Dr. Semjén Zsolt

Dr. Semjén Zsolt

Email: nincs

A képviselõ által benyújtott irományok

Ülõhely

SzektorSorSzék
644

Választások

Választási körzet-tól-ig
Országos lista1994.06.28.

Képviselõcsoport tagságok

KépviselõcsoportFunkció-tól-ig
MDFtag1997.11.03.
függetlentag1997.07.22.1997.11.02.
KDNPtag1994.06.28.1997.07.21.

Bizottsági tagságok

BizottságTisztség-tól-ig
Emberi jogiTag1997.12.02.
KÁBSZERTag1997.02.04.1997.07.21.
SzociálisTag1994.06.28.1996.04.15.

Iskolai végzettség

VégzettségIntézmény
egyetemi diplomaEötvös Lóránd Tudományegyetem
egyetemi doktorHittudományi akadémiák - fõiskolák

Nyelvismeret

NyelvFoka
angolközépfokú

Életrajz

Semjén Zsolt (KDNP) - Országos lista

1962. augusztus 8-án született Budapesten. Fölmenõi a
történelmi középosztályhoz tartoztak, mind
szellemiségben, mind anyagi javakban. Nagyapja,
Semjén Viktor Gyékényes állomásfõnöke, nagyanyja
somogyi malomtulajdonos leánya volt. A már özvegy anyai
nagyanyja a második világháború után menekült
gyermekeivel együtt Erdélybõl Magyarországra. A
határátlépéskor a román hatóságok elfogták, bebörtönözték, 
a család vagyonát elkobozták. Édesapja, Semjén
Miklós (1929) Budapest II. kerületében fõorvos.
Édesanyja, Niklász Erzsébet (1932) nyugdíjas röntgenasszisztens.
Testvére, György (1951) matematikus, Stockholmban él.
1988-ban nõsült, felesége, Menus Gabriella középiskolai
énektanári és karvezetõi, valamint egyházzenész-oklevelet
szerzett a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fõiskolán, a
budapesti Szent István Gimnázium tanára. Három gyermekük
született, Emese Borbála (1991), Botond Benedek (1994)
és Álmos Ágoston (1996).
Általános és középiskolai tanulmányait a fõvárosban
végezte, 1981-ben érettségizett a Szilágyi Erzsébet
Gimnáziumban. 1981 és 1984 között a budapesti Kisipari
Termeltetõ Vállalatnál dolgozott mint hivatalsegéd. 1984
és 1990 között civil hallgatóként a Pázmány Péter Római
Katolikus Hittudományi Akadémián tanult, teológusként
végzett. 1989-ben megszerezte a baccalaureatus, 1990-ben
a licentiatus, 1991-ben a laureatus tudományos fokozatot,
mindhármat summa cum laude minõsítéssel, 1997-ben PhD-t kapott.
Ezzel párhuzamosan az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Karának szociológia szakára is
beiratkozott, ahol 1992-ben kapott oklevelet. Felsõfokú
tanulmányai befejeztével az Országgyûlés Hivatala alkalmazta,
mb. fõosztályvezetõként a KDNP-frakció hivatalvezetõje,
frakciótitkára és szóvivõje volt. Közben 1993 folyamán
Belgiumban, a leuveni Jesuita Collegium Hungaricumban
teológiai és társadalomtudományi kutatásokat folytatott.
1994-ben a ELTE Állam- és Jogtudományi Karának a
hallgatója volt. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Bölcsészettudományi Karának Szociológia szakán tanít,
1996-tól c. egyetemi docens. Teológiaprofesszori ösztönzésére 
kezdett behatóbban foglalkozni társadalombölcseleti kérdésekkel.
Meghatározóan hatottak gondolkodására a 19-20. századi
pápai szociális enciklikák. Egyházi, vallásszociológiai és
politikai témájú cikkeket írt. Belépett a Márton Áron
Társaságba, majd az elsõ alapító tagok között, 1989.
március 10-én a Kereszténydemokrata Néppártba. Az 1990.
évi országgyûlési választásokon Budapest 1. sz. (I-II.
ker.) választókerületében indult, az elsõ fordulóban az
ötödik helyen végzett, és sem a fõvárosi területi (5.),
sem az országos (17.) listán nem jutott mandátumhoz.
Folyamatosan töltött be különbözõ országos és helyi
párttisztségeket: 1990-ben országos elnökségi tag, az
Országos Fegyelmi és Etikai Bizottság elnöke, az Országos
Intézõbizottság tagja, valamint a II. kerületi KDNP-
szervezet elnöke. Ez utóbbi megbízatásáról azt követõen
mondott le, hogy 1990 szeptemberében az MDF-FKGP-KDNP
közös lista vezetõjeként Budapest II. kerületében
önkormányzati képviselõvé választották. A kerületi
képviselõ-testületben az Egészségügyi-szociális bizottság
elnöke, valamint 1993 végéig, - az FKGP kiválásáig - az
MDF-FKGP- KDNP-frakció vezetõje volt. 1997-tõl a KDNP
országos alelnöke, tisztségeirõl - politikai okok miatt -
1997 õszén lemondott, párttagságát felfüggesztette.
Számos közösségi és szakmai csoportosulásban is szerepet
vállal: a Pázmány Péter Alapítvány elnöke, a
Magyar Jacques Maritain Egyesület fõtitkára és a Magyar 
Szociológiai Társaság tagja. 
Egyházi munkájáért a Magyar Katolikus Püspöki Kar Konferenciájától 
1994-ben megkapta a Pro Ecclesia Hungariae kitüntetést,
karitatív szolgálatát 1996-ban - erdélyi egyházi felterjesztésre -
a Népjóléti Minisztérium Pro Caritate éremmel ismerte el.
1977-ben a Pázmány Péter katolikus Egyetem Pázmány éremmel
tüntette ki.
Az 1994. évi országgyûlési választásokon ismét Budapest
1. sz. választókerületében indult, az elsõ fordulóban a
negyedik helyen végzett. A budapesti listán harmadik
volt, a KDNP országos listájának tizenharmadik helyérõl
került be a parlamentbe, s annak egyik jegyzõje lett.
1996. április 15-ig az Országgyûlés Szociális és
egészségügyi állandó bizottságában, ezen belül az értelmi
fogyatékosokat segítõ érdekvédelmi szervezetek
támogatását elosztó ideiglenes albizottságban dolgozott.
A KDNP-frakció szociális, egészségügyi, oktatási,
kulturális és emberi jogi munkacsoportjának a vezetõje, e
minõségében frakcióvezetõ-helyettes volt. A KDNP frakció
megszünése következtében független képviselõvé vált, azt
követõen belépett az MDF frakcióba. 1997-tõl az Emberi jogi,
kisebbségi és vallásügyi bizottság tagja. Az IPU magyar
csoportja magyar-brit, magyar-japán, magyar-moldáviai és
magyar-thaiföldi baráti tagozatának a tagja.
Hivatali címe: Parlament, félemelet 61-62. szoba; Képviselõi
Irodaház, 478. szoba.

Lezárva: 1997. december 31.


Eleje Honlap