Dr. Nemcsók János

Dr. Nemcsók János

Email: nincs

A képviselõ által benyújtott irományok

Ülõhely

SzektorSorSzék
112

Választások

Választási körzet-tól-ig
Csongrád megye területi lista1994.06.28.

Képviselõcsoport tagságok

KépviselõcsoportFunkció-tól-ig
MSZPtag1994.06.28.

Bizottsági tagságok

BizottságTisztség-tól-ig
Környezetvéd-iAlelnök1994.06.28.1995.09.04.

Iskolai végzettség

VégzettségIntézmény
egyetemi diplomaJózsef Attila Tudományegyetem
egyetemi doktorJózsef Attila Tudományegyetem

Nyelvismeret

NyelvFoka
angolközépfokú
németközépfokú

Életrajz

Nemcsók János György (MSZP)
   Csongrád megyei területi lista

1949. június 26-án született Békásmegyeren (Pest-Pilis-
Solt-Kiskun vármegye). Apai nagyapja felvidéki magyar
cipész és sváb anya gyermeke. Önmagát állandóan mûvelõ
géplakatos volt, mûvezetõként ment nyugdíjba. A nagymama
sváb származású volt, csak németül beszélt. Édesapja,
Nemcsók Lõrinc (1921) 1945-ig optikus mûszerész a Magyar
Optikai Mûvekben, majd a Budapesti Mezõgazdasági Gépgyár
szerszámkészítõ szakmunkása. Édesanyja, Modroczky Irén
(1929) szlovák származású, de már magyar anyanyelvû
munkás-cseléd szülõk gyermeke. 1950-ig háztartásbeli,
majd háziipari bedolgozó, 1960-tól a Budapesti
Mezõgazdasági Gépgyár anyagkönyvelõje volt, 1983 óta
nyugdíjas. Három gyermeke van, Melinda (1974) és Adrienn
(1977) egyetemi hallgató, Levente (1980) középiskolai
tanuló. Felesége, Fazakas Judit okleveles biológus.
   Az általános iskolát Békásmegyeren, a középiskolát
Budapesten végezte. Két évig az Árpád Gimnázium tanulója
volt; "ötvenhatos megjegyzései" miatt õt és néhány társát
az egyik szülõ feljelentette, ezért el kellett hagynia az
iskolát. A II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumban folytatta
tanulmányait, 1967-ben érettségizett. Sikeres felvételi
vizsga után a József Attila Tudományegyetem
Természettudományi Karának a hallgatója, 1972-ben
biológus-oklevelet szerzett. Tihanyban, az MTA Balatoni
Limnológiai Kutatóintézetében kezdett el dolgozni, négy
éven át ösztöndíjas gyakornok, majd tudományos
segédmunkatárs, illetve munkatárs. 1976-ban megvédte
egyetemi doktori disszertációját. 1979-ben Szegeden, a
Biológia Központ kihelyezett tanfolyamán atomtechnikusi
oklevelet szerzett. 1979-tõl Szegeden, a JATE TTK
biokémiai tanszékén tanít és végez kutatásokat: 1981-ig
tudományos munkatárs, 1981 és 1986 között adjunktus,
1986-tól 1994-ig docens, azóta egyetemi tanár. 1986-ban
tanszékvezetõnek is kinevezték. Tudományos munkáját
folytatva 1984-ben a biológiatudomány kandidátusa, 1994-
ben a biológiatudomány doktora címet szerzett. Kutatási
témája a környezetvédelmi biokémia és a biotechnológia. E
tárgyban több mint száz - fõként angol nyelvû - szakmai
közleménye, illetve könyvfejezete jelent meg, és
ugyancsak száz feletti a magyar és idegen nyelvû szakmai
elõadásainak a száma. Munkatársaival együtt felfedezte a
halakban fellépõ kopoltyúelhalás biokémiai
mechanizmusának ökológiai hátterét, és az úszóhólyag-
gyulladás halbetegség biokémiai okait. A Molekuláris
fiziológia és a Biokémiai gyakorlatok egyetemi tankönyvek
társszerzõje. Több mint harminc nemzetközi és magyar
szakmai szervezet, társaság, így többek között a Magyar
Biokémiai Egyesület tagja, az egyesület környezet-
biokémiai szakosztályának az elnöke, az MTA Általános
Mikrobiológiai Bizottságának a tagja, a Szegedi Akadémiai
Bizottság mezõgazdasági biológiai és biotechnológiai
munkabizottságának az elnöke és a New York-i Akadémia
tagja. 1993-tól 1995. május 31-ig egyetemi munkája
mellett a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány
Biotechnológiai Kutatóintézetének az igazgatója. 1993-ban
a Juhász Gyula Tanárképzõ Fõiskola angol nyelv és
irodalom tanári szakán elvégezte az elsõ évfolyamot.
Munkáját 1982-ben Miniszteri Dicsérettel, 1995-ben Gábor
Dénes-díjjal és Környezetvédelemért kitüntetéssel
ismerték el.
1976-ban belépett a Magyar Szocialista Munkáspártba,
1989. novemberben átlépett a Magyar Szocialista Pártba.
1991-1992-ben a párt Csongrád megyei alelnöke, 1992 és
1994 között a szegedi pártszervezet elnöke és az országos
választmány tagja. Az 1990. évi önkormányzati
választásokon Szeged 1. sz. választókerületében indult, a
negyedik helyen végzett. Az 1994. évi országgyûlési
választásokon az MSZP Csongrád megyei területi listájának
második helyérõl szerzett mandátumot. 1995. szeptember 8-
ig az Országgyûlés környezetvédelmi állandó bizottságának
az alelnöke, a bizottságon belül a szigetközi
vízpótlással foglalkozó ideiglenes albizottság elnöke. Az
IPU magyar csoportja magyar-olasz és magyar-izraeli
baráti tagozatának a tagja. 1995. június 1-jén a
Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkárának
nevezték ki, e minõségében a Balatonnal kapcsolatos
problémák és feladatok felelõse.
Hivatali címe: MSZP Csongrád Megyei Iroda (Szeged, Tisza
Lajos körút 2.); Miniszterelnöki Hivatal.

   Lezárva: 1996. május 6.


Eleje Honlap