Dr. Kökény Mihály

Dr. Kökény Mihály

Email: miniszter@n-m.x400gw.itb.hu

A képviselõ által benyújtott irományok

Ülõhely

SzektorSorSzék
0020

Választások

Választási körzet-tól-ig
Budapest 12. vk.1994.06.28.

Képviselõcsoport tagságok

KépviselõcsoportFunkció-tól-ig
MSZPtag1994.06.28.

Bizottsági tagságok

BizottságTisztség-tól-ig

Iskolai végzettség

VégzettségIntézmény
egyetemi diplomaSemmelweis Orvostudományi Egyetem

Nyelvismeret

NyelvFoka
angolfelsõfokú

Életrajz

Kökény Mihály (MSZP)
   Budapest 12. sz. (IX. ker.) választókerület

1950. április 5-én született Budapesten. Apai nagyapjának
az õsei erdélyiek, nagyanyja szerb elõdök leszármazottja
volt. A nagyapa a két világháború között Orosházán
folytatott ügyvédi praxist, majd 1945-ben Budapestre
költöztek. Édesapja, Kökény Mihály (1920-1984)
gépészmérnöki végzettséget szerzett. 1955-1956-ban
földmûvelésügyi miniszterhelyettes, majd 1957 és 1968
között az Országos Atomenergia Bizottság titkára volt.
1968-tól 1975. évi nyugdíjba vonulásáig a Magyar Nemzeti
Bank ügyvezetõ igazgatója. Édesanyja szülei fiatalon
elváltak, a nagymama Budapesten élt leányával. Édesanyja,
Varga Edit (1917) vegyész; 1945 és 1956 között
újságíróként és a pártapparátusban dolgozott, majd 1957-
tõl a Kõbányai Gyógyszerárugyár vezérigazgatója volt,
1986 óta nyugdíjas. Testvére, Miklós (1954) bírósági
irattáros. 1975 óta nõs, felesége, Stiller Mária vegyészmérnök.
Az általános és a középiskolát Budapesten végezte, 1968-
ban érettségizett a II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumban.
1974-ben a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános
Orvosi Karán szerzett oklevelet. Ezután öt éven át az
Országos Kardiológiai Intézet tudományos segédmunkatársa.
1979-ben belgyógyászati szakvizsgát tett. 1979 és 1986
között az Egészségügyi Minisztériumban dolgozott: elõször
fõelõadói, majd osztályvezetõi beosztásban szakmai
programok szervezésével foglalkozott. Közben 1981-ben
kardiológus szakorvosi vizsgát tett. Minisztériumi
munkája mellett - másodállásban - továbbra is folytatta
tudományos munkáját az Országos Kardiológiai Intézetben.
1981 és 1985 között a Politikai Fõiskola levelezõ
tagozatán elvégezte az államszervezés szakot. 1986-tól
1988-ig a Miniszterelnöki Hivatal társadalompolitikai
fõosztályvezetõje, õ irányította többek között az elsõ
magyar egészségmegõrzési stratégiai program kidolgozását.
1988 és 1990 között szociális és egészségügyi
miniszterhelyettes. 1990 õszétõl képviselõvé választásáig
az Országos Kardiológiai Intézet Szervezési és
Módszertani Osztályának a fõorvosaként dolgozott. Közben
1991-1992-ben elvégezte az Egészségügyi Menedzserképzõ
Alapítvány kórházmenedzseri tanfolyamát. 1990-1992-ben
munkája mellett a külföldi tulajdonú IMS Nemzetközi
Egészségügyi Szolgálat Kft. orvosmenedzsere. 1994. július
15-tõl a Népjóléti Minisztérium politikai államtitkára.
1985 óta az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szakértõje,
rendszeresen szerepel nemzetközi egészségpolitikai
rendezvényeken. Számos nemzetközi egészségügyi rendezvény
szervezésében és nemzetközi dokumentumok kidolgozásában
vett részt. 1986 és 1988 között több, az egészségügyet és
az egészségmegõrzést támogató társadalompolitikai
konferencia szervezõbizottságában dolgozott. 1990-ben
néhány hónapig a WHO Európai Regionális Irodájának a
munkatársa, részt vett többek között egy a finn
egészségpolitikát értékelõ nemzetközi csoport munkájában.
Szakmai és szakmapolitikai témákban mintegy hatvan cikke
és tíz könyvrészlete jelent meg magyar és angol nyelven,
itthon és külföldön. Alapító tagja az Orvosi Kamarának,
1984 és 1989 között elnökségi tagja a Magyar
Kardiológusok Társaságának. Számos egészségügyi
alapítvány, illetve szervezet munkájában vesz rész, így
tagja az Egészségügyi Menedzserek Egyesületének és a
Népegészségügyi Tudományos Társaságnak, kuratóriumi tagja
az Együtt az Egészségért Egészségügyi Innovációs és
Tanácsadó Alapítványnak, az Egészséges Szívért
Alapítványnak és az Uzsoki Utcai Kórház sebészeti
osztálya által létrehozott Hippokratész Alapítványnak.
Középiskolai évei alatt a KISZ kerületi végrehajtó
bizottságának a tagja, egyetemi hallgatóként az egyetemi
KISZ-szervezet vezetõségi tagja volt. 1971-1989 között a
Magyar Szocialista Munkáspárt tagja. Az MSZP munkájában
1990 után mint a parlamenti frakció szakértõje vett
részt, majd 1991-ben belépett a pártba. 1992-tõl 1994-ig
a Magyar Szocialista Párt egészségüggyel és
szociálpolitikával foglalkozó ügyvivõje. Részt vett a
választási, illetve a koalíciós program kidolgozásában.
Az 1994. évi országgyûlési választásokon Budapest 12. sz.
(IX. ker.) választókerületében indult, s szerepelt az
MSZP budapesti területi (48.) és országos (42.) listáján
is. Mandátumát mint egyéni jelölt a választások második
fordulójában 38,46 százalékkal szerezte.
Választókerületében indult Tölgyessy Péter (SZDSZ), Szabó
Iván (MDF), Tirts Tamás (Fidesz) és Homoki János (FKGP)
is. Az IPU magyar csoportja magyar-brit baráti
tagozatának az alelnöke, a magyar-kanadai és magyar-USA
baráti tagozatok tagja. Államtitkárként is rendszeresen
részt vett az MSZP-frakció szociális és egészségügyi
munkacsoportja munkájában. 1996. december 15-én
kinevezték népjóléti miniszterré.
Fogadóórája: csütörtökönként felváltva a ferencvárosi
önkormányzat épületében, illetve az  MSZP-irodában
(Budapest IX., Balázs Béla utca 38.).
Hivatali címe: Népjóléti Minisztérium.

   Lezárva: 1998. március 17.


Eleje Honlap