Dr. Kulin Ferenc

Dr. Kulin Ferenc

Email: nincs

A képviselõ által benyújtott irományok

Ülõhely

SzektorSorSzék
656

Választások

Választási körzet-tól-ig
Országos lista1994.06.28.
Pest megye területi lista1990.05.02.1994.06.27.

Képviselõcsoport tagságok

KépviselõcsoportFunkció-tól-ig
Néppárt-MDNPtag1996.03.11.
MDFtag1994.06.28.1996.03.10.
MDFfrakcióvezetõ1993.12.21.1994.06.27.
MDFtag1990.05.02.1993.12.20.

Bizottsági tagságok

BizottságTisztség-tól-ig
OktatásiTag1996.04.16.
KulturálisTag1993.12.11.1994.02.15.
KulturálisElnök1990.05.03.1993.12.11.

Iskolai végzettség

VégzettségIntézmény
egyetemi diplomaEötvös Lóránd Tudományegyetem
egyetemi doktorEötvös Lóránd Tudományegyetem

Nyelvismeret

NyelvFoka
németalapfokú
oroszalapfokú

Életrajz

Kulin Ferenc (MDNP) - MDF országos lista

1943. október 27-én született Pomázon (Pest-Pilis-Solt-
Kiskun vármegye). Szülei 1929-ben Nagyszalontáról
települtek át Magyarországra. Édesapja, Kulin Vilmos
Sándor (1899- 1970) közgazdász, 1957-ben minisztériumi
tisztviselõként ment nyugdíjba. Édesanyja, Zsíri Szabó
Ilona (1907-1991) a nagyszalontai fõjegyzõ leánya volt;
egész életét hat gyermeke fölnevelésének szentelte.
Testvérei közül Sándor (1930) orvos, 1990-1994 között
országgyûlési képviselõ volt az MDF színeiben, Ilona
(1932) építészmérnök és kõfaragó szobrász, Imre (1936)
mezõgazdasági szakújságíró, 1990. szeptembertõl már a
második ciklusban Pomáz polgármestere, Gábor (1940)
könyvtáros, Péter (1942) gépészmérnök. 1971-ben kötött
házasságot Szabó Katalin matematika-fizika szakos
középiskolai tanárnõvel. Négy gyermekük született: Ágnes
(1977), Borbála (1979), Veronika (1980) és Ferenc István
(1987).
Az általános iskolát Szentistvántelepen, illetve
Budakalászon végezte. 1961-ben érettségizett az újpesti
Könyves Kálmán Gimnáziumban. Ezt követõen egy évig a
Budakalászi Textilgyár szárazkikészítõ-üzemében dolgozott
betanított munkásként, majd újabb egy évig - már mint az
Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának
magyar-orosz szakos elõfelvett hallgatója - az Országos
Széchényi Könyvtár folyóirat-olvasójának segédmunkatársa
volt. Ezalatt ismerkedett meg közelebbrõl a reformkor
szellemi arculatával, ami döntõen meghatározta késõbbi
érdeklõdési területét.
A középiskolai tanári oklevél megszerzése után, 1968-tól
a pásztói Mikszáth Kálmán Gimnáziumban tanított. 1970-ben
az ELTE BTK irodalomtörténeti tanszékén lett elõbb
fõállású, majd 1989. szeptembertõl szerzõdéses oktató;
1994-tõl tiszteletdíj nélkül tanít. Az 1995-1996-os tanév
elsõ szemeszterében a Károli Gáspár Református Egyetemen
is óraadó volt. 1974-ben megvédte a reformkori Dózsa-
képrõl írt egyetemi doktori disszertációját. Négy önálló
tanulmány-, publicisztikai, illetve drámakötete látott
napvilágot. Oktatói munkájával párhuzamosan szerkesztõi
tevékenységet is folytatott: 1971-1973 között az
Irodalomtörténet címû folyóirat segédszerkesztõje, 1973-
tól 1975-ig az ELTE BTK-n megjelentetett Jelenlét címû
lap felelõs szerkesztõje, majd öt éven keresztül, 1980-ig
a Mozgó Világ fõszerkesztõ-helyettese és rovatvezetõje
volt. 1981-ben - miután munkatársai õt javasolták Veress
Miklós utódjául - kinevezték a Mozgó Világ
fõszerkesztõjének. A kultúrpolitika irányítói 1983-ban
eltávolították; ezután a szerkesztõk közül senki nem
vállalta a további munkát a lapnál. Újabb, 1990. január
31-ig szóló fõszerkesztõi munkát az Írószövetség
hetilapja, a Magyar Napló 1989. õszi elindításakor
vállalt. 1970-tõl a Magyar Irodalomtörténeti Társaság,
1987-tõl a Kölcsey Társaság, 1989-tõl a Magyar Írók
Szövetsége tagja.
1970-ben belépett a Magyar Szocialista Munkáspártba.
Szerkesztõi munkája során sorozatosan szembekerült a
pártvezetéssel, de úgy érezte, hogy vállalnia kell a
belsõ oppozíciót. A sûrûsödõ belsõ és külsõ konfliktusok
kifelé tolták a pártból, végül a négy értelmiségi, Bihari
Mihály, Bíró Zoltán, Király Zoltán és Lengyel László
kizárása és Knopp András mûvelõdési államtitkári
kinevezése után, 1988. szeptemberben adta be kilépési
nyilatkozatát. 1987. szeptemberben meghívták az elsõ
lakiteleki találkozóra, attól kezdve részt vett a Magyar
Demokrata Fórum munkájában. Elõbb a mozgalom szentendrei
csoportjának volt az elnöke, majd meghívták a kibõvített
országos vezetõségbe, s 1989. márciusban beválasztották a
tizenöt tagú elnökségbe. Az õ szerkesztésében készült el
a párt programja. Az 1989. októberben tartott II.
országos gyûlés után õ lett az MDF politikai alelnöke. Az
1990. évi országgyûlési választásokon mandátumát pártja
Pest megyei területi listáján szerezte. 1993. december
11-ig a kulturális, oktatási, tudományos, sport,
televízió és sajtó (1992. október 13-tól az átszervezett
kulturális, tudományos, felsõoktatási, televízió, rádió
és sajtó) állandó bizottság elnöke volt, a továbbiakban
1994. február 15-ig vett részt a bizottság munkájában.
1990. november 5-tõl az MDF-frakció elnökségi tagja,
Kónya Imre belügyminiszterré történt kinevezése után,
1993. decemberében az MDF frakcióvezetõjévé választották.
1991 õszétõl az MDF-képviselõcsoporton belül mûködõ
liberális mûhely egyik szervezõje, a Liberális Fórum
Alapítvány alapító tagja.
Az 1994. évi országgyûlési választásokon Pest megye 11.
sz., Szentendre központú választókerületében indult, a
második fordulóban 32,60 százalékkal Miakich Gábor (MSZP)
mögött a második helyen végzett. A törvényhozásba az MDF
országos listájának hatodik helyérõl került ismét be.
1994. májustól az MDF nyilvánosságpolitikáért felelõs
alelnöke volt. 1996. március 4-én, a X. országos gyûlés
után kilépett az MDF-bõl, a Magyar Demokrata Néppárt
alapító tagja, az új párt frakciójában folytatja
képviselõi munkáját. 1996. április 16-tól az oktatási,
tudományos, ifjúsági és sport állandó bizottság, ezen
belül az Európai Unióhoz való csatlakozással foglalkozó
albizottság tagja.
Fogadóórája: elõzetes egyeztetés után.
Hivatali címe: Képviselõi Irodaház, 411. szoba.

   Lezárva: 1996. december 20.


Eleje Honlap