Szalay Gábor

Szalay Gábor

Email: nincs

A képviselõ által benyújtott irományok

Ülõhely

SzektorSorSzék
4410

Választások

Választási körzet-tól-ig
Komárom-Esztergom megye területi lista1994.06.28.
Komárom-Esztergom megye 1. vk.1990.05.02.1994.06.27.

Képviselõcsoport tagságok

KépviselõcsoportFunkció-tól-ig
SZDSZtag1994.06.28.
SZDSZtag1990.05.02.1994.06.27.

Bizottsági tagságok

BizottságTisztség-tól-ig
Olajszáll.Tag1995.12.22.1997.05.28.
Európai ü.Alelnök1994.09.29.
GazdaságiTag1994.06.28.
Európai ü.Tag1994.06.28.1994.09.28.
EK ügyekAlelnök1992.06.23.1994.06.27.
GazdaságiTag1990.05.03.1994.06.27.

Iskolai végzettség

VégzettségIntézmény
egyetemi diplomaMiskolci Egyetem

Nyelvismeret

NyelvFoka
angolfelsõfokú
franciafelsõfokú
némettársalgási

Életrajz

Szalay-Berzeviczy Gábor (SZDSZ)
   Komárom-Esztergom megyei területi lista

1943. július 17-én született Szombathelyen (Vas
vármegye). Egyenes ági leszármazottja Trefort Ágostonnak
és Berzeviczy Albertnek. Édesapja, Szalay-Berzeviczy
Dénes (1917- 1953) jogot végzett, jogtanácsosként,
illetve 1945 után vállalati jogászként dolgozott.
Édesanyja, Ostffy Éva (1918) mezõgazdász. Öccse, Lajos
(1949) elektromérnök, számítógépes szakmérnök. Elvált.
Két fia született, Attila (1972) bankalkalmazott,
emellett fõiskolán tanul, András (1975) egyetemista.
Az általános iskolát Gyõrött végezte. Két évig a
pannonhalmi Szent Benedek-rendi gimnáziumba járt, majd
1959-tõl a II. Rákóczi Ferenc Gimnázium tanulója
Budapesten. Mivel 1961-ben hosszan tartó betegségen esett
át, csak 1962-ben érettségizhetett. Ugyanabban az évben
kezdte meg tanulmányait a miskolci Nehézipari Mûszaki
Egyetem Bányamérnöki Karán, 1967-ben szerezte meg
bányamûvelõ mérnöki diplomáját. 1967-tõl beosztott mérnök
a Tatabányai Szénbányák Vállalat somlyói, majd csordakúti
bányaüzemében. 1974-tõl három évig a Tesco szervezésében
Algériában dolgozott, a constantine-i városi tanács
geodéta mérnökeként. 1977-1987 között újra a Tatabányai
Szénbányák Vállalat munkatársa, a külkereskedelmi részleg
mérnök-üzletkötõje, részlegvezetõje, végül
külkereskedelmi fõmérnök. 1982-1984-ben a vállalat
irodáját vezette Kuvaitban. 1981-ben felsõfokú
külkereskedelmi szaktanfolyamot végzett. 1988. január 1-
jétõl az akkor önállósult Haldex Vállalat kereskedelmi
vezérigazgató-helyettese, feladatkörét képviselõként is
ellátja. 1962 óta tagja az Országos Bányász-Kohász
Egyesületnek. Több szakmai, ipar-, illetve
energiapolitikai cikk szerzõje.
1988-ig semmiféle közéleti szerepet nem vállalt. Ekkor
májusban belépett a Szabad Kezdeményezések Hálózatába,
majd 1988. decemberben tagja lett a Szabad Demokraták
Szövetségének. Az 1990. évi országgyûlési választások
második fordulójában Komárom-Esztergom megye 1. sz.
(tatabányai) választókerületében képviselõvé
választották. Az 1990-1994-es ciklusban a gazdasági
állandó bizottság tagja, ezen belül az energetikai
albizottság elnöke. Az SZDSZ-frakcióban az energetikai
szakmai szóvivõ tisztét töltötte be. 1990-tõl a Magyar
Országgyûlés gazdasági szakértõje volt az EFTA-
tagországok parlamenti kollokviumain. 1992. június 23-tól
az Országgyûlés európai közösségi ügyek
különbizottságának az alelnöke. Több mint kétszáz
módosító indítványt nyújtott be, egyik legjelentõsebb
eredménye, hogy javaslata nyomán a korábbi tanácsi
vállalatok privatizációs bevételének fele az
önkormányzatokat illeti. Hozzászólásait tekintve is az
egyik legaktívabb képviselõnek számított.
Az 1994. évi országgyûlési választásokon újra Komárom-
Esztergom megye 1. sz. választókerületében indult,
ezúttal a második fordulóban 42,19 százalékkal
Schalkhammer Antal (MSZP) mögé szorult. Mandátumát a
Komárom-Esztergom megyei területi lista vezetõjeként
szerezte, az országos listán huszonharmadik volt.
Továbbra is a gazdasági állandó bizottságban és az
európai integrációs ügyek állandó bizottságában dolgozik,
utóbbinak 1994. szeptember
29-tõl alelnöke. A gazdasági állandó bizottságon belül a
radioaktív hulladékokkal foglalkozó nemzeti projekt
megvitatására és végrehajtásának figyelemmel kísérésére
alakult, az 1993- 1994. évi privatizációs tevékenységet
vizsgáló, valamint a Vám- és Pénzügyõrség tevékenységében
feltárt hiányosságok megszüntetésének elõsegítésére
alakult albizottságok munkájában vesz részt. 1996-ig
tagja volt a magyar-orosz olajszállítások kapcsán
felmerült összeférhetetlenségi-korrupciós vádakat
kivizsgáló ideiglenes bizottságnak is. Az IPU magyar
csoportja magyar-dél-koreai baráti tagozatának az elnöke,
a magyar-afrikai, magyar-dél-afrikai, magyar-francia és
magyar- japán baráti tagozatok tagja. Az Európa Tanács
Parlamenti Közgyûlésébe teljes jogú tagként delegált
magyar küldöttség helyettes tagja, a gazdasági ügyek és
fejlesztési bizottság, valamint a tudományos és technikai
bizottság helyettes tagja. A Frankofon Képviselõk
Nemzetközi Közgyûlésében társult tagként tevékenykedõ
magyar szekció elnöke. 1995. decembertõl az SZDSZ
Komárom-Esztergom Megyei Egyeztetõ Tanácsának az elnöke.
Az SZDSZ 1996. novemberi tisztújító küldöttgyûlésén
tizenegyedikként nem jutott be az ügyvivõi testületbe.
Miután Dornbach Alajos 1997. január 25-én megválasztották
az SZDSZ Országos Tanácsa elnökévé, automatikusan õ
került volna az ügyvivõi testületbe, de ekkor nem
vállalta el a megbízatást.
Fogadóórája: Tatabányán, a helyi sajtóban elõre
meghirdetve.
Hivatali címe: Képviselõi Irodaház, 624. szoba.

Lezárva: 1997. január 25.


Eleje Honlap