Katona Tamás

Katona Tamás

Email: nincs

A képviselõ által benyújtott irományok

Ülõhely

SzektorSorSzék
654

Választások

Választási körzet-tól-ig
Pest megye területi lista1994.06.28.
Pest megye 2. vk.1990.05.02.1994.06.27.

Képviselõcsoport tagságok

KépviselõcsoportFunkció-tól-ig
Néppárt-MDNPtag1996.03.11.
MDFtag1994.06.28.1996.03.10.
MDFtag1990.05.02.1994.06.27.

Bizottsági tagságok

BizottságTisztség-tól-ig
IPU (al)Tag1996.06.10.
HonvédelmiTag1996.04.16.
IPU (al)Alelnök1994.07.15.1996.06.09.
KülügyiTag1994.06.28.1996.04.15.
HonvédelmiTag1990.05.03.1990.05.23.

Iskolai végzettség

VégzettségIntézmény
egyetemi diplomaEötvös Lóránd Tudományegyetem

Nyelvismeret

NyelvFoka
angoltárgyalási
franciaalapfokú
némettárgyalási
románalapfokú

Életrajz

Katona Tamás (MDNP) - MDF Pest megyei területi lista

1932. február 2-án született Budapesten szülei egyetlen
gyermekeként. Apai õsei a Gömör vármegyei Zádorfalván
éltek, egy részük Erdélybe került, és református maradt,
másik részük 1700 körül Jászberénybe költözött, és
katolikus lett. Ezen ág leszármazottja édesapja, Katona
Tibor (1900-1975), aki a budapesti MÁV Kórház
igazgatóhelyettes fõorvosa volt. Édesanyja, Halász
Magdolna (1905-1981) háztartásbeli, Halász Imrének,
Andrássy Gyula miniszterelnök sajtófõnökének, a Nyugat
egyik alapítójának az unokája, Halász Gyulának, a Magyar
Rádió Édes anyanyelvünk sorozata megindítójának a leánya.
Elsõ házasságából két leánya született: Ágnes (1958) az
Akadémiai Kiadó szerkesztõje, Annamária (1962) tanítónõ.
1984-ben vette feleségül Barta Klára tipográfust.
Gyermekük Tibor Elek (1987).
1938-1942 között a Marczibányi Téri Székesfõvárosi Elemi
Iskolába járt, majd nyolc évig a budapesti Érseki
Katolikus (1948-tól Rákóczi) Gimnáziumban tanult, ott
érettségizett 1950-ben. 1950-tõl az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának
könyvtár-magyar-arab szakos hallgatója, oklevelét 1955-
ben kapta meg - dacára annak, hogy egy ízben két félévre
az egyetemrõl, majd egy alkalommal az ország összes
felsõfokú iskolájából kitiltották "narodnyiksága" miatt.
Az egyetem befejezése után rövid ideig a Bács-Kiskun
Megyei Könyvtár helyettes vezetõje volt Kecskeméten.
1955-ben néhány hónapig a Fejér Megyei Tanács
könyvtárügyi elõadója, majd 1960-ig a bicskei Vajda János
Járási Könyvtárat vezette. Itt kialakította az ország
elsõ cigánytelepi könyvtárát. Ezt követõen egy esztendeig
az MTA Biokémiai Intézetében alkalmazták részfoglalkozású
könyvtárosként. 1961-ben kiadói szerkesztõ lett, 1965-ig
a Magyar Helikon, eztán huszonkét éven át az Európa
Könyvkiadó felelõs szerkesztõje (együtt Konrád Györggyel,
Bence Györggyel és Kõszeg Ferenccel). Ezalatt
mûfordítással is foglalkozott, többek között marokkói és
indonéz népmeséket, arab elbeszélõket, afrikai
történeteket, angol, amerikai, francia, német regényeket
és elbeszéléseket ültetett át magyarra. 1977-tõl a
Bibliotheca Historica történelmi és mûvelõdéstörténeti
sorozat szerkesztõbizottságának a tagja, 1979 óta a
hasonló témájú Pro Memoria zsebkönyvtár szerkesztõje. A
reformkor és az 1848-1949. évi forradalom és
szabadságharc kutatója. 1987-1990 között
szabadfoglalkozású író, történész. 1990. január 1-jétõl a
József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán
az új- és legújabb kori magyar történeti tanszék
tanszékvezetõ-helyettese. Az oktatásba már korábban
bekapcsolódott, 1980-tól az ELTE Eötvös József
Kollégiumában, 1985-tõl a JATE-n tanított 19. századi
magyar történelmet. A váci Madách Kör (1988) és a
fõvárosi Görgey Kör (1989) elnöke, a Nemzeti Panteon
Alapítvány (1990) kuratóriumának társelnöke, a
Kárpátaljai Szövetség (1991) tiszteletbeli elnöke. 1982-
tõl tagja a Mûvészeti Alap Irodalmi Szakosztályának,
1983-tól a Magyar Írók Szövetségének. 1989 óta egyik
szerkesztõje és mûsorvezetõje a Magyar Televízió 1848-as
szabadságharcra emlékezõ mûsorainak.
Az 1990. évi politikai változások módosították
történész-tanári pályáját. 1990. május 24-tõl 1992.
június 19-ig a Külügyminisztérium politikai államtitkára.
A külügyi munkában a tárca országgyûlési képviselete és a
magyar biztonságpolitika kidolgozása volt a legfontosabb
szakterülete. 1992. június 19. után az Antall-, majd a
Boross-kormány miniszterelnökségi politikai államtitkára.
A sajtóügyekért is felelõs államtitkárként elsõrendû
feladata volt a tájékoztatáspolitika kialakítása s a
kormányzatról alkotott kép formálása.
1942 és 1948 között cserkészként néprajzi gyûjtõmunkát
végezve járta az országot. 1994 óta a Magyar Cserkész
Szövetség elnöke. 1945-ben és 1956-ban tagja, illetve
vezetõje volt a kisgazdapárt ifjúsági szervezetének, a
Független Ifjúságnak. 1950 és 1953 között DISZ-tag volt,
de kizárták. Az 1990. évi országgyûlési választások
második fordulójában az MDF jelöltjeként  Pest megye 2.
sz., Vác központú választókerületében képviselõvé
választották. 1990. május 3-tól államtitkári kinevezéséig
az Országgyûlés honvédelmi állandó bizottságának a tagja
volt. 1990-ben lépett be a pártba, 1993-1994-ben az MDF
Országos Elnökségének a tagja. Az 1994. évi országgyûlési
választásokon újra Pest megye 2. sz., Vác központú
választókerületében indult, a második fordulóban 29,71
százalékkal a harmadik helyen végzett. A parlamentbe az
MDF Pest megyei területi listájának második helyérõl
került be (az országos listán huszadiknak jelölték).
1996. április 15-ig a külügyi állandó bizottság tagja. Az
IPU magyar csoportjának elsõ alelnöke, a magyar-arab,
magyar-brit és magyar-egyiptomi baráti tagozat elnöke, a
magyar- kuvaiti és magyar-thaiföldi tagozat alelnöke, a
magyar-algériai, magyar-ausztrál, magyar-chilei,
magyar-cseh, magyar-iraki, magyar-ír, magyar-jemeni,
magyar-kanadai, magyar-latin-amerikai, magyar-líbiai,
magyar-marokkói, magyar-német, magyar-olasz,
magyar-osztrák, magyar-pakisztáni, magyar-román,
magyar-szíriai, magyar-szlovák, magyar-tunéziai,
magyar-ukrán és magyar-USA tagozat tagja. Részt vesz az
Európai Biztonsági és Együttmûködési Szervezet Parlamenti
Közgyûlésébe teljes jogú tagként delegált magyar
küldöttség munkájában. 1994. december 11-én, az
önkormányzati választásokon Budapest I. kerületének
polgármesterévé választották. Az MDF X. országos gyûlése
után kilépett a pártból, a Magyar Demokrata Néppárt
alapító tagja, az új párt frakciójának tagjaként
folytatja képviselõi munkáját. Frakciója 1996. április
16-tól a honvédelmi állandó bizottságba delegálta. Az
MDNP I. országos gyûlésén, 1996. november 30-án
beválasztották a párt elnökségébe.
Fogadóórája: minden hónap második hétfõjén 14-18 óráig az
I. kerületi polgármesteri hivatalban (Budapest I.,
Krisztina körút 61/A).
Hivatali címe: Képviselõi Irodaház, 429. szoba.

   Lezárva: 1996. november 30.


Eleje Honlap