Juhász Pál

Juhász Pál

Email: nincs

A képviselõ által benyújtott irományok

Ülõhely

SzektorSorSzék
4611

Választások

Választási körzet-tól-ig
Bács-Kiskun megye területi lista1994.06.28.
Borsod-Abaúj-Zemplén megye területi lista1990.05.02.1994.06.27.

Képviselõcsoport tagságok

KépviselõcsoportFunkció-tól-ig
SZDSZtag1994.06.28.
SZDSZtag1990.05.02.1994.06.27.

Bizottsági tagságok

BizottságTisztség-tól-ig
Európai ü.Tag1997.12.15.
MezõgazdaságiTag1997.03.11.
KöltségvetésiTag1995.10.30.1997.04.28.
Foglalkoztat.Tag1994.06.28.1997.02.11.
MezõgazdaságiTag1992.10.13.1994.06.27.
Világkiá. (al)Tag1992.05.03.1992.10.20.
GazdaságiTag1990.05.03.1992.10.20.

Iskolai végzettség

VégzettségIntézmény
abszolutóriumEötvös Lóránd Tudományegyetem
egyetemi diplomaBudapesti Közgazdaságtudományi Egyetem

Nyelvismeret

NyelvFoka
angoltársalgási
franciaalapfokú

Életrajz

Juhász Pál (SZDSZ) - Bács-Kiskun megyei területi lista

1944. február 20-án született Debrecenben. Nagyapja
mindkét ágon református lelkész. Édesapja, Juhász Pál
(1916-1984) ideg- és elmegyógyász egyetemi professzor, a
magyar pszichiáterek szakmai szervezetének elnöke, a
Nemzetközi Pszichiátriai Társaság alelnöke. Elõbb a
debreceni Sántha-klinika, majd a budapesti Nyírõ-klinika
vezetõje, a hazai szociálpszichiátriai vizsgálatok egyik
kezdeményezõje. 1945 elõtt részt vett a Márciusi Front és
a református Keresztyén Ifjúsági Egyesület
tevékenységében. 1946-ban egyéves párizsi tanulmányútján
meggyõzõdéses kommunista lett. 1950. januárban behívták a
hadseregbe, a Honvéd Kórház ideg- és elmeosztályának a
vezetõje lett. 1956. november 1-jén az új Magyar
Szocialista Munkáspárt szervezõje, de a november 4. utáni
Kádár-féle MSZMP-be 1964-ig nem lépett be; 1957 tavaszán
megfosztották rangjától és hadbíróság elé állították.
Édesanyja, Ballay Judit (1916) gyermekpszichiáter.
Édesanyja egyik nagybátyja Karácsony Sándor, a debreceni
egyetem neves pedagógiaprofesszora. A szülõk házasságából
öt gyermek született, testvérei közül Ágnes (1941)
pszichiáter, Viktória (1946) mezõgazdasági üzemmérnök,
István (1953) közgazdász, László (1954) belgyógyász
szakorvos. 1969 óta házas, felesége, Fülöp Edit
közgazdász, munkaügyi statisztikus. Két gyermekük, Zsófia
(1975) és Márk (1978) tanul.
Az általános iskolát Budapesten és Debrecenben végezte. A
középiskolát Debrecenben kezdte, Sárospatakon fejezte be,
1962-ben érettségizett a II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumban.
1962- 1965-ig matematika-filozófia szakos hallgató az
Eötvös Loránd Tudományegyetemen. 1965-1969 között a Marx
Károly Közgazdaság-tudományi Egyetemen tanult, elméleti
és tervezõ közgazdasági szakon végzett. 1971-tõl az ELTE
hároméves történelem kiegészítõ szakát is elvégezte.
1969-tõl mint okleveles közgazdász és faluszociológus a
Szövetkezeti Kutató Intézetben kapott állást, 1987-ig
agrár- és faluszociológiai vizsgálatokat vezetett. 1988-
tól két évig a Pénzügykutató Rt. tudományos fõmunkatársa.
Az 1970-es évek elejétõl számos cikket, szaktanulmányt
készített az agrárgazdaság vállalatrendszere, az elsõ,
második és harmadik gazdaság, illetve a falusi társadalom
rétegzõdése témakörökbõl; ezek zöme nem jelenhetett meg.
1963 és 1966 között az ELTE-n Vasárnapi Kör néven az
akkori filozófushallgatókkal - így Kis Jánossal, Zsille
Zoltánnal, Ludassy Máriával - együtt marxológiai és
szociológiai önképzõkört szervezett. 1968-ban,
Csehszlovákia megszállása idején szembefordult az MSZMP-
vel. Mint fiatal kutató 1973-ban egy elõadásában
szembehelyezkedett az országos településfejlesztési
koncepció centralizáló és újraelosztást erõsítõ
alapgondolatával, állásfoglalásáért 1987-ig szerzõként és
elõadóként is indexre tették, külföldre sem utazhatott.
1976-ban részt vett a Profil antológia, 1979-ben a Bibó-
emlékkönyv létrehozásában. Aláírta a csehszlovákiai
Charta '77 mozgalom bebörtönzöttjeivel szolidaritást
vállaló nyilatkozatot. Álnéven (B. P.) publikált a
Beszélõben. Sok száz elõadást tartott a félellenzéki
falukutató táborokban, terjesztette a szamizdat
irodalmat. 1982-tõl öt éven át dokumentumfilmeket
készített a hagyományos parasztság pusztulásáról és az
újabb keletû vállalkozók konfliktusairól. 1980-tól
többször felkérték nem nyilvános közremûködésre a
különbözõ reformbizottságokban. 1984-ben A halogatás
kockázata címmel az MSZMP-hez címzett feljegyzés
aláírója. 1985-ben részt vett a VII. ötéves terv
katasztrófaprogramja ellen tiltakozó értelmiségi
elõadókörúton. Az 1980-as évtized második felében egyik
aktív összekötõ és kiegyensúlyozó tagja lett a
demokratikus ellenzéknek. 1987-tõl visszatérhetett a
nyilvános szakmai és politikai életbe: a Magyar
Közgazdasági Társaság gazdaságszociológiai osztály
elnökévé választották. 1988. májusban a Szabad
Kezdeményezések Hálózatának tanácstagja. 1988. november
13-tól a Szabad Demokraták Szövetségének a tagja,
programszerkesztõ, ügyvivõ és országos tanácstag lett; e
tisztében azóta többször megerõsítették. 1988-ban a Benda
Kálmán kezdeményezte Magyar-Román Baráti Társaság alapító
tagja.
Az 1990. évi országgyûlési választásokon Borsod-Abaúj-
Zemplén megye 10. sz. (Sátoraljaújhely és környéke)
választókerületében az elsõ fordulóban negyedik helyen
végzett, mandátumát pártja Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
területi listáján szerezte. 1992. május 3-tól 1992.
október 20-ig az Országgyûlés gazdasági állandó
bizottságának a tagja, ezen belül a mezõgazdasági és a
világkiállítási albizottságokban dolgozott. 1992. október
13-tól az újonnan alakult agrár állandó bizottság, azon
belül a kárpótlás végrehajtását vizsgáló albizottság
munkájában vett részt. 1991. március 9-én az SZDSZ
Országos Tanácsa elnökévé választották, e funkcióját
1992. januárig töltötte be. Az 1991. novemberi
küldöttgyûlésen egy évre ügyvivõvé választották. Az 1994.
évi országgyûlési választásokon Bács-Kiskun megye 6. sz.,
Kiskõrös központú választókerületében indult, s szerepelt
az SZDSZ Bács-Kiskun megyei (1.) és országos (28.)
listáján is. Mint egyéni jelölt nem jutott a választások
második fordulójába, mandátumát a területi listáról
szerezte. Az Országgyûlés foglalkoztatási és munkaügyi
állandó bizottságának, ezen belül az ellenõrzési és az
Európai Unióhoz való csatlakozással foglalkozó
albizottságoknak a tagja. A költségvetési állandó
bizottság munkájában 1994. július 15. óta vesz részt,
ezen belül az államháztartási albizottság tagja. Az IPU
magyar csoportja magyar- dán baráti tagozatának az
elnöke, a magyar-holland és a magyar-román baráti
tagozatok tagja.
Hivatali címe: Képviselõi Irodaház, 742. szoba.

   Lezárva: 1996. december 20.


Eleje Honlap