Dr. Rott Nándor

Dr. Rott Nándor

Email: nincs

A képviselõ által benyújtott irományok

Ülõhely

SzektorSorSzék
556

Választások

Választási körzet-tól-ig
Országos lista1994.06.28.1997.12.03.
Országos lista1990.05.02.1994.06.27.

Képviselõcsoport tagságok

KépviselõcsoportFunkció-tól-ig
FKGPtag1994.06.28.1997.12.03.
függetlentag1994.02.08.1994.06.27.
KDNPtag1990.05.02.1994.02.07.

Bizottsági tagságok

BizottságTisztség-tól-ig
KöltségvetésiTag1996.12.03.1997.12.03.
IPU (al)Alelnök1996.06.10.1997.12.03.
BBank vizsgálóTag1995.06.17.1997.12.03.
Társ.szerv.Tag1994.12.27.1995.02.20.
IPU (al)Tag1994.07.15.1996.06.09.
KülügyiTag1994.06.28.1997.12.03.
Európai ü.Tag1994.06.28.1996.12.03.
Ász fel.v.(al)Tag1991.01.01.1994.06.27.
Környezetvéd-iElnök1990.06.12.1994.02.07.
GazdaságiTag1990.05.03.1990.06.12.

Iskolai végzettség

VégzettségIntézmény
egyetemi diplomaEötvös Lóránd Tudományegyetem

Nyelvismeret

NyelvFoka
angolközépfokú

Életrajz


Rott Nándor (FKGP) - Országos lista

   1926. szeptember 11-én született Budapesten, szülei
egyetlen gyermekeként. A család apai ágon ismert nevû
katolikus família, nagybátyja, Rott Nándor veszprémi
megyéspüspök volt. Édesapja, Rott Nándor kereskedelmi
iskolát végzett, 1946-ig tisztviselõként a Futura Rt.
igazgató osztályvezetõje volt. Akkor - fia politikai
tevékenysége miatt - alacsonyabb beosztásba helyezték,
végül Füszért-telepvezetõként ment nyugdíjba. Édesanyja,
Taba Ilona kereskedelmi iskolai végzettséggel a Futura
Rt. titkárnõjeként dolgozott 1946-ig, majd a Budapest
XIII. kerületi IKV beruházási elõadója lett
nyugdíjazásáig. 1961 óta nõs, felesége, Haspell Edit
tervstatisztikus volt a Magyar Gyógyszeripari
Egyesületnél, jelenleg nyugdíjas. Gyermekük, Zsuzsanna
tanítónõ.
   Az elemi és a középiskolát Pestszentlõrincen végezte,
1945-ben érettségizett az állami gimnáziumban. 1950-ben
jogi és politikai doktorátust szerzett a Pázmány Péter
Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Karán. 1950-tõl
1957-ig sorozatos elbocsátásai miatt mindössze
tizenkilenc hónapot tudott dolgozni. 1958-tól 1975-ig a
Magyar Beruházási Bank (késõbb Állami Fejlesztési Bank)
munkatársa, hat esztendõn keresztül a nemzetközi osztály
vezetõje. 1975-ben az Agrárgazdasági Kutatóintézetbe
került, tudományos fõmunkatárs volt, fõ kutatási területe
a gazdaságpolitika politikatudományi, filozófiai
alapkérdései és agrárpolitikai vonatkozásai. Több száz
cikke és tanulmánya jelent meg folyóiratokban és intézeti
kiadványokban. Nyolc, a beruházási és pénzügyi
rendszerekrõl szóló könyv egyéni, illetve társszerzõje.
1988-ban  Az innovációs folyamat és irányítása címû
értekezésével a közgazdaság-tudomány kandidátusa
tudományos fokozatot szerzett.
   1944-ben kapcsolatba került az ellenállási mozgalommal.
1945-ben a Független Kisgazdapárt tagjaként a párt
pestszentlõrinci ifjúsági szervezetének egyik vezetõje
lett. 1946 januárjában diákszervezkedésben való részvétel
vádjával letartóztatták, több hónapos vizsgálati fogság
után 1946. szeptemberig internálták, 1947-ig rendõri
felügyelet alatt állt. Mindezek következményeként 1958-ig
nem volt tartós munkahelye. 1988-ban csatlakozott a
Magyar Demokrata Fórumhoz, tagja lett a szervezet
közgazdasági munkaközösségének. Ugyanabban az idõben az
Országgyûlés reformbizottságának a független szakértõje
volt. 1989 márciusában - miután az MDF-bõl kilépett - a
Kereszténydemokrata Néppárt alapító tagja. 1991.
szeptemberig a párt közgazdasági bizottságát irányította.
1988-tól két éven át a Tudományos Dolgozók Demokratikus
Szakszervezete Országos Választmányának és Vezetõségének
a tagjaként is dolgozott. Az 1990. évi országgyûlési
választásokon a KDNP jelöltjeként Budapest 7. sz.
(V-XIII. ker.) választókerületében az elsõ fordulóban
negyedik lett, a parlamentbe pártja országos listájáról
került be. 1990. május 3-tól 1990. június 12-ig az
Országgyûlés gazdasági állandó bizottságának a tagja,
1990. június 3-tól 1994. februárig a környezetvédelmi
állandó bizottság elnöke. 1990. december 29-tõl részt
vett az Állami Számvevõszék szervezetének és mûködésének
felülvizsgálatát végzõ ad hoc bizottság munkájában is.
1990-tõl 1992-ig az Európa Tanács Parlamenti Közgyûlésébe
delegált magyar küldöttség tagja.
   1993 óta mindinkább szembefordult a KDNP politikájával,
mivel az szerinte nem volt elég önálló, túlságosan
alárendelõdött az MDF-nek. A párt privatizációval
kapcsolatos gazdaságpolitikáját is bírálta. 1994. február
közepén kilépett a KDNP-bõl, és csatlakozott a Független
Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párthoz. Az 1994. évi
országgyûlési választásokon az FKGP országos listájának
hetedikjeként került be újra a parlamentbe. Az FKGP-
frakcióvezetõség tagja. A külügyi és 1996. december 3-tól
a költségvetési és pénzügyi bizottságokban dolgozik,
utóbbiban a monetáris és a privatizációs albizottságok
tagja. Megszûnéséig részt vett a Budapest Bank részére
juttatott állami támogatás körülményeit tisztázó
ideiglenes vizsgálóbizottság munkájában is, 1995. február
20-ig tagja volt a társadalmi szervezetek költségvetési
támogatását elõkészítõ állandó bizottságnak, 1996.
december 3-ig az európai integrációs ügyek állandó
bizottságának. Ismét tagja a magyar ET-közgyûlési
delegációnak, a közgyûlésben a környezetvédelmi,
területfejlesztési és önkormányzati, valamint a
parlamenti és tömegkapcsolatok bizottságok állandó, a
mezõgazdasági, illetve a tudományos és technikai
bizottságok helyettes tagja. Ugyancsak részt vesz a
Közép-európai Kezdeményezés Parlamenti Konferenciájába
teljes jogú tagként, valamint az Észak-atlanti
Közgyûlésbe társult tagként delegált magyar parlamenti
küldöttségek munkájában. Az IPU magyar csoportjának a
vezetõségi tagja, a magyar-görög baráti tagozat elnöke, a
magyar-cseh és a magyar-chilei tagozat tagja.
   Hivatali címe: Képviselõi Irodaház, 649. szoba.

Lezárva: 1996. december 20.


Eleje Honlap