutatóintézetének a kutatója, majd 1973 õszétõl 
Békéscsabán az intézet alföldi kutatócsoportjának a fõmunkatársa. 
1974-ben egyetemi doktori címet szerzett, majd kutatását 1976 és 
1980 között a moszkvai Lomonoszov Egyetem levelezõ aspiránsaként 
folytatta. 1980-ban kandidátusi fokozatot szerzett, 
disszertációjának, egyben kutatásainak témája: A területi 
differenciálódás vizsgálata matematikai módszerekkel alföldi 
példákon. Területfejlesztéssel, településfejlesztéssel, az 
agrártérségek átalakulásával, az elmaradottság és a hátrányos 
helyzet feltárásával, elemzésével kapcsolatosan számos publikációja 
jelent meg hazai és külföldi szaklapokban. Szerkesztõje az Alföldi 
Tanulmányoknak és az Alföldi Társadalomnak. Munkahelye 1984-ben 
átalakult; az újjászervezõdött intézménynek, a Regionális Kutatások 
Központja alföldi kutatócsoportjának 1991-ig vezetõje. 1991. 
januárban megválasztották a Békés Megyei Közgyûlés elnökévé. 1995-
ben tagja a Dél-alföldi Regionális Befektetési Társaság 
felügyelõbizottságának. Békés Megye Szociális Alapítványa (1991) és 
a Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (1992) 
kuratóriumának az elnöke. 1993 óta a Magyar Urbanisztikai Társaság 
Békés megyei szervezetének az elnöke.
Egyetemi évei alatt KISZ-évfolyamtitkár volt. 1970-ben belépett a 
Magyar Szocialista Munkáspártba. 1989. október 6-án, az átalakuló 
kongresszuson átlépett a Magyar Szocialista Pártba. 1989-tõl 1991 
januárjáig a békéscsabai szervezet elnökségi tagja és az országos 
választmány tagja. Az 1990. évi országgyûlési választásokon Békés 
megye 1. sz., Békéscsaba központú választókerületében indult, az 
elsõ fordulóban a negyedik helyen végzett, és az MSZP országos 
listájáról (98.) sem jutott mandátumhoz. Ugyanebben az évben az 
önkormányzati választásokon a békéscsabai MSZP-lista vezetõjeként 
tagja lett a városi képviselõ-testületnek. 1991. januárig a 
kisebbségi és külkapcsolatok bizottság munkájában vett részt. Ekkor 
a Békés Megyei Közgyûlés elnökévé választották, ezért békéscsabai 
képviselõi mandátumáról lemondott. Az 1994. évi önkormányzati 
választásokon a tízezernél kevesebb lakosú települések MSZP-
listájának vezetõjeként újra bejutott a megyei közgyûlésbe; elnöki 
tisztében is megerõsítették. 1992-tõl a strasbourgi székhelyû 
Európai Régiók Gyûlése vezetõségi tagja, az egészségügyi és 
szociális kérdésekkel foglalkozó bizottság alelnöke. A magyar megyei 
önkormányzati szövetségek részérõl tagja a szintén strasbourgi 
központú Európa Tanács Regionális és Helyi Hatóságok Állandó 
Konferenciájának. Az 1994. évi országgyûlési választásokon egyéni 
jelöltként nem indult, az MSZP Békés megyei területi listáján (2.) 
és az országos listán (47.) szerepelt, mandátumát a megyei listáról 
szerezte. 1995. október 3-ig az Országgyûlés európai integrációs 
ügyek állandó bizottságának a tagja, azóta a környezetvédelmi 
állandó bizottság munkájában vesz részt, a közigazgatás 
korszerûsítésével foglalkozó ideiglenes albizottság elnöke, az 
európai csatlakozási és nemzetközi ügyek albizottság, valamint a 
holtágakkal foglalkozó vegyes albizottság tagja.. Az IPU magyar 
csoportja magyar-orosz baráti tagozatának az elnöke, a magyar-belga 
baráti tagozat alelnöke, a magyar- kubai tagozat tagja. Az MSZP-
frakcióban a területfejlesztési munkacsoportban dolgozik.
Hivatali címe: Képviselõi Irodaház, 365. szoba.

Lezárva: 1996. december 20.


Eleje Honlap