Lányi Zsolt

Lányi Zsolt

Email: nincs

A képviselõ által benyújtott irományok

Ülõhely

SzektorSorSzék
524

Választások

Választási körzet-tól-ig
Budapest területi lista1994.06.28.

Képviselõcsoport tagságok

KépviselõcsoportFunkció-tól-ig
FKGPtag1994.06.28.

Bizottsági tagságok

BizottságTisztség-tól-ig
KulturálisTag1995.03.21.
HonvédelmiTag1994.06.28.

Iskolai végzettség

VégzettségIntézmény

Nyelvismeret

NyelvFoka

Életrajz


Lányi Zsolt (FKGP) - Budapesti területi lista

1929. július 2-án született Székelyudvarhelyen (Odorheiu
Secuiesc, Románia). Apai nagyapja Csíkszeredán élt,
útépítõ vállalkozó volt, a békási szoroson átvezetõ utat
is az õ cége építette. Nagyanyja hat gyermeket nevelt
fel. Édesapja, Lányi Ferenc (1899-1974) gyógyszerész
volt. 1926-tól 1937-ig saját drogériájában dolgozott
Székelyudvarhelyen, majd 1937-tõl (miután az egész
családot kiutasították Romániából) 1960. évi
nyugdíjazásáig vegyész volt Budapesten, a Chinoin
Gyógyszergyárban. Anyai nagyapja õsei, a Gálffy család az
1300-as évektõl jelentõs szerepet játszott a székelység
történetében. Marosvásárhelyen a székely vértanúk
emlékmûvén a második név, Gálffy Mihály az õ dédapja
testvéröccse volt. Nagyanyja családjának, a
Jakabházyaknak jelentõs birtokaik voltak a Nyikó mentén.
Édesanyja, Gálffy Zsuzsanna (1904-1991) háztartásbeli
volt, majd 1945 után különbözõ gyárakban dolgozott
munkásként. Két öccse van, Árpád (1931) textilmérnök,
Csaba (1941) építészmérnök. Nõs (1957), felesége,
Smialovszky Margit lengyel nemesi családból származik. Az
Agroinform mezõgazdasági könyvtárában dolgozott
könyvtárosként, 1990 óta nyugdíjas. Két leányuk
született, Mariette (1961) tanárnõ, Katalin (1965) is
pedagógiai végzettséget szerzett.
   1936-1937-ben Székelyudvarhelyen, 1937-1940-ben
Budapesten járt elemi iskolába. Az újpesti Könyves Kálmán
Gimnáziumban érettségizett 1949-ben. 1949-1955 között az
újpesti Bõrgyár, majd 1955-1957-ben a Díszmûbõrgyár
anyagbeszerzõje. Közben, 1950 és 1953 között sorkatonai
szolgálatát töltötte Nyíregyházán, illetve - mint a
Budapesti Honvéd kosárlabdacsapatának tagja - Budapesten.
1957-1962 között különbözõ gyárakban segédmunkás.
1962-1963-ban elvégezte a Leövey Klára Közgazdasági
Technikumot. 1962-tõl 1968-ig az Erõmû-beruházó
Vállalatnál dolgozott, elõbb ismét anyagbeszerzõ, majd
kinevezték anyaggazdálkodási csoportvezetõnek. 1966-ban a
Pénzügyi és Számviteli Szakiskolán mérlegképes könyvelõi
oklevelet szerzett. 1968-tól 1984-ig a szigethalmi
Pestvidéki Gépgyár anyagellátási osztályvezetõje. 1984-
ben megalakította az ENTA Kisszövetkezetet, melynek
fennállásáig, 1987-ig elnöke volt. 1987-tõl 1989. évi
nyugdíjba vonulásáig a Thermoker Kft. üzletág-igazgatója.
1995-ben a Magyar Nemzeti Írók Közössége alapító tagja.
Gimnáziumi évei alatt a sportkör elnöke volt, 1948-tól
1956-ig NB I-es kosárlabdacsapatokban játszott. 1961 és
1968 között elsõ osztályú teniszezõ volt. 1984-tõl négy
éven át a MAFC kosárlabda-szakosztályának a menedzsere.
Jelenleg teniszezik és bridzsel.
   Kisebbségben, elszakított területen született, erõs
hazafias nevelést kapott. 1937-ben családját
kiutasították Erdélybõl, a szülõföldrõl, ez máig
meghatározó, fájó emléke. 1945-ben belépett a
kisgazdapártba. 1945-1946-ban az FKGP ifjúsági
szervezetében, a Független Ifjúságban dolgozott. A
fordulat éve után visszavonult a politikától. 1956-ban
újjáalakította az FKGP újpesti szervezetét, õ vette fel
Torgyán Józsefet a kisgazdapártba. Munkahelyén a
forradalmi munkástanács tagja. 1988-ban felújította FKGP-
tagságát, az újpesti szervezet elnöke lett, majd
1988-1989-ben budapesti alelnök. 1989-ben kizárták az
FKGP-bõl, mert nem értett egyet az akkori vezetõkkel és a
párt irányvonalával. 1992-ben visszavették a pártba, 1992
õszétõl az újpesti szervezet elnöke, 1993. júniustól
képviselõvé választásáig az FKGP budapesti elnöke, 1993.
június óta az országos vezetõség tagja, alelnök. 1992-tõl
az országos elnök és a fõtitkár szóvivõje. 1993-tól a
Keresztény Nemzeti Összefogás titkára. 1991-1992-ben a
Szent Korona Társaság alelnöke, 1992-tõl tiszteletbeli
alelnöke.
   Az 1994. évi országgyûlési választásokon Budapest 15. sz.
(XI. ker.) választókerületében az elsõ fordulóban 3,36
százalékkal a hetedik helyen végzett. A budapesti
területi lista vezetõjeként, valamint az országos listán
(68.) is indult, a területi listán jutott  mandátumhoz.
Az Országgyûlés megalakulásától a honvédelmi állandó
bizottság tagja, ezen belül az ellenõrzési albizottságban
dolgozik. 1995. március 21-tõl a kulturális és sajtó
állandó bizottság munkájában is részt vesz, ez utóbbi
bizottságban szintén tagja az ellenõrzési és a
millecentenáriumi, majd millenniumi albizottságnak. 1994.
augusztustól az FKGP-frakció szóvivõje, 1996. januártól a
frakció helyettes vezetõje. Az IPU magyar csoportjában a
magyar-román baráti tagozat alelnöke.
Fogadóórája: csütörtökönként 11-14 óra között a
Képviselõi Irodaházban.
Hivatali címe: Képviselõi Irodaház, 670. szoba.

   Lezárva: 1996. december 20.


Eleje Honlap