Dr. Molnár Péter

Dr. Molnár Péter

Email: Molnar.Peter@mkogy.hu

A képviselõ által benyújtott irományok

Ülõhely

SzektorSorSzék
456

Választások

Választási körzet-tól-ig
Országos lista1994.06.28.
Országos lista1990.05.02.1993.11.15.

Képviselõcsoport tagságok

KépviselõcsoportFunkció-tól-ig
SZDSZtag1994.06.28.

Bizottsági tagságok

BizottságTisztség-tól-ig
KulturálisTag1994.06.28.
AlkotmányügyiTag1993.07.01.1993.11.15.
Nyom.sajtó(id)Tag1990.05.15.1990.12.31.
KulturálisTag1990.05.03.1993.06.30.
Rádió TV (al)Tag1990.05.03.1993.06.30.

Iskolai végzettség

VégzettségIntézmény
egyetemi diplomaEötvös Lóránd Tudományegyetem
egyetemi doktorEötvös Lóránd Tudományegyetem

Nyelvismeret

NyelvFoka
angolközépfokú

Életrajz

Molnár Péter (SZDSZ ) - Országos lista

1964. július 11-én született Budapesten. Édesapja, Molnár
Lajos (1921-1983) ének-zene-történelem szakos gimnáziumi
tanár volt. Édesanyja, Gömöry Éva (1936) tanítónõ-
tanárnõ, általános iskolai igazgatóként ment nyugdíjba
1992-ben. Bátyja, Lajos (1962) földrajz-testnevelés
szakos tanár, 1995-tõl a Közgazdasági Politechnikum
középiskola ügyvezetõ koordinátora. Nõtlen.
Az általános és a középiskolát Budapesten végezte, 1982-
ben érettségizett az I. László Gimnáziumban. 1987-ben az
Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi
Karán, 1994-ben az ELTE Bölcsészettudományi Karának
esztétika szakán szerzett diplomát. Egyetemi évei során
az ELTE Jogász Társadalomtudományi (1988-tól Bibó István)
Szakkollégium tagja, 1987-1988-ban a szakkollégium egyik
nevelõtanára. A Szakkollégiumi Értesítõ környezetvédelmi,
emberi jogi, leszerelési és alternatív mozgalmakkal
foglalkozó különszámainak egyik szerkesztõje volt.
Jelenleg is tagja a Bibó István Szakkollégisták
Egyesületének. 1987-1988-ban a Mûvelõdéskutató Intézetben
folyó Alternatív kulturális koncepciók címû kutatás
szervezõje. 1989-1990-ben a Soros Alapítvány által
támogatott Közép-Európa Kutatócsoport tagjaként
filmmûvészettel foglalkozott. 1989-tõl a sajtó
mûködésérõl és szabályozásáról, valamint a kultúra
támogatásáról szóló tanulmányutakon járt az Egyesült
Államokban, Nagy-Britanniában és Norvégiában. 1994 elsõ
félévében vendégtanárként médiajogot tanított a pécsi
Janus Pannonius Tudományegyetem Bölcsészettudományi
Karának kommunikációs szakán. 1994 õszétõl az ELTE
Bölcsészettudományi Kar média szakán a
véleményszabadságra, valamint a nyomtatott és az
elektronikus sajtó mûködésére vonatkozó jogi szabályozást
tanítja.
1988. márciusban a Fiatal Demokraták Szövetsége egyik
alapító tagja volt. 1988-ban a Szabad Kezdeményezések
Hálózatának is tagja, ugyanabban az évben csatlakozott a
Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezetéhez. 1988.
októbertõl 1990. júniusig a Fidesz Országos
Választmányának a tagja. A Fidesz Akadémia és a Fidesz
más kulturális rendezvénysorozatainak egyik szervezõje.
1990-ben megszervezte a Fidesz kulturális alapítványát, a
Narancs Alapítványt. 1989 nyarán a Fidesz képviselõjeként
a háromoldalú politikai egyeztetõ tárgyalásokon az I/2.
politikai albizottságban (A politikai pártok mûködésének
jogi szabályozása) tagja volt az Ellenzéki Kerekasztal
tárgyalócsoportjának. Az 1990. évi választások elsõ
fordulójában Budapest 8. sz. (VI. ker.)
választókerületében harmadik lett, a második fordulóban
az SZDSZ jelöltje javára visszalépett. A Fidesz országos
listáján szerezte mandátumát. 1990. május 3-tól az
Országgyûlés kulturális, oktatási, tudományos, sport,
televízió és sajtó állandó bizottsága, ezen belül a
kulturális és a rádió, televízió, sajtó albizottságok
tagja volt, majd 1992. október 13-tól, a bizottság
átszervezése után a kulturális, tudományos,
felsõoktatási, televízió, rádió és sajtó állandó
bizottságban, ezen belül ugyanazon albizottságokban
dolgozott. 1990. május 15-tõl tagja volt az abban az
évben mûködött, a nyomtatott és az elektronikus sajtó
privatizációs eljárásait vizsgáló bizottságnak. 1993
áprilisában a Fidesz alelnökévé választották. 1993.
november 15-én a Fidesz politikai irányának és értékeinek
megváltozása miatt lemondott alelnöki tisztségérõl és a
Narancs Alapítvány kuratóriumában betöltött tagságáról,
kilépett a Fideszbõl, és visszaadta listán szerzett
képviselõi mandátumát.
Az 1994. évi országgyûlési választásokon Budapest 25. sz.
(XVII. ker.) választókerületében a Szabad Demokraták
Szövetségének a képviselõjelöltje, a második fordulóban
Hoffman Attila (MSZP) mögött 34,69 százalékkal a második
helyen végzett. A budapesti területi listán
huszonkettedik volt, az országos lista harmincadik
helyérõl szerzett mandátumot. 1994-tõl az SZDSZ
parlamenti frakciója kulturális és sajtóbizottságának a
vezetõje. Az Országgyûlés kulturális és sajtó állandó
bizottságának, ezen belül az ellenõrzési albizottságnak a
tagja. Részt vett a rádiózásról és televíziózásról szóló
törvény megalkotása céljából létrejött albizottság
munkájában, a törvény megszületése után a végrehajtást
ellenõrzõ hat-, illetve hétpárti média-albizottság tagja.
Hivatali címe: Képviselõi Irodaház, 706. szoba.Eleje Honlap