Dr. Kádár Béla

Dr. Kádár Béla

Email: Kadar.Bela@mkogy.hu

A képviselõ által benyújtott irományok

Ülõhely

SzektorSorSzék
622

Választások

Választási körzet-tól-ig
Baranya megye területi lista1994.06.28.

Képviselõcsoport tagságok

KépviselõcsoportFunkció-tól-ig
MDFtag1994.06.28.

Bizottsági tagságok

BizottságTisztség-tól-ig
KöltségvetésiElnök1994.06.28.
Európai ü.Tag1994.06.28.

Iskolai végzettség

VégzettségIntézmény
egyetemi diplomaBudapesti Közgazdaságtudományi Egyetem
kandidátusBudapesti Közgazdaságtudományi Egyetem
tudomány doktoraBudapesti Közgazdaságtudományi Egyetem

Nyelvismeret

NyelvFoka
angoltárgyalási
némettárgyalási
oroszközépfokú
spanyoltárgyalási

Életrajz


Kádár Béla (MDF) - Baranya megyei területi lista

1934. március 21-én született Pécsett. Édesapja, Kádár
Lajos (1897-1967) elemi iskolai igazgató, édesanyja,
Schmidt Teréz (1899-1966) háztartásbeli volt. Felesége
Derzsõ Patrícia pszichológus.
Az elemi és a középiskolát Pécsett végezte, 1952-ben
érettségizett a Nagy Lajos Gimnáziumban. 1956-ban a Marx
Károly Közgazdaság-tudományi Egyetem pénzügy szakán
szerzett oklevelet, közben vendéghallgatóként történelmet
és spanyolt hallgatott az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Karán. 1956-1958 között a Magyar
Nemzeti Bank Nemzetközi Közgazdasági Fõcsoportjában,
1958-1960 között az Elektroimpex Külkereskedelmi Vállalat
közgazdasági és piackutató osztályán dolgozott. 1960-tól
1965-ig a Konjunktúra és Piackutató Intézetnél a fejlõdõ
országokat kutató csoport vezetõje, fõállása mellett 1957
és 1965 között az ELTE BTK spanyol szakán leíró nyelvtant
és latin-amerikai történelmet oktatott. 1965-tõl 1988-ig
az MTA Afro-ázsiai Kutatóközpontja, illetve az annak
átszervezése során kialakított Világgazdasági
Kutatóintézet munkatársa, tudományos osztályvezetõ, majd
1987-tõl kutatási igazgató. 1988 és 1990 között a
Tervgazdasági Intézet igazgatója.
Kutatási területe az összehasonlító gazdaságpolitika, a
történelmileg megkésett modernizáció problematikája, a
gazdasági növekedés folyamatai, irányítása és a
nemzetközi gazdasági együttmûködés irányzatai. 1967-1968-
ban egy évig Ford-ösztöndíjas az USA-ban nagyrészt a
Harvard Egyetemen. 1970-ben fél évig Chilében az állami
egyetem vendégtanára. 1971-1972-ben perui meghívásra
három féléven át a limai San Marcos Egyetem vezetõ
tanáraként a világgazdaságtan és a gazdaságpolitika
tantárgyak oktatója. Számos elõadást tartott mintegy
nyolcvan külföldi egyetemen és kutatóintézetben. 1970-ben
Gazdaságfejlõdés és nemzetközi munkamegosztás címû
munkájával a közgazdaság-tudomány kandidátusa, 1980-ban
Szerkezeti átalakulás a világgazdaságban címû
értekezésével a közgazdaság-tudomány doktora tudományos
fokozatot szerzett. 1995-ig nyolc könyve (ebbõl kettõ
angol nyelven), négyszáz tanulmánya és cikke jelent meg.
1984 óta a Latin-amerikai Kutatóintézetek Európai
Tanácsának választott alelnöke; az MTA Közgazdaság- és
Politikatudományi Bizottságának a tagja, 1990 óta a
Magyar Közgazdasági Társaság alelnöke. 1985-ben MTA
Akadémiai Nagydíjat, 1993-ban a Német Gazdaságpolitikai
Klub döntéseként Szociális Piacgazdaságért Díjat kapott.
1993-ban a limai San Marcos Egyetem díszdoktorává
avatták.
A Tervgazdasági Intézet igazgatójaként felkérték, hogy a
Híd-csoport keretében mûködjön közre a gazdasági
rendszerváltás koncepcionális elõkészítésében. 1990.
május 23-tól az Antall- és Boross-kormányban a nemzetközi
gazdasági kapcsolatok minisztere, tisztét a Horn-kormány
megalakulásáig töltötte be. Miniszterként 1991. június
28-ig a KGST utolsó vb-titkára volt.
Gazdaságpolitikusként azt az álláspontot képviselte, hogy
a magyar gazdaság piacosítása és felzárkóztatása csak
exportorientált vállalkozásélénkítéssel és
kínálatbõvítéssel képzelhetõ el. Szorgalmazta, hogy a
piacgazdaságra való átállás fokozatosan menjen végbe, és
az állam ne hagyja teljesen magára a vállalati-
vállalkozói szférát. Mûködése alatt a külgazdasági
mutatók erõteljesen növekedtek, így az 1989. évi 6
milliárdos dollárexporttal szemben 1992-re 10,7
milliárdra nõtt az ország kivitele. Gazdasági
diplomáciája eredménye többek között, hogy Magyarország
elsõként került le a COCOM-listáról, az OECD-vel és az
EU-val kialakított kapcsolat, a nagyarányú külföldi
tõkebeáramlás.
Az 1990-1994 közötti öt idõközi választások egyikén,
1992. májusban Békés megye 1. sz., Békéscsaba központú
választókerületében a Magyar Demokrata Fórum jelöltje. Az
elsõ fordulóban gyõzött, a második fordulóban a harmadik
helyen végzett. Az 1994. évi országgyûlési választásokon
az MDF Baranya megyei területi listavezetõjeként jutott
mandátumhoz (az országos listán tizennegyedik volt). A
költségvetési és pénzügyi állandó bizottság, egyúttal a
bizottság ellenõrzési albizottsága elnöke, valamint az
európai integrációs ügyek állandó bizottság tagja.
Ugyancsak tagja a költségvetési bizottság 1996 folyamán
megalakított, az Európai Unióhoz való csatlakozással
foglalkozó albizottságának is. Az Európai
Szabadkereskedelmi Társulás Parlamenti Képviselõk
Bizottságába meghívottként delegált magyar parlamenti
küldöttség tagja. A IPU magyar csoportja magyar-brit,
magyar-horvát, magyar-japán, magyar-német, magyar-spanyol
és magyar-USA baráti tagozatának a tagja, a magyar-latin-
amerikai baráti tagozat elnöke, a magyar-dél-koreai
baráti tagozat alelnöke. 1996. márciusban, szakítva
addigi pártonkívüliségével, belépett az MDF-be, és
elvállalta a nemzetközi gazdasági és politikai
kapcsolatok igazgatója tisztet. Az MDF-frakcióban a
gazdasági ügyekért felelõs frakcióvezetõ-helyettesi
feladatokat bízták rá.
Hivatali címe: Parlament, földszint 65. szoba.

   Lezárva: 1996. december 20.


Eleje Honlap