Kósáné Dr.Kovács Magda

Kósáné Dr.Kovács Magda

Email: nincs

A képviselõ által benyújtott irományok

Ülõhely

SzektorSorSzék
339

Választások

Választási körzet-tól-ig
Budapest 11. vk.1994.06.28.
Országos lista1990.05.02.1994.06.27.

Képviselõcsoport tagságok

KépviselõcsoportFunkció-tól-ig
MSZPtag1994.06.28.
MSZPtag1990.05.02.1994.06.27.

Bizottsági tagságok

BizottságTisztség-tól-ig
AlkotmányügyiTag1996.11.18.
Európai ü.Tag1996.05.14.1997.03.03.
AlkotmányügyiTag1995.12.19.1996.05.13.
MentelmiAlelnök1992.10.13.1994.06.27.
MentelmiTag1990.05.03.1992.10.13.

Iskolai végzettség

VégzettségIntézmény
egyetemi diplomaEötvös Lóránd Tudományegyetem
egyetemi doktorEötvös Lóránd Tudományegyetem

Nyelvismeret

NyelvFoka
franciatárgyalási
németalapfokú

Életrajz

Kósáné Kovács Magda (MSZP)
   Budapest 11. sz. (VIII. ker.) választókerület

1940. november 4-én született Budapesten. Édesapja,
Kovács Ferenc (1907) elsõ generációs értelmiségiként lett
ismert ideggyógyász fõorvos, elõbb az István, majd a
László Kórházban dolgozott. 1957. március 13-án egyetlen
napra lefogták, majd fegyelmivel elbocsátották, mivel az
István Kórházban a forradalom alatt a munkástanács elnöke
volt. Kórházi osztály vezetését többé nem bízták rá,
fõorvosként mégis õ lett a Heine-Medin-kór országos
szakértõje. Édesanyja, Kelemen Teréz (1911) a Bakáts téri
általános iskolában tanított. Nõvére, Katalin (1938)
orvos, húga, Ágota (1942) adminisztrátor. 1961 óta házas,
férje, Kósa Levente gépészmérnök, egyetemi docens,
tanszékvezetõ egyetemi tanár a Budapesti Mûszaki
Egyetemen. Két gyermekük született, Judit (1966) és
Eszter (1972).
Az általános és a középiskolát Budapesten, a
Ferencvárosban végezte, 1958-ban érettségizett a Trefort
Utcai Gyakorló Gimnáziumban. Egyetemre jelentkezett, de
helyhiányra való hivatkozással elutasították. Második
kísérletre 1959-ben felvették a debreceni Kossuth Lajos
Tudományegyetemre, ahol két évet végzett el.
Házasságkötés után visszakerült Budapestre, 1964-ben az
Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának
magyar-francia szakán szerzett diplomát. 1964-1972 között
a Leövey Klára Gimnáziumban tanított. Másodállásban az
MTA Irodalomtudományi Intézetében dolgozott, a "Petõfi és
kora" kutatócsoport tudományos munkatársaként sajtó- és
cenzúratörténettel foglalkozott. 1969-ben Irinyi József
élete és munkássága címû értekezésével egyetemi doktor
címet szerzett; kiváló eredményeiért Népköztársasági
Aranygyûrûvel tüntették ki. 1969-1974 között a Magyar
Irodalomtörténeti Társaság tagja volt. 1972-tól két éven
át a Budapesti Dolgozók Gimnáziumának igazgatóhelyettese.
1974-ben megbízást kapott az MSZMP IX. kerületi
bizottságán a marxista-leninista esti egyetem kerületi
tagozatának a vezetésére. 1977-ben beválasztották a
Pedagógusok Szakszervezetének a vezetõségébe, ahol a
felsõoktatási tanács vezetõje lett. 1980-tól a
Pedagógusok Szakszervezete központi vezetõségének a
titkára. 1985-ben Csehák Judit javaslatára bekerült az
országos szakszervezeti vezetõségbe, öt évig a SZOT
titkára. 1985-ben belépett a Magyar Politikatudományi
Társaságba. 1986-tól két éven keresztül a Magyar-Szovjet
Baráti Társaság alelnöki funkcióját is betöltötte. 1989-
ben szûkebb lakóhelyén, a Ferencvárosban megválasztották
a munkás szabadidõegylet elnökévé. Közel száz
irodalomtörténeti, illetve szakszervezeti-politikai
cikket publikált.
1967-tõl a Magyar Szocialista Munkáspárt tagja.
Szakszervezeti pozíciójának köszönhetõen 1985-1989 között
tagja volt a Hazafias Népfront elnökségének. Az ellenzéki
társadalomtudományi irodalom nem volt ismeretlen számára,
különösen Szelényi István és Konrád György Az értelmiség
útja az osztályhatalomhoz címû tanulmánya hatott
gondolkodására. A háromoldalú politikai egyeztetõ
tárgyalásokon a SZOT képviselõje. 1989 októberében
belépett a Magyar Szocialista Pártba. Az 1990. évi
országgyûlési választásokon Budapest 11. sz.
(Józsefváros) választókerületében az elsõ fordulóban a
negyedik helyen végzett, mandátumát pártja országos
listáján szerezte. 1990. május 3-tól az Országgyûlés
mentelmi és összeférhetetlenségi különbizottságának a
tagja, 1992. október 13-tól az átszervezett mentelmi,
összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló különbizottság
alelnöke. Az MSZP-frakcióban a társadalmi szervezeti és
érdek-képviseleti munkacsoport vezetõje és szóvivõje.
Vezetésével a szocialisták alternatív változtatásokat
dolgoztak ki A Munka Törvénykönyve egyes részeihez. A
szakszervezeti törvény parlamenti vitájában pártja
nevében egyeztetett fellépést indítványozott a
szakszervezeti vagyon elidegenítésének a
megakadályozására. Része volt a társadalombiztosítási
önkormányzati választások kiharcolásában és a
szakszervezetek közötti vagyonmegosztás szabályainak
elfogadtatásában.
Az 1994. évi országgyûlési választásokon az MSZP országos
(16.) és budapesti területi (8.) listáján jelölték, és
újra elindult Budapest 11. sz. választókerületében; a
második fordulóban 44,88 százalékkal Iványi Gábor (SZDSZ)
volt képviselõ és Maróti László Ferenc (MDF) elõtt az
elsõ helyen végzett. Az 1994. július 15-én hivatalba
lépett Horn-kormány munkaügyi minisztere lett.
Miniszterként megállapodásra törekedett a munkaadók és a
munkavállalók képviselõivel, kinevezése után egy héttel
már összehívta az Érdekegyeztetõ Tanácsot. Négy évre
szóló gazdasági-társadalmi megállapodás elõkészítésébe
kezdett, ez azonban az 1995. évi "válságköltségvetés"
megszorító intézkedései miatt nem jött létre. A politikai
párbeszéd fenntartását azonban a megegyezés esélye nélkül
is fontosnak tartotta. A legnagyobb kihívást a
minisztériumnak a munkanélküliség kezelése jelentette. A
rendelkezésre álló források jobb felhasználása érdekében
javaslatot tett a munkaerõ-piaci alap létrehozására,
amelybõl többek között lehetõvé vált a közhasznú munkák
finanszírozása is. A kormányon belül állandó harcot
vívott azért, hogy a foglalkoztatásügy a gazdaságpolitika
részévé váljon. 1995 októberében lemondott miniszteri
posztjáról, távozását figyelmeztetésnek szánta a pénzügyi
tárca túlhatalma és a kormány munkájában elõállt zavarok
miatt. Bár az MSZP-képviselõcsoport szolidaritást vállalt
vele, támogatva szakmai elképzeléseit, lemondását nem
vonta vissza, 1995. december 1-jével távozott a tárca
élérõl. Az IPU magyar-francia, magyar-izraeli és
magyar-kanadai baráti tagozatának a tagja. 1995. december
19-tõl 1996. május 14-ig majd 1996. november 19-tõl újra
az Országgyûlés alkotmány- és igazságügyi állandó
bizottságnak a tagja. 1996. május 14-tõl bekapcsolódott
az európai integrációs ügyek állandó bizottság munkájába
is. Az MSZP-frakcióban a közjogi és ügyrendi munkacsoport
tevékenységében vesz részt. Az MSZP V. kongresszusán,
1996. március 30-án, a korábbinál sokkal szélesebb
jogkörrel felruházva ügyvezetõ alelnökké választották.
Fogadóórája: minden hónap elsõ szerdáján 18 órától a
Budapest VIII., Szigony utca 13., minden harmadik szerdán
18 órától a Budapest VIII., Szentkirályi utca 24. alatti
irodában.
Hivatali címe: MSZP-székház (Budapest VIII., Köztársaság
tér 26.); Képviselõi Irodaház, 107. szoba.

   Lezárva: 1996. november 19.


Eleje Honlap