Pál Béla

Pál Béla

Email: Pal.Bela@mkogy.hu

A képviselõ által benyújtott irományok

Ülõhely

SzektorSorSzék
231

Választások

Választási körzet-tól-ig
Veszprém megye területi lista1994.06.28.

Képviselõcsoport tagságok

KépviselõcsoportFunkció-tól-ig
MSZPtag1994.06.28.

Bizottsági tagságok

BizottságTisztség-tól-ig
Társ.szerv.Tag1994.12.27.
KulturálisTag1994.06.28.

Iskolai végzettség

VégzettségIntézmény
fõiskolai diplomaSzombathelyi Tanárképzõ Fõiskola
fõiskolai diplomaSzombathelyi Tanárképzõ Fõiskola

Nyelvismeret

NyelvFoka

Életrajz

Pál Béla (MSZP) - Veszprém megyei területi lista

1953. október 5-én született Zalaegerszegen (Zala megye).
Apai nagyszülei 1941-ben Bukovinából a Bácskába, majd
Baranyába telepített székelyek voltak. Véméndre kerültek,
az áttelepítéssel minden vagyonukat elvesztették, a
nagyapa vasutasként tartotta el családját. Édesapja, Pál
Béla (1927) még a bukovinai Hadikfalván született.
Kiképzõ katonatiszt, majd 1956-tól a Volán Vállalat
forgalmi elõadója, késõbb a Mezõgép Vállalat
szakszervezeti titkára, illetve minõség-ellenõrzési
osztályának a munkatársa. 1972-tól 1985-ig, nyugdíjba
vonulásáig a VÁÉV elõadója volt Veszprémben. Anyai
nagyszülei veszprémi származásúak voltak. A nagyapa
vasutasként több helyen szolgált, ezért a családnak
gyakran kellett költözködnie, mindannyiszor újrakezdésre
kényszerülve. Édesanyja, Laborci Mária (1933)
könyvesbolti eladó, vezetõ, késõbb boltcsoport-igazgató,
1989 óta nyugdíjas. Nõs, 1987 óta felesége Léb Erika
vendéglátó-ipari eladó. Gyermekeik: Kata (1988) tanuló és
András (1990).
Az általános és a középiskolát Veszprémben végezte, 1972-
ben érettségizett a Lovassy László Gimnáziumban. Egy évig
rádió- és tv-mûszerésznek tanult, majd a Szombathelyi
Tanárképzõ Fõiskola levelezõ tagozatán folytatta
tanulmányait, 1976-ban népmûvelés-könyvtár szakos
tanítói, 1978-ban népmûvelõi oklevelet szerzett. Közben
dolgozott: 1973-1974-ben Dudaron a Kossuth Lajos
Klubkönyvtár vezetõje, 1974 és 1976 között az alsóörsi
Eötvös Károly Mûvelõdési Ház munkatársa, majd igazgatója.
1976 augusztusától 1979 szeptemberéig kulturális szervezõ
az orenburgi gázvezeték-építés magyar szakaszánál.
Hazatérte óta Veszprémben dolgozik, három évig a
Szakszervezetek Megyei Tanácsa Kisfaludy Mûvelõdési
Házának a módszertani elõadója, majd az SZMT kulturális
osztályának a munkatársa. 1984-tõl 1989-ig az MSZMP
Veszprém Megyei Bizottságának a munkatársa. Közben 1983
és 1987 között elvégezte a Politikai Fõiskola politikai
szociológia szakát. 1989 októberétõl az MSZP megyei
ügyvivõje, 1992 óta elnöke, képviselõvé választásáig
fõállásban töltötte be tisztét. 1990-1991-ben a
Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképzõ Intézet
tanfolyamán felsõfokú kereskedelmi végzettséget szerzett.
A MÚOSZ újságíró-stúdióját elvégezve (1991) gyakran ír a
Veszprém Megyei Naplóba, más veszprémi periodikában és
néhány országos lapban is jelentek meg cikkei. 1992 óta
tagja a Magyar Újságírók Országos Szövetségének. 1994-tõl
mint kuratóriumi tag részt vesz a budapesti Egészséges
Környezetért Alapítvány és a Balaton Akadémia Alapítvány
munkájában.
1978-ban Orenburgban belépett az MSZMP-be. 1989. október
6-án, az alakuló kongresszuson átlépett az MSZP-be, a
Veszprém megyei szervezet alapító tagja. 1992 óta a párt
országos választmányának az elnökhelyettese. Az 1994. évi
országgyûlési választásokon az MSZP Veszprém megyei (2.)
és országos (80.) listáján indult, mandátumát a területi
listáról szerezte. A kulturális és sajtó állandó
bizottság tagja, a millecentenáriumi, majd millenniumi
albizottság elnöke. Részt vesz a társadalmi szervezetek
költségvetési támogatását elõkészítõ állandó bizottság
munkájában is, elnöke a kulturális és mûvelõdési
társadalmi szervezeteket támogató albizottságnak. A
frakción belül a kulturális munkacsoportban dolgozik. Az
IPU magyar csoportja magyar-holland, magyar-indokínai,
magyar-japán, magyar-orosz és magyar-ukrán baráti
tagozatának a tagja.
Fogadóórája: Veszprémben rendszeresen, a sajtóban elõre
meghirdetett idõpontokban.
Hivatali címe: Veszprém megyei MSZP-iroda; Képviselõi
Irodaház, 211. szoba.

   Lezárva: 1996. december 20.


Eleje Honlap