Dr. Szabó Zoltán

Dr. Szabó Zoltán

Email: polat@mkm.x400gw.itb.hu

A képviselõ által benyújtott irományok

Ülõhely

SzektorSorSzék
341

Választások

Választási körzet-tól-ig
Budapest 10. vk.1994.06.28.

Képviselõcsoport tagságok

KépviselõcsoportFunkció-tól-ig
MSZPtag1994.06.28.

Bizottsági tagságok

BizottságTisztség-tól-ig
Európai ü.Tag1994.06.28.1995.03.27.

Iskolai végzettség

VégzettségIntézmény
egyetemi diplomaEötvös Lóránd Tudományegyetem
egyetemi doktorEötvös Lóránd Tudományegyetem

Nyelvismeret

NyelvFoka
angolalapfokú
németalapfokú

Életrajz

Szabó Zoltán (MSZP)
   Budapest 10. sz. (VII-VIII. kerület) választókerület

1955. november 4-én született Budapesten. Apai nagyapja
törvényszéki bíró, nagyanyja háztartásbeli volt.
Édesapja, Szabó Árpád (1927-1995) jogi egyetemet végzett.
Soha nem gyakorolta a jogi pályát, és csak az egyetem
befejezése után tíz évre doktorálhatott. 1945-1965 között
banktisztviselõ volt, legutoljára az OTP-nél. Ezt
követõen haláláig szakfordítóként tevékenykedett, 1987-
tõl nyugdíjasként. Anyai nagyapja 1945 elõtt ügyvéd,
utóbb bíró, nagyanyja fiatal korában színésznõ, majd
háztartásbeli volt. Édesanyja, Gál Mária (1931)
banktisztviselõ, az OTP V. kerületi fiókjánál dolgozott
különbözõ beosztásokban, osztályvezetõként ment nyugdíjba
1986-ban. Nõs, felesége, Molnár Irena közgazdász,
külkereskedõ, jelenleg osztályvezetõ a Medimpexnél.
Gyermekei: András (1979), Tamás (1982) és Zsuzsa (1983),
mindhárman tanulók.
Általános és középiskolai tanulmányait Budapesten
végezte, 1974-ben érettségizett az I. István
Gimnáziumban. Egyetemi tanulmányai megkezdése elõtt egy
évig Hódmezõvásárhelyen teljesített sorkatonai
szolgálatot. 1980-ban matematikusoklevelet szerzett az
Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán.
1980-tól az ELTE Természettudományi Kara analízis
tanszékének az oktatója, doktori, illetve tudományos
továbbképzési ösztöndíjas, 1982-tõl tanársegéd. 1983-ban
megvédte a k-pszeudokompakt tereket vizsgáló egyetemi
doktori disszertációját. 1983-1986 között fõállásban a
KISZ KB osztályvezetõ-helyettese, de továbbra is tanított
az egyetemen. 1986-1989 között TMB-ösztöndíjas, közben
fél évig a Brüsszeli Szabadegyetemen tanult. 1989-ben
kinevezték adjunktusnak. Kutatási területe az általános
topológia és a valós függvénytan. Hazai és külföldi
matematikai szakfolyóiratokban publikál, több szakcikk,
szakkönyv fordítója. Több mint száz politikai cikke
jelent meg napi- és hetilapokban. 1977-tõl tagja a Bolyai
János Matematikai Társulatnak.
1977-ben, még egyetemi hallgatóként belépett a Magyar
Szocialista Munkáspártba. 1989 legelején bekapcsolódott
az MSZMP reformköri mozgalmába, a radikális áramlathoz
tartozó budapesti reformkör szervezõje és szóvivõje volt.
Az 1989. októberi átalakuló kongresszuson küldött,
alapító tagja a Magyar Szocialista Pártnak. Részt vett az
erzsébetvárosi pártszervezet megszervezésében, 1989-1990-
ben a szervezet elnökségi tagja. 1990 nyarától 1992-ig az
MSZP budapesti ügyvivõje. 1991 decemberében a
Demokratikus Charta szóvivõjévé választották. 1992
õszétõl 1995. márciusig a párt országos választmányának
az elnökhelyettese. Baloldali beállítottságú politikus,
magát szabadelvû szocialistának vallja.
Az 1990. évi országgyûlési választásokon Budapest 10. sz.
(VII-VIII. ker.) választókerületében a második fordulóban
harmadik lett. Az 1990. évi önkormányzati választásokon
Budapest VII. kerületében az MSZP-MSZDP-listáról
önkormányzati képviselõvé választották. 1990-1991-ben az
oktatási és az ügyrendi bizottság tagja volt. Az 1994.
évi országgyûlési választásokon újra Budapest 10. sz.
választókerületében indult, a második fordulóban Gaál
Gyula (SZDSZ) képviselõt is megelõzve szerzett mandátumot
(40,46 százalék). A párt országos (60.) és budapesti
területi (20.) listáján is jelölték. Megalakulásától
1995. március 27-ig az Országgyûlés európai integrációs
ügyek állandó bizottságában dolgozott, továbbá az MSZP-
frakció külügyi és európai integrációs munkacsoportjának
volt a helyettes vezetõje. Beválasztották az Európa
Tanács Parlamenti Közgyûlésébe teljes jogú tagként
delegált magyar küldöttségbe. Az IPU magyar csoportja
magyar-finnugor, magyar-német, magyar-osztrák és
magyar-svéd baráti tagozatának a tagja. 1995. március 15-
én kinevezték a Mûvelõdési és Közoktatási Minisztérium
politikai államtitkárává, parlamenti megbízatásai ezzel
megszûntek.
Fogadóórája: minden hónap elsõ csütörtökén 17-19 óra
között a Budapest VII., Erzsébet körút 40-42. alatti, a
második csütörtökön a Budapest VIII., Szentkirályi utca
22-24. alatti, a harmadik csütörtökön a Budapest VIII.,
Kiss József utca 8. alatti irodában.
Hivatali címe: Mûvelõdési és Közoktatási Minisztérium.

Lezárva: 1996. május 6.


Eleje Honlap