dr. Kiss Gábor

dr. Kiss Gábor

Email: nincs

A képviselõ által benyújtott irományok

Ülõhely

SzektorSorSzék
1410

Választások

Választási körzet-tól-ig
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 8. vk.1994.06.28.

Képviselõcsoport tagságok

KépviselõcsoportFunkció-tól-ig
MSZPtag1994.06.28.

Bizottsági tagságok

BizottságTisztség-tól-ig
KülügyiTag1996.05.14.
KulturálisTag1994.06.28.1996.06.17.

Iskolai végzettség

VégzettségIntézmény
egyetemi diplomaKossuth Lajos Tudományegyetem
egyetemi doktorEötvös Lóránd Tudományegyetem

Nyelvismeret

NyelvFoka
oroszfelsõfokú

Életrajz

Kiss Gábor (MSZP)
   Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 8. sz., Vásárosnamény
központú választókerület

1938. október 1-jén született Vásárosnaményban (Szatmár,
Ugocsa és Bereg vármegye). Édesapja, Kiss László (1900-
1993) parasztcsaládból származott, hat elemi osztályt
végzett, földmûves. 1949-ben kuláklistára került. Anyai
nagyszülei szepességi szászok, nagyapja kerékgyártással
foglalkozott, majd a Tomcsányi-uradalom ispánja volt.
Édesanyja, Fodor Mária (1907) is hat elemit végzett, a
háztartást vezette. Testvérei: Mária Márta (1928), négy
polgárit végzett, háztartásbeli, és László (1930),
nyugalmazott orosz szakos középiskolai tanár. 1962-ben
Debrecenben kötött házasságot, felesége, Kecskés Julianna
a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképzõ Fõiskola
docense. Két gyermekük született, László (1963)
angol-történelem szakos középiskolai tanár, János Péter
(1970) PhD-ösztöndíjas.
Az általános iskolát Vásárosnaményban, a középiskolát
Debrecenben és Vásárosnaményban végezte, 1957-ben
érettségizett a II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumban.
Ugyanebben az évben felvételt nyert a debreceni Kossuth
Lajos Tudományegyetemre, 1962-ben magyar-történelem
szakos középiskolai tanári diplomát szerzett. 1962-tõl
1970-ig Kisvárdán, a Bessenyei György Gimnáziumban
tanított. 1969 és 1972 között az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán elvégezte a
filozófia szakot, majd 1974-ben egyetemi doktori címet
szerzett. 1970-tõl 1978-ig filozófiát és esztétikát
oktatott Nyíregyházán, a Bessenyei György Tanárképzõ
Fõiskolán. 1978-tól 1981-ig, illetve 1984-tõl 1988-ig
Nyíregyházán az MSZMP oktatási igazgatója. Közben 1981-
tõl a moszkvai Társadalomtudományi Akadémián aspiráns,
1984-ben disszertációját megvédve a filozófiatudomány
kandidátusa lett. 1987-tõl címzetes fõiskolai tanár.
1989-ben az MSZMP Szabolcs-Szatmár megyei
társadalompolitikai titkára. 1989-tõl 1994-ig a
nagykállói városi könyvtár igazgatója. 1988-tól a Magyar
Filozófiai Társaság tagja. Filozófiai-etikai témákban
országos napilapokban és folyóiratokban publikál, önálló
esszékötete jelent meg Becsületszó címmel.
1966-ban belépett a Magyar Szocialista Munkáspártba. 1989
októbere óta tagja a Magyar Szocialista Pártnak, 1991-tõl
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei elnök. Az 1994. évi
országgyûlési választásokon az MSZP országos (48.) és
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei területi (2.) listáján is
jelölték, mandátumát Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 8. sz.,
Vásárosnamény központú választókerületében a második
fordulóban, Iványi Tamás (SZDSZ) jelenlegi és Szûcs M.
Sándor (MDF) volt képviselõ elõtt, 46,74 százalékkal
szerezte. A törvényhozásban a kulturális és sajtó állandó
bizottságban, ezen belül az ellenõrzési albizottságban,
az MSZP-frakcióban a kulturális munkacsoportban dolgozik.
Kulturális bizottsági tagsága 1996. június 18-án
megszünt, ugyanakkor 1996. május 15-tõl a belügyi állandó
bizottságban dolgozik. Az IPU magyar csoportja
magyar-baltikumi baráti tagozatának a munkájában vesz
részt. Az 1994. évi önkormányzati választásokon az MSZP
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei listájának elsõ helyérõl
bekerült a megyei közgyûlésbe. Az MSZP V. kongresszusán,
1996. március 30-án az országos elnökség tagjává
választották.
Fogadóórája: csütörtökönként Vásárosnaményban, a többi
településen a sajtóban elõre meghirdetett idõpontokban.
Hivatali címe: Képviselõi Irodaház, 208. szoba.

   Lezárva: 1996. június 18.


Eleje Honlap