Dr. Pálfi Dénes

Dr. Pálfi Dénes

Email: nincs

A képviselõ által benyújtott irományok

Ülõhely

SzektorSorSzék
572

Választások

Választási körzet-tól-ig
Zala megye 5. vk.1994.06.28.
Zala megye 3. vk.1985.06.28.1990.04.30.

Képviselõcsoport tagságok

KépviselõcsoportFunkció-tól-ig
FIDESZtag1997.09.07.
függetlentag1997.07.22.1997.09.06.
KDNPtag1994.06.28.1997.07.21.

Bizottsági tagságok

BizottságTisztség-tól-ig
ÖnkormányzatiTag1997.11.04.
Nemzetbiztons.Tag1997.11.04.
Nemzetbiztons.Tag1996.05.07.1997.07.21.
SzámvevõszékiTag1996.02.20.1996.05.06.
ÖnkormányzatiTag1994.08.30.1997.07.21.

Iskolai végzettség

VégzettségIntézmény
egyetemi diplomaKertészeti és Élelmiszeripari Egyetem
egyetemi doktorKertészeti és Élelmiszeripari Egyetem

Nyelvismeret

NyelvFoka

Életrajz

Pálfi Dénes (KDNP)
   Zala megye 5. sz., Zalaszentgrót központú
választókerület

1938. február 9-én született a Zala vármegyéhez tartozó
Nemessándorházán. Õsei földmûveléssel foglalkoztak.
Édesapja, Pálfi János (1911-1992) a nemessándorházi
termelõszövetkezet tagja volt. 1945. február 23-án
besorozták és föleskették Szálasira, ezért 1945-1946-ban
tizenhét hónapra internálták. Édesanyja, Laczó Erzsébet
(1912) bábaképzõt végzett, de otthon maradt, a háztartást
vezette. Testvére, János (1939) gépészmérnök, a vépi
Mezõgazdasági Középfokú Szakoktatási, Továbbképzõ és
Szaktanácsadó Intézet tanára. 1963-ban nõsült, felesége,
Gergácz Edit kertészeti szakmunkásképzõ intézetet
végzett, kertész vállalkozó. Gyermekeik közül Szilárd
(1963-1987) kisgépszerelõ volt, Róbert (1964) orvosi
mûhiba miatt gyógyíthatatlan beteg, egy egészségügyi
otthonban él, Zsuzsanna (1975) cukrász.
Az általános iskola elsõ négy osztályát Nemessándorházán,
a többit Búcsúszentlászlón végezte. 1956-ban
érettségizett a zalaegerszegi Zrínyi Miklós Általános
Gimnáziumban. 1957 és 1959 között elvégezte a
szombathelyi kertészképzõt, ahol zöldség- és
dísznövénytermesztõ, majd 1960-ban a vasadi
szakmunkásképzõ intézetben növényvédõ szakmunkás-
bizonyítványt szerzett. 1960. januártól júniusig
Szabadszálláson teljesítette sorkatonai szolgálatát.
Levelezõ úton szerezte meg 1965-re a keszthelyi Felsõfokú
Növényvédelmi Technikum bizonyítványát, és 1970-re a
Kertészeti Egyetem kertészmérnöki oklevelét. Ugyanitt két
év múlva, 1972-ben megvédte Körtemoly címû egyetemi
doktori értekezését.
Elsõ munkahelyén, a Zala Megyei Növényvédõ Állomás pacsai
telepén 1959-tõl brigádvezetõ, majd 1965-tõl
laboragronómus. 1970 és 1972 között a Veszprémi
Nehézvegyipari Kutatóintézet hatástani laboratóriumát
vezette. 1972-ben visszament a Zala Megyei Növényvédõ
Állomáshoz, ezúttal Zalaegerszegen lett laborvezetõ;
hazai gyártású növényvédõ szerek és intermedierek
hatásvizsgálatait végezte. 1976-ban munkahelyet
változtatott: az Országos Mezõgazdasági Minõsítõ Intézet
Pölöskei Fajtakísérleti Állomásának a vezetõje lett. Itt
dolgozott 1990-ig, amikor a Zala Megyei Közgyûlés
elnökévé választották.
Fajtaminõsítési szakcikkei Az Erdõ, a Kertészet és
Szõlészet és a Növényvédelem hasábjain jelentek meg. 1971
és 1975 között a Vegyszeres kísérletek Magyarországon
címû, évente megjelenõ kötet szerkesztõje. 1976-ban a
szõlõtermesztésben új módszernek minõsülõ Y alakú
támberendezés kidolgozásáért a Kertészet és Szõlészet
címû hetilap pályázatán elsõ díjat nyert. 1978-ban A
tüskementes szeder termesztéstechnológiája címû
dolgozatát az MTA Veszprémi Akadémiai Bizottsága második
díjjal jutalmazta. Hobbija kapcsolódik szakmájához:
nyolcszázharminc szõlõfajtából álló gyûjteménye van.
Másik kedvtelése a minikönyvek gyûjtése. Munkájáért
háromszor nyerte el a Mezõgazdaság Kiváló Dolgozója
kitüntetést. 1988-ban Mathiász János-emlékérmet, 1992-ben
TIT Kiváló Népmûvelõ elismerést kapott. A kertészeti
szakemberképzésben végzett tevékenységéért 1993-ban
Letenye Város Díszpolgára, 1994-ben Zala Megye
Díszpolgára címmel tüntették ki.
Huszonkét éven át, 1988-ig a búcsúszentlászlói római
katolikus egyházközség elnöke volt. 1961 és 1985 között a
Magyar Rovartani Társaság tagja. 1988-tól A Zalai
Falvakért Alapítvány, 1990-tõl a Zalai Gyermek és
Ifjúsági Alapítvány, 1992-tõl a Zala Megyei
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, 1993-tól a Dél-
dunántúli Regionális Gazdaságfejlesztési Alapítvány
kuratóriumának az elnöke, 1992 óta a Balatoni Fesztivál
Alapítvány tagja. 1993 és 1995 között a Déli Autópálya
Rt. igazgatótanácsának a tagja volt.
Alig múlt tizennyolc esztendõs, amikor 1956. október 28-
án szülõfalujában a Forradalmi Munkástanács elnökévé
választották; emiatt 1957 márciusában hét hónapra rendõri
felügyelet alá helyezték. 1994-ig nem volt sem ifjúsági
szervezet, sem párt tagja. Közéleti tevékenységet két fõ
területen fejtett ki: egyrészt a Tudományos
Ismeretterjesztõ Társulat keretében, amelynek 1985 óta
megyei elnöke, 1995 nyarától az országos ügyvezetõ
elnökség alelnöke; másrészt igen aktív volt a Hazafias
Népfrontban, évtizedeken át a kertbarátmozgalom
szervezõje, 1987 és 1989 között a népfront Zala megyei
elnöke. Szakmai tekintélye és népfrontos múltja egyaránt
közrejátszott abban, hogy 1972-tõl tizenhét éven át a
búcsúszentlászlói tanács tagja volt. 1985-ben Zala megye
6. sz. (Pacsa és környéke) választókerületében 82
százalékos eredménnyel országgyûlési képviselõvé
választották. Az 1985-1990-es ciklusban az Országgyûlés
mezõgazdasági, ifjúsági és sport, valamint a csak alakuló
ülést tartott alkotmányügyi bizottságában dolgozott.
Az 1990. évi országgyûlési választásokon a Hazafias
Választási Koalíció jelöltje volt, Zala megye 5. sz.,
Zalaszentgrót központú választókerületében indult, a
második fordulóban Tóth Tihamér (MDF) mögött a második
helyen végzett. 1990. december 22-én keresték fel a KDNP
részérõl azzal a kéréssel, hogy vállalja el a Zala Megyei
Közgyûlés elnöki tisztét. Hat nap múlva, december 28-án
nagy többséggel, két nem és egy tartózkodó szavazat
mellett a közgyûlés elnökévé választották.
Négyesztendõnyi mûködése alatt hét kistérségi fejlesztési
társulást hoztak létre, elkészült a megye idegenforgalmi,
környezetvédelmi, vasúti-közúti fejlesztési és
energiafejlesztési programja. A közigazgatásban kifejtett
tevékenységéért 1994-ben a Magyar Köztársaság Gyûrûje
kitüntetést kapta.
Az 1994. évi országgyûlési választásokon ismét Zala megye
5. sz. választókerületében és a KDNP Zala megyei területi
listáján (2.) indult. A második fordulóban 37,17
százalékkal az elsõ helyen végzett; a KDNP-n kívül a
Fidesz, a FKGP és az MDF is támogatt. 1994. május 27-én,
a választási eredmény ismeretében belépett a
Kereszténydemokrata Néppártba. 1995. január 1-jétõl
fõállású képviselõ. Az Országgyûlésben 1994. augusztus
30. óta az önkormányzati és rendészeti állandó
bizottságban dolgozik, az ellenõrzési albizottság
alelnöke. A KDNP-frakcióban a jogi és önkormányzati
munkacsoport tevékenységében vesz részt. Az IPU magyar
csoportja magyar-horvát, magyar-osztrák és magyar-szlovén
baráti tagozatának az alelnöke. Önkormányzati bizottsági
tagsága mellett 1996. február 20-tól rövid ideig részt
vett a számvevõszéki állandó bizottság munkájában is,
majd Füzessy Tibor parlamenti alelnöki kinevezése után,
1996. május 15-tõl a nemzetbiztonsági állandó
bizottságnak is tagja.
Fogadóórája: minden páros hét péntekén 14 órától
Zalaszentgróton.
Hivatali címe: Képviselõi Irodaház, 473. szoba.

Lezárva: 1996. december 20.


Eleje Honlap