Nádori László

Nádori László

Email: nincs

A képviselõ által benyújtott irományok

Ülõhely

SzektorSorSzék
453

Választások

Választási körzet-tól-ig
Tolna megye területi lista1994.06.28.
Tolna megye területi lista1990.05.02.1994.06.27.

Képviselõcsoport tagságok

KépviselõcsoportFunkció-tól-ig
SZDSZtag1994.06.28.

Bizottsági tagságok

BizottságTisztség-tól-ig
KülügyiTag1996.04.23.
OktatásiTag1994.06.28.
OktatásiTag1992.10.13.1994.06.27.
KulturálisTag1992.04.11.1992.10.20.
KulturálisAlelnök1990.05.03.1992.04.11.

Iskolai végzettség

VégzettségIntézmény
egyetemi diplomaEötvös Lóránd Tudományegyetem
egyetemi doktorEötvös Lóránd Tudományegyetem
tudomány doktoraMagyar Tudományos Akadémia

Nyelvismeret

NyelvFoka
angolközépfokú
franciaközépfokú
lengyelközépfokú
németközépfokú

Életrajz

Nádori László (SZDSZ) - Tolna megyei területi lista

1923. január 11-én született a Fejér vármegyei Kislángon.
Felmenõi kétszáz éve Tolna megyében éltek, gyermekkorát
Pincehelyen töltötte. Egy testvére van, Géza (1914),
testnevelés-ének-orosz szakos tanárként ment nyugdíjba.
Nõs, 1966 óta felesége Gombos Mariann pszichológus, a
Medicina Kiadó fõszerkesztõjeként dolgozott, jelenleg
férje képviselõi munkáját segíti. Elsõ házasságából két
gyermeke született, Erzsébet (1949) könyvtáros, Katalin
(1951) pszichológus. Második feleségétõl is két leánya
született, Orsolya (1967) testnevelõtanár, Lídia (1971)
magyar nyelv és irodalom-esztétika szakos középiskolai
tanár.
Az elemi iskolát Pincehelyen és Mezõszilason végezte.
1943-ban a budapesti Vörösmarty Mihály Gimnáziumban
érettségizett. 1943-tól a Magyar Királyi Testnevelési
Fõiskola hallgatója volt, közben 1944-ben rövid idõre
behívták katonának, karpaszományos honvédként szolgált.
Csapattestét Várpalotáról Németországba vezényelték, ott
angol hadifogságba esett, 1946-ban tért haza. Folytatta
fõiskolai tanulmányait, 1950-ben szerezte meg testnevelõ-
tanári diplomáját. Egy évig a budapesti Jedlik Ányos
Gimnázium tanára, majd 1951-tõl az Országos Testnevelési
és Sportbizottság munkatársa volt. 1957-1960 között elõbb
az Árpád, majd a Kõrösi Csoma Sándor Gimnáziumban
tanított. 1960-tól 1965-ig a Testnevelési Tudományos
Kutatóintézet munkatársaként dolgozott, azóta a
Testnevelési Fõiskola (ma: Magyar Testnevelési Egyetem)
oktatója. 1968-tól a TF Kutatóintézetének az
igazgatóhelyettese, majd 1975-tõl 1985-ig,
megszüntetéséig igazgatója. 1978-ban egyetemi tanárrá
nevezték ki. 1988-tól a Janus Pannonius Tudományegyetem
tanácsadója.
1966-ban az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Karán elvégezte a pszichológia
szakot. 1967-ben a tizenhárom-tizennyolc évesek alapvetõ
mozgástulajdonságainak összehasonlító vizsgálatával
pszichológiából egyetemi doktori címet, 1973-ban Az edzés
elmélete és módszertana címû könyvével a biológiatudomány
kandidátusa tudományos fokozatot szerzett. Ez a
monográfia azóta négy hazai kiadást ért meg, és számos
nyelvre lefordították. 1981-ben megvédte az alapvetõ
testi képességek fejlesztésének elméleti alapjairól írott
akadémiai doktori értekezését. Kutatási területe a
sportpszichológia, az edzéselmélet, valamint a gyermek
testi-lelki fejlõdése és a sport kölcsönhatásának a
vizsgálata. 1968-ban a Sportpszichológusok Európai
Társaságának egyik alapítója, 1972-tõl elnökségi tagja,
1975-1983 között a társaság fõtitkára, azóta alelnöke.
1974-1980 között az MTA Szomatikus Nevelési Bizottsága
titkára, részt vett a közoktatási reform kidolgozásában.
1981-ben vendégtanárnak hívták a Római Sportintézetbe. A
Sporttudományos Tanács tagja, 1991. januártól örökös
tiszteletbeli elnöke. 1989-ben beválasztották a Magyar
Olimpiai Bizottság Elnökségébe, a MOB szakmai tudományos
bizottságának az elnöke. 1980-1990 között az MTA-OTSH
Sport- és Mozgásbiológiai Bizottságának a titkára. 1989-
tõl a Nemzetközi Sportszövetségek Társasága (AGFIS)
tudományos tanácsadója. 1976-ban Párizsban az UNESCO
szervezésében tartott oktatási és sportminiszterek
világkongresszusán a magyar küldöttség szakreferense,
1977-ben Washingtonban UNESCO-szakértõként az iskolai
testnevelés fejlesztését célzó irányelvek egyik
kidolgozója. 1976-tól minden alkalommal részt vett az
olimpiákat kísérõ nemzetközi tudományos kongresszusokon.
1973-ban Edzéselmélet címû tankönyve III. díjat, 1974-ben
Koltai Jenõvel közösen írt Sportképességek fejlesztése
címû könyve I. díjat kapott az Ezüstgerely pályázaton.
Sporttudományos kutatásai és tudományszervezõ
tevékenysége elismeréseként 1983-ban életmûdíjként Hepp
Ferenc-díjat kapott. 1991. szeptemberben a Testnevelési
Egyetem Pro Universitate éremmel tüntette ki. 1993
októberében - szintén életmûve elismeréseként - a
Sporttudományos Világtanácstól megkapta a Philip Noel-
Baker-díjat. 1993-ban Matolai Elek-emlékérmet, a Tolna
Megyei Közgyûléstõl a megye sportéletének a
fejlesztéséért Sipos Márton-díjat, felsõoktatási
oktatómunkája elismeréseként Szent-Györgyi Albert-díjat
kapott. 1996. április 26-án az Európai Sportszövetség
koppenhágai kongresszusán beválasztották a szervezet
végrehajtó bizottságába. 1953 óta mintegy háromszáz
tudományos közleménye - közte tizenhét könyv - jelent
meg, a cikkeket magyar, angol, francia, orosz, katalán,
lengyel, bolgár, finn, olasz folyóiratok közölték. Több
könyvsorozat és folyóirat, valamint önálló kötet - így a
Sportlexikon - szerkesztõje volt.
1991-tõl a Nemzeti Ifjúsági Szabadidõs Sport Alapítvány
és a Nemzeti Sportalap kuratóriumának a tagja. 1995-tõl a
szekszárdi székhelyû, a munkanélküli fiatalok
foglakoztatását elõsegítõ Hermes Alapítvány alapító
elnöke.
1947-1948-ban a Testnevelési Fõiskola kari MEFESZ-
szervezetének az alelnöke volt, ezután az 1980-as évek
végéig nem vállalt politikai szerepet. 1989. október 23-
án belépett a Szabad Demokraták Szövetségébe. Az 1990.
évi országgyûlési választásokon pártja Tolna megyei
területi listáján választották képviselõvé. Az
Országgyûlésben 1990. május 3-tól 1992. október 20-ig a
kulturális, oktatási, tudományos, sport, televízió és
sajtó állandó bizottság, ezen belül az oktatási és
tudományos albizottság tagja, a sport albizottság elnöke
volt; 1991. április 11-ig a bizottság alelnökeként
dolgozott. 1992. október 13-tól az akkor megalakított
oktatási, ifjúsági és sport állandó bizottság tagja. Az
1990-1994-es ciklusban az SZDSZ-frakció sport szakmai
szóvivõje volt. Az 1994. évi országgyûlési választásokon
Tolna megye 5. sz., Tamási központú választókerületében a
második fordulóban Benkõ András (MSZP) és Dávid Ibolya
(MDF) mögött 20,92 százalékkal a harmadik helyen végzett.
Az SZDSZ országos listáján negyvenkettedikként jelölték,
a Tolna megyei területi lista vezetõjeként jutott
mandátumhoz. Az Országgyûlés oktatási, tudományos,
ifjúsági és sport állandó bizottságában dolgozik, azon
belül a felsõoktatási és az Európai Unióhoz való
csatlakozással foglalkozó albizottságok tagja, a sport
albizottság elnöke. Az IPU magyar csoportja
magyar-afrikai, magyar-dél-afrikai és magyar-thaiföldi
baráti tagozatának a tagja, a magyar-lengyel tagozat
alelnöke. 1996. április 23-tól részt vesz a külügyi
állandó bizottság munkájában is.
Fogadóórája: a Tolna megyei helyi sajtóban elõre
meghirdetett helyen és idõben.
Hivatali címe: Képviselõi Irodaház, 703. szoba.

Lezárva: 1996. december 20.


Eleje Honlap