Dr. Szûrös Mátyás

Dr. Szûrös Mátyás

Email: nincs

A képviselõ által benyújtott irományok

Ülõhely

SzektorSorSzék
215

Választások

Választási körzet-tól-ig
Hajdú-Bihar megye 6. vk.1994.06.28.
Hajdú-Bihar megye 6. vk.1990.05.02.1994.06.27.
Hajdú-Bihar megye 15. vk.1985.06.28.1990.05.01.

Képviselõcsoport tagságok

KépviselõcsoportFunkció-tól-ig
MSZPtag1994.06.28.
MSZPtag1990.05.02.1994.06.27.

Bizottsági tagságok

BizottságTisztség-tól-ig
IPU (al)Elnök1994.07.15.

Iskolai végzettség

VégzettségIntézmény
egyetemi diplomaNemzetközi Kapcsolatok Intézete
egyetemi doktorBudapesti Közgazdaságtudományi Egyetem

Nyelvismeret

NyelvFoka
angolközépfokú
németfelsõfokú
oroszfelsõfokú

Életrajz


Szûrös Mátyás (MSZP)
   Hajdú-Bihar megye 6. sz., Püspökladány központú
választókerület

1933. szeptember 11-én született a Hajdú vármegyei
Püspökladányban. Édesapja, Szûrös Lajos föld nélküli
paraszt volt, napszámosként, pályamunkásként dolgozott,
1952-ben hunyt el. Édesanyja, Kún Julianna szegény
földmûvescsaládból származott, 1985-ben bekövetkezett
haláláig a háztartást vezette. Heten voltak testvérek:
Károly (1929) vasutas, Etelka (1931) könyvelõ, Margit
(1932) agronómus, Irén (1934) munkás, Lajos (1941-1958)
földmûves, András (1941) gépszerelõ. Nõs, 1995 óta
felesége Takács Andrea jogász. Elsõ házasságából két fia
született, Mátyás (1958) diplomata, Iván (1962)
közgazdász. Második házasságából született leánya Lili
Andrea (1995).
A református elemi, majd általános iskolát
Püspökladányban végezte. Középiskolai tanulmányait a
hajdúböszörményi Bocskai István Gimnáziumban kezdte, a
Kálvineumban létesült Petõfi Sándor Népi Kollégiumban
lakott. A gimnázium negyedik évét már Budapesten, a
Szovjet Ösztöndíjas Intézetben végezte el, itt
érettségizett. 1953-tól Moszkvában tanult, 1959-ben
szerzett oklevelet diplomácia szakon a moszkvai
Nemzetközi Kapcsolatok Intézetében. A
Külügyminisztériumba került, 1960-ig elõadó, 1962-ig
fõelõadó beosztásban dolgozott. 1962-ben három évre a
berlini magyar nagykövetség III. osztályú titkára lett.
1964-ben a Nyugat-Berlinrõl írt disszertációját megvédve
egyetemi doktori címet szerzett a budapesti Marx Károly
Közgazdaság-tudományi Egyetemen. 1965-tõl az MSZMP KB
Külügyi Osztályának a referense, 1974-1975 között külügyi
osztályvezetõ-helyettes. Közben 1973-ban elvégezte a
Magyar Néphadsereg Zrínyi Miklós Katonai Akadémiája
egyéves tanfolyamát, tartalékos õrnagy. 1975-ben ismét
Berlinbe küldték, ezúttal rendkívüli és meghatalmazott
nagyköveti rangban a magyar nagykövetség vezetõje lett.
1976-ban Berlinbõl Moszkvába vitt az útja, 1982-ig
vezette a magyar diplomáciai képviseletet a
Szovjetunióban, szintén rendkívüli és meghatalmazott
nagyköveti rangban. Hazatérve az MSZMP KB Külügyi
Osztályán folytatta munkáját, 1982-1983 között az osztály
vezetõje, majd 1983-tól hat esztendõn át a KB külügyi
titkára.
1989 óta az Ópusztaszeri Országos Emlékbizottság elnöke.
1991. januártól a Püspökladány Kultúrájáért Alapítvány
fõvédnöke, a kuratórium elnöke, majd a Biharért
Alapítvány alapító tagja. 1991-ben a Nemzeti Alapítvány
alapító tagja, 1994 óta az Illyés Közalapítvány
kuratóriumi elnöke.
1951-1956 között a Magyar Dolgozók Pártja, 1956-1989
között a Magyar Szocialista Munkáspárt tagja volt. A KB
1978. áprilisi plénumán kooptálás útján került a
testületbe, tizenegy éven át volt az MSZMP KB tagja.
1985-1990 között Hajdú-Bihar megye 15. sz. (Püspökladány)
választókerületének az országgyûlési képviselõje. Az
országgyûlési ciklusban a parlament külügyi bizottsága
elnökeként is dolgozott, illetve 1990-ig az IPU magyar
csoportjának az elnöke volt. 1988. szeptembertõl egy évig
az Országgyûlés MSZMP-csoportjának a vezetõje. 1989.
márciusban a parlament elnökévé választották, ezt a
közjogi tisztségét az új törvényhozás megalakulásáig
viselte. Tisztébõl fakadóan 1989. október 23-án õ
kiáltotta ki a köztársaságot, amelynek 1990. májusig
ideiglenes elnöke lett. Belépett az 1989. októberben
megalakult Magyar Szocialista Pártba, de a Magyar
Köztársaság kikiáltása után, mivel annak pártatlan
ideiglenes elnöke kívánt lenni, tagságát felfüggesztette.
Az 1990. évi országgyûlési választásokon Hajdú-Bihar
megye 6. sz. (Püspökladány és környéke)
választókerületében újra képviselõvé választották. Az
1990-1994-es ciklusban az Országgyûlés alelnöke volt. Az
1994. évi országgyûlési választásokon ismét Hajdú-Bihar
megye 6. sz. választókerületében indult, s szerepelt az
MSZP Hajdú-Bihar megyei területi (1.) és országos (11.)
listáján is. Mandátumát mint egyéni jelölt a második
forduló három indulója közül 66,91 százalékot elérve
szerezte. Az IPU magyar nemzeti csoportjának az elnöke,
és ellátja a magyar-osztrák baráti tagozat elnöki tisztét
is. Az Interparlamentáris Unió nemzetközi végrehajtó
bizottságának az alelnöke.
Fogadóórája: a sajtóban elõre meghirdetett idõpontokban.
Hivatali címe: Képviselõi Iroda (Püspökladány, Hõsök tere
1.); Képviselõi Irodaház, 125. szoba.

Lezárva: 1996. május 6.

Eleje Honlap