Dr. Kovács Pál

Dr. Kovács Pál

Email: nincs

A képviselõ által benyújtott irományok

Ülõhely

SzektorSorSzék
3613

Választások

Választási körzet-tól-ig
Fejér megye 3. vk.1994.06.28.1997.09.08.
Fejér megye területi lista1990.05.02.1994.06.27.

Képviselõcsoport tagságok

KépviselõcsoportFunkció-tól-ig
MSZPtag1994.06.28.1997.09.08.
MSZPtag1990.05.02.1994.06.27.

Bizottsági tagságok

BizottságTisztség-tól-ig
SzociálisTag1995.05.30.1997.09.08.
SzociálisAlelnök1992.10.13.1994.06.27.
SzociálisTitkár1990.05.03.1992.10.13.

Iskolai végzettség

VégzettségIntézmény
egyetemi diplomaPécsi Orvostudományi Egyetem

Nyelvismeret

NyelvFoka
angolközépfokú
oroszközépfokú

Életrajz

Kovács Pál (MSZP)
   Fejér megye 3. sz., Dunaújváros központú
választókerület

1940. július 14-én született Gyónon (Pest-Pilis-Solt-
Kiskun vármegye). Édesapja, Kovács Gy. Pál (1909) hat
elemit végzett, 1945 elõtt cseléd, 1945 után kubikos
segédmunkás a 26. sz. Állami Építõ Vállalatnál.
Édesanyja, Újvári Erzsébet (1919) 1945 elõtt cseléd. 1945
után mezõgazdasági technikumot végzett, elõbb az adonyi
Béke, majd Március 21. Mgtsz elnöke lett, a perkátai
Magyar-Kínai Barátság Mgtsz személyzeti vezetõjeként ment
nyugdíjba. Nõvére, Erzsébet (1938) raktáros. 1965 óta
nõs, felesége Tóth Katalin, a Vöröskereszt dunaújvárosi
szervezetének a titkára. Gyermekük, Pál (1966) humán
szervezõ.
Elemi iskolába Kulcson járt. 1958-ban érettségizett a
székesfehérvári József Attila Gimnáziumban. 1965-ben a
pécsi Orvostudományi Egyetemen szerzett diplomát. 1965.
május és december között sorkatonai szolgálatot
teljesített. Ezt követõen a dunaújvárosi kórházban lett
beosztott orvos, majd 1967-tõl egy évig Adonyban, 1968-
tól pedig tizenhét éven keresztül Nagyvenyimben körzeti
orvos. 1985-ben felhagyott a gyógyítómunkával, a
Dunaújvárosi Városi Tanács egészségügyi osztályának lett
a vezetõje. 1987-ben részt vett az ENSZ Egészségügyi
Világszervezete társadalom-orvostani kurzusán, ahol
szakorvosi képesítést szerzett. Szakterülete a városi
társadalompolitika és egészségügy, valamint a szociális
szervezetek fejlesztése. A Magyar Általános Orvosok
Tudományos Egyesületének alapító tagja. Részt vesz a
Szociális Munkások Egyesülete és a Családsegítõ
Szolgálatok Kamarája tevékenységében.
1963 és 1989 között a Magyar Szocialista Munkáspárt
tagja, 1987-1989 között alapszervezeti titkár. A
dunaújvárosi MSZMP-reformszövetség alapító tagja, a
városi vezetõ testület ügyvivõje lett, így kapcsolódott
be a párton belüli országos reformmozgalomba. 1989
októberében belépett a Magyar Szocialista Pártba, 1991-
ben az országos választmány tagjává választották.  Az
1990. évi országgyûlési választásokon Fejér megye 3. sz.,
dunaújvárosi választókerületében a második fordulóban
harmadik lett, az MSZP Fejér megyei területi listáján
szerzett mandátumot. Az 1990-1994-es ciklusban az
Országgyûlés szociális, egészségügyi és családvédelmi
állandó bizottságának elõbb titkára, 1992. október 13-tól
alelnöke, ezen belül a társadalombiztosítási albizottság
elnöke volt. Aktív szereplõje volt a törvényhozás
egészségügyi-szociálpolitikai vitáinak, több esetben
kiállt az egészségügyi és szociális ellátásra fordítandó
pénzek növelése mellett. Politikai mondanivalójában abból
indult ki, hogy átfogó intézkedésekkel kell megállítani a
társadalom általános elszegényedését.
Az 1994. évi országgyûlési választásokon ismét Fejér
megye 3. sz. választókerületében indult, az elsõ
fordulóban tizenegy jelölt közül majdnem megszerezte az
abszolút többséget (49,71 százalék). A második fordulóban
63,37 százalékos eredményt elérve elõzte meg a város
szabad demokrata polgármesterét, Almási Zsoltot és a
kerület korábbi MDF-es képviselõjét, Illéssy Istvánt. Az
MSZP Fejér megyei területi listáját is õ vezette. 1994.
július 15-tõl a Horn-kormány népjóléti minisztere volt.
Meggyõzõdéssel képviselte, hogy a társadalompolitika és
az egészségügy szoros összefüggésben van egymással.
Harcolt az ellen az álláspont ellen, hogy az
egészségügyre és szociálpolitikára fordított pénz a
gazdasági lehetõségek függvénye. Szemléleti változást
szeretett volna elérni, mely szerint az elviselhetõ
életszínvonal és a társadalmi biztonság az alapja a
gazdasági felemelkedésnek. A szociálpolitikában az
elszegényedés, a munkanélküliség és a középosztály
lecsúszásának megakadályozása volt a törekvése.
Minisztersége idején elkezdõdött az egészségügyi és
szociális intézményrendszer halaszthatatlanná vált
strukturális átszervezése. Bár tudatában volt annak, hogy
a tárcája sem kerülheti el az ország súlyos költségvetési
hiányából fakadó elvonásokat, nem tudta elfogadni Bokros
Lajos stabilizációs és válságkezelõ tervében az
egészségügyre és a szociálpolitikára vonatkozó kemény
javaslatokat. Távozott a programot elfogadó
kormányülésrõl, s tiltakozásul 1995. március 12-én
lemondott hivataláról. Véleménye szerint meg kellett
volna tartani az alanyi jogosultságot a családi pótlék és
a gyed intézményénél. 1995. május 30-tól az Országgyûlés
szociális és egészségügyi állandó bizottságában dolgozik,
a bizottságon belül az értelmi fogyatékosokat segítõ
érdekvédelmi szervezetek támogatását elosztó ideiglenes
albizottság tagja. Az MSZP-frakcióban a szociális és
egészségügyi munkacsoport tevékenységében vesz részt.
Része volt abban, hogy a szocialista frakció mérséklõen
lépett fel a Bokros-féle törvénycsomag egyes
intézkedéseivel szemben. A "hajósi csoport" tagjaként
szót emelt többek között a kórházak helyzetének
folyamatos romlása, csõdközeli helyzete miatt. Az MSZP V.
kongresszusának küldöttei 1996. március 30-án a tizenöt
tagú új pártelnökség tagjává választották.
Fogadóórája: havonta két alkalommal a dunaújvárosi Fészek
Klubban.
Hivatali címe: Képviselõi Irodaház, 106. szoba.

   Lezárva: 1996. május 6.


Eleje Honlap