Németh Zsolt

Németh Zsolt

Email: Nemeth.Zsolt@mkogy.hu

A képviselõ által benyújtott irományok

Ülõhely

SzektorSorSzék
427

Választások

Választási körzet-tól-ig
Országos lista1994.06.28.
Budapest területi lista1990.05.02.1994.06.27.

Képviselõcsoport tagságok

KépviselõcsoportFunkció-tól-ig
FIDESZtag1994.06.28.
FIDESZtag1990.05.02.1994.06.27.

Bizottsági tagságok

BizottságTisztség-tól-ig
KöltségvetésiTag1996.07.11.
KülügyiTag1994.06.28.
Emberi jogiElnök1993.12.08.1994.06.27.
Emberi jogiTag1990.05.03.1993.12.08.

Iskolai végzettség

VégzettségIntézmény
egyetemi diplomaKözgazdasági Egyetem

Nyelvismeret

NyelvFoka
angoltárgyalási
németalapfokú

Életrajz

   Németh Zsolt (Fidesz-MPP) - Országos lista

   1963. október 14-én született Budapesten. Õsei a
Felvidéken, Nagysalló környékén és Erdélyben, a
Székelyföldön éltek. Édesapja, Németh Géza (1933-1995)
református lelkész. 1956 után internálták, 1972-ben egy
templomépítés okán lelkészi hivatalából elbocsátották,
csak 1989-ben rehabilitálták. Évekig az erdélyi
menekültszolgálatban dolgozott, a hozzá fordulókkal saját
gyülekezetet alapított. Édesanyja, Kriza Judit
(1934-1993) vegyészmérnök, a Vadrózsák címû balladáskönyv
összeállításáról is neves Kriza János unitárius püspök és
költõ leszármazottja. Két testvére van, Géza (1959)
villamosmérnök, Áron (1970) teológushallgató. 1994 óta
nõs, felesége Forgács Ildikó.
   1973-tól az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Iskolájának a
tanulója volt, 1982-ben matematika-angol tagozaton
érettségizett. Ezután felvételt nyert a Marx Károly
Közgazdaság-tudományi Egyetemre. Egyéves, Szombathelyen
letöltött sorkatonai szolgálat után, 1983-ban kezdte el
tanulmányait. 1984-tõl a Rajk László Szakkollégium tagja
volt. 1987-ben közgazdász-szociológus oklevelet szerzett.
1987-tõl 1990-ig az MTA Tudományos Minõsítõ Bizottsága
tudományos továbbképzési ösztöndíjasa volt a
Magyarságkutató Intézetben. Kutatási területe a
nacionalizmus politikai elmélete. Cikkei, tanulmányai
jelentek meg hazai, valamint a határon túli lapokban,
kiadványokban. 1987-1988-ban az MTA Mûvelõdéskutató
Intézete Közép-Európa Kutatócsoportjának a tagja. 1988-
tól 1989-ig a Soros Alapítvány ösztöndíjával
politikaelméleti tanulmányokat folytatott az oxfordi St.
Antony's College-ban. 1987-tõl 1990-ig a Marx Károly
Közgazdaság-tudományi Egyetem Széchenyi István
Szakkollégiumának alapítójaként a kollégium nevelõtanára,
egyúttal elõadója volt, óráit a a nacionalizmus politikai
elméletérõl tartotta. 1992-tõl 1995-ig a Széchenyi István
Szakkollégiumi Egyesület elnöke.
   1984-1987 között a Marx Károly Közgazdaság-tudományi
Egyetem Közép-Európa Klubja (Társadalomtudományi Klub)
egyik vezetõje, 1985-tõl 1987-ig a Társadalompolitikai és
Honismereti Klubok Tanácsának vezetõségi tagja volt.
1988-ban belépett a Szabad Kezdeményezések Hálózatába és
az MDF-be. 1988. március 30-án a Fiatal Demokraták
Szövetségének alapító tagja, az I. kongresszusig az egyik
szóvivõ, 1988-1989-ben a Fidesz megbízott nagy-britanniai
képviselõje. 1989 októberétõl a Fidesz Országos
Választmányának a tagja. A Fidesz emberi jogi,
kisebbségi, egyházügyi és külügyi tevékenységében vesz
részt. A Hõsök terén 1989. december 24-én, a romániai
forradalom áldozatainak emlékére tartott ökumenikus
istentisztelet egyik fõ szervezõje volt. 1990-ben
belépett a Rákóczi Szövetségbe, 1995-tõl az elnökség
tagja. 1990- 1994-ben a Nemzetközi Gyermekmentõ Szolgálat
magyar egyesület vezetõségi tagja. 1991-tõl a Pro
Minoritate Alapítvány kuratóriumának a tagja. 1993-ban a
Fidesz alelnökévé választották.
   Az 1990. évi országgyûlési választások második
fordulójában Budapest 32. sz. (XXII. ker.)
választókerületében második lett, mandátumát pártja
budapesti területi listáján szerezte. Az 1990-1994-es
ciklusban az Országgyûlés emberi jogi, kisebbségi és
vallásügyi állandó bizottságában (1993 óta elnökként),
ezen belül a kisebbségi törvénytervezet elõkészítésével
foglalkozó albizottságban dolgozott. Az 1994. évi
országgyûlési választásokon ismét Budapest 32. sz.
választókerületében indult, az elsõ fordulóban 11,23
százalékkal a negyedik helyen végzett. A budapesti
területi (5.) és az országos (12.) listán is jelölték, a
parlamentbe pártja országos listájáról került be. Az
Országgyûlés külügyi állandó bizottságában, ezen belül az
alapszerzõdésekkel foglalkozó albizottságban, továbbá
1996. július 3-tól a költségvetési és pénzügyi állandó
bizottságban, ezen belül az államháztartási, a
privatizációs és az Európai Unióhoz való csatlakozással
foglalkozó albizottságban dolgozik. 1996. november 12-ig
részt vett a társadalmi szervezetek költségvetési
támogatását elõkészítõ állandó bizottság, ezen belül a
kulturális és mûvelõdési társadalmi szervezeteket
támogató albizottság munkájában. A magyar-ukrán
alapszerzõdés értelmében létrehozott, a kisebbségek
helyzetét vizsgáló parlamentközi vegyes bizottság tagja.
A Fidesz frakcióvezetõ-helyettese, egyúttal a külügyi
kabinet vezetõje. Az Európa Tanács Parlamenti
Közgyûlésének munkájában teljes jogú tagként részt vevõ
magyar delegáció tagja, a jogi és emberi jogi bizottság
tagja, a menekültügyi bizottság helyettes tagja, az ET
rapportõre. Ugyancsak tagja a Közép-európai Kezdeményezés
Parlamenti Konferenciájában teljes jogú tagként
tevékenykedõ magyar delegációnak. Az IPU magyar csoportja
magyar-brit, magyar-horvát, magyar-lengyel, magyar- román
és magyar-szlovák baráti tagozatának a tagja, a
magyar-USA baráti tagozat alelnöke.
   Hivatali címe: Képviselõi Irodaház, 452. szoba.
   
Lezárva: 1996. december 20.
   


Eleje Honlap