Pál László

Pál László

Email: nincs

A képviselõ által benyújtott irományok

Ülõhely

SzektorSorSzék
000

Választások

Választási körzet-tól-ig
Budapest 19. vk.1994.06.28.1997.05.01.
Országos lista1990.05.02.1994.06.27.

Képviselõcsoport tagságok

KépviselõcsoportFunkció-tól-ig
MSZPtag1994.06.28.1997.05.01.
MSZPtag1990.05.02.1994.06.27.

Bizottsági tagságok

BizottságTisztség-tól-ig
VízlépcsõTag1993.03.16.1994.06.27.
GazdaságiAlelnök1991.05.22.1994.06.27.
GazdaságiTag1990.05.03.1991.05.22.

Iskolai végzettség

VégzettségIntézmény

Nyelvismeret

NyelvFoka
angoltársalgási
orosztárgyalási

Életrajz

Pál László (MSZP)
   Budapest 19. sz. (XIII. ker.) választókerület

1942. szeptember 5-én született Budapesten. Egyik
nagyapja nyomdász volt, szociáldemokrata párttagkönyve
1895-bõl való. Másik nagyapja gabonakereskedéssel
foglalkozott. Édesapja, Pál Tibor (1910) gimnáziumi
érettségivel elõbb nyomdász volt az Athenaeum Nyomdában,
majd a Posta Központi Hírlapirodában, késõbb a Lapkiadó
Vállalatnál dolgozott tördelõszerkesztõként. Édesanyja,
Svéd Ágnes (1916) a Fiumei Kereskedelmi Vállalat
kereskedelmi alkalmazottja, majd a Gondolat Könyvkiadó
terjesztési osztályvezetõje volt. A háború után
mindketten tagjai voltak az MKP-nek, az MDP-nek, majd az
MSZMP-nek. Édesanyja belépett az MSZP-be is. Húga,
Katalin (1948) építészmérnök. 1965 óta nõs, felesége,
Sumejeva Raisza villamosmérnök kutató, majd külkereskedõ,
a Medicor egyik vezetõje. Gyermekeik: András (1968)
számítástechnikus, Katalin (1971) televíziós
segédszerkesztõ, fotós, levelezõ hallgató a Magyar
Testnevelési Egyetemen.
Az általános és a középiskolát Budapesten végezte,
erõsáramú ipari  technikumba járt, s mivel 1959-1960-ban
országos tanulmányi versenyeket nyert, felvételi nélkül
tanulhatott volna hazai egyetemeken. Õ azonban Moszkvába
jelentkezett, a sikeres vizsga után az Energetikai
Intézet hallgatója, villamosgépek és számítástechnikai
szakon diplomázott 1966-ban. Hazatérése után 1969-ig a
Villamosipari Kutatóintézet tudományos munkatársa,
illetve csoportvezetõje. Miután a szakdolgozatok országos
pályázatán az Erõsáramú gépek számítógéppel segített
optimális tervezése címû munkájával elsõ díjat nyert,
állásajánlatot kapott az Országos Mûszaki Fejlesztési
Bizottságtól. 1969-tõl az OMFB fõelõadója, 1973-1980
között osztályvezetõ, majd öt évig fõosztályvezetõ. 1982-
ben gazdaságpolitikai oklevelet szerzett a Politikai
Fõiskolán. 1985-tõl 1989-ig az OMFB fõcsoportfõnöke.
1987-ben USIA-ösztöndíjasként tanulmányokat folytatott az
Egyesült Államokban. 1986 és 1989 között az országos
középtávú kutatási-fejlesztési terv, a gazdaságorientált
kutatási program és az elektronizálási kormányprogram
felelõse. A következõ bizottságokban, tanácsokban és
programokban vállalt szerepet: elektronizálási és
gazdaságfejlesztési programbizottság, elektronizálási
koordinációs bizottság, a számítástechnikai kormányközi
bizottság gazdasági tanácsa, valamint a Neumann János
Számítógép-tudományi Társaság elnöksége. Magyarországon
elsõk között foglalkozott a komputer támogatta
tervezéssel, a CAD-rendszerek fejlesztésével. Szerepe
volt abban, hogy a szoftverexport évi 30 millió dollárra
futott fel, s hogy kétszázezer ember kapott
számítástechnikai alapképzést. 1975-tõl 1989-ig az
elektronikai licencvásárlások egyik szervezõje, a
magyar-francia elektronikai kormánybizottság tagja, majd
elnöke, illetve a Magyarország és a német Siemens-
vállalatcsoport közötti együttmûködés vezetõi
testületének a tagja. 1989. júliusban kinevezték az Ipari
Minisztérium államtitkárává, 1990. májusig a
feldolgozóipar felügyeletét látta el. A kormány COCOM-
ügyekkel megbízott képviselõje volt. 1990. május 2-án, a
Németh-kormány hivatali idejének lejárta elõtt három
héttel, miután képviselõvé választották, az
összeférhetetlenség miatt lemondott államigazgatási
pozíciójáról. 1990-ben - hét hónapon keresztül - a
Videoton Elektronikai Vállalat fõtanácsadója volt.
Konfliktusba került a hivatalba lépett Antall-kormány
privatizációs stratégiájának a végrehajtóival, mivel
megítélése szerint a vállalat privatizációját
elõnytelenül, rossz stratégiával indították el.
Rendszeresen publikál szakfolyóiratokban, eddig közel
nyolcvan cikke jelent meg. Tagja volt az Automatizálás, a
Mérés és Automatika, valamint a Számítástechnika címû
szaklapok szerkesztõbizottságának. 1968 óta MTESZ-tag.
Részt vett az MTA automatizálási és számítástechnikai
bizottságának, valamint alkalmazott informatikai
bizottságának a munkájában. A számítástechnikai ipar
megteremtésben játszott szerepéért 1987-ben Neumann
János-, iparszervezõ tevékenységéért 1988-ban Eötvös
Loránd-díjban részesült. A KGST-országok
számítástechnikai iparának megszervezésében való
részvételéért az SZKP Politikai Bizottsága döntése
alapján Népek Barátsága Érdemrendet kapott a Szovjetunió
kormányától; 1988-ban a Magyar Népköztársaság
Csillagrendjével tüntették ki. A Munka Érdemrend bronz és
ezüst fokozata, a bányászati Borbála-díj (1995) és a Pro
Inventore-díj (1995) tulajdonosa.
1965-ben belépett az MSZMP-be. 1980-1988 között az OMFB
pártalapszervezetének a titkára volt, és kerületi
pártbizottsági, illetve végrehajtó bizottsági tagként is
dolgozott. Az 1989. októberi kongresszuson beválasztották
az MSZP Országos Elnökségébe. Az 1990. évi országgyûlési
választásokon az elsõ fordulóban Budapest 8. sz. (VI.
ker.) választókerületében negyedik lett, pártja országos
listájáról jutott be az Országgyûlésbe. 1990-ben az MSZP-
frakció vezetõségi tagja lett. 1990. május 3-tól a
parlament gazdasági állandó bizottságának a tagja, 1991.
augusztus 22-tõl alelnöke, a bizottság energetikai és
távközlési albizottságainak a tagja. Négyéves munkája
során szinte kivétel nélkül gazdaságpolitikai témákban
szólalt föl, többször vezérszónokként. Tiltakozott a
kormány 1993. februári, a lelassult privatizációt
gyorsító programja ellen, mivel az intézkedések az áron
aluli értékesítés veszélyét rejtették magukban.
Képviselõi önálló indítványként egy teljes privatizációs
törvényjavaslatot nyújtott be.
Az 1994. évi országgyûlési választásokon az MSZP országos
(23.) és Zala megyei (1.) listáján, valamint Budapest 19.
sz. (XIII. ker.) választókerületében indult, a második
fordulóban a szavazatok 48,94 százalékával, Horn Gábor
(SZDSZ) elõtt választották képviselõvé. Az MSZP
elnökségének javaslatára az 1994. július 15-én hivatalba
lépett koalíciós kormány ipari és kereskedelmi minisztere
lett. Az általa vezetett tárca a korábbi Ipari és
Kereskedelmi Minisztérium, a Nemzetközi Gazdasági
Kapcsolatok Minisztériuma és az Országos Mûszaki
Fejlesztési Bizottság összevonásával jött létre. Úgy
ítélte meg, hogy személyi állományában és
szervezettségében az NGKM a legerõsebb, így ennek bázisán
szervezte újjá a tárcát. Miniszterként fontos feladatának
tekintette a zöldmezõs ipari beruházások szervezését, a
technológiaimportot, valamint a volt KGST-piacok
visszaszerzését. Kísérletet tett a 900 millió dolláros
orosz államadósság törlesztésének az elõmozdítására,
szorgalmazta, hogy az adósság fejében magyar vállalkozók
tulajdonrészt szerezhessenek a privatizálandó orosz
termelõüzemekben. Részese volt az Ózd és Diósgyõr sorsát
meghatározó csomagterv kidolgozásának. 1994-1995
fordulóján vitája alakult ki a kormánnyal a
befektetésösztönzés kérdésében, eredménytelenül
szorgalmazta, hogy a külföldi befektetõk továbbra is
nagyobb kedvezményeket kapjanak. A villamosenergia-ipar
privatizációja kapcsán is különvéleményt képviselt,
álláspontja szerint az áramszolgáltató vállalatok
többségi tulajdonának az MVM Rt. kezében kellett volna
maradnia, hogy a villamosenergia-rendszer perspektivikus
mûködése biztosítva legyen. Nézeteit nem fogadta el sem
Békesi László, sem Bokros Lajos pénzügyminiszter, sem
Horn Gyula miniszterelnök, aki 1995. július 15-i
hatállyal felmentette az ipari tárca vezetése alól.
Továbbra sem értett egyet a privatizációs törvény
módosításával s az önkormányzati tulajdonról szóló
törvény idevonatkozó részének módosításával, s nem is
szavazta meg a javaslatokat. Bekapcsolódott az MSZP-
frakció külügyi és európai integrációs, valamint
költségvetési, pénzügyi és számvevõségi munkacsoportjának
a tevékenységébe. 1995 szeptemberében a Magyar Olaj- és
Gázipari Rt. igazgatótanácsa élére került.
Fogadóórája: kéthetenként péntek délután az angyalföldi
MSZP-irodában, illetve változó helyszíneken, elõre
meghirdetve.
Hivatali címe: Képviselõi Irodaház, 107. szoba.

   Lezárva: 1996. május 6.


Eleje Honlap