Dr. Isépy Tamás

Dr. Isépy Tamás

Email: nincs

A képviselõ által benyújtott irományok

Ülõhely

SzektorSorSzék
533

Választások

Választási körzet-tól-ig
Országos lista1994.06.28.
Borsod-Abaúj-Zemplén megye területi lista1990.05.02.1994.06.27.

Képviselõcsoport tagságok

KépviselõcsoportFunkció-tól-ig
FIDESZfrakcióvez. h.1997.09.23.
FIDESZtag1997.09.07.1997.09.22.
függetlentag1997.07.22.1997.09.06.
KDNPfrakcióvezetõ1995.02.20.1997.07.21.
KDNPtag1994.06.28.1995.02.19.
KDNPtag1990.05.02.1994.06.27.

Bizottsági tagságok

BizottságTisztség-tól-ig
MentelmiAlelnök1997.11.04.
ÁSZ eln.jel.Tag1996.10.15.1997.07.21.
Alkotmányelõk.Tag1995.06.13.1997.07.21.
HázbizottságTag1995.02.20.1997.07.21.
MentelmiAlelnök1994.06.28.1997.07.21.
VálasztásiAlelnök1990.05.03.1990.05.23.

Iskolai végzettség

VégzettségIntézmény
egyetemi doktorEötvös Lóránd Tudományegyetem

Nyelvismeret

NyelvFoka
franciaközépfokú

Életrajz


Isépy Tamás (KDNP) - Országos lista

1924. március 20-án született a Csehszlovákiához került
Zemplén vármegyei Barancson (ma: Zemplinsky Branc,
Szlovákia). Édesapja, Isépy László (1895-1960)
jogtudományi egyetemet végzett, a család 1932. évi
áttelepüléséig középbirtokának igazgatásával
foglalkozott. 1932 után Diósgyõr nagyközség
anyakönyvvezetõje volt. Bár politikai pártnak nem volt
tagja, 1946-ban B-listázták, ezt követõen nyugdíjazásáig
a Miskolci Sütõipari Vállalat pénztárosa. Édesanyja,
Pilissy Klára (1898-1971) tanítóképzõt végzett. Elõbb a
családi háztartást vezette, késõbb a Miskolci Városi
Kórház rendelõintézetében volt asszisztens. Testvére,
József (1927) kereskedelmi dolgozó. Feleségével, Dadányi
Máriával kitelepítése alatt, a Hortobágyon ismerkedett
meg, 1955-ben kötöttek házasságot. Három leányuk
született, Eszter (1956) ügyvéd, Zsuzsanna (1959)
kisvállalkozó az USA-ban, Mária (1964) általános iskolai
tanító. Felesége 1990-ben meghalt, azóta Mária lányával
Budapesten lakik.
Az elemit Barancson és Miskolcon, középiskolai
tanulmányait Miskolcon végezte, 1942-ben érettségizett a
Fráter György Fõgimnáziumban. 1946-ban a Pázmány Péter
Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Karán szerzett
jogi doktori oklevelet. Az egyetemen Kuncz Ödön
szemináriumában dolgozott, doktori munkáját Szövetkezetek
és álszövetkezetek címmel készítette. 1946-tól három éven
át ügyvédjelölt, majd 1950-ben ügyvédi szakvizsgát tett.
1950-1955 között másfél év megszakítással magánügyvéd
Miskolcon. 1955-tõl harmincöt éven keresztül a Miskolci
3. sz. Ügyvédi Munkaközösségben tevékenykedett, szinte
kizárólag polgári ügyekkel foglalkozott. A Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Ügyvédi Kamara elnökségének tagjaként az
oktatási bizottság vezetõje volt. 1990. május 24-tõl a
Horn-kormány megalakulásáig az Igazságügyi Minisztérium
politikai államtitkára. Az állami elõvásárlási jog vitás
kérdéseirõl szakcikke jelent meg a Magyar Jogban,
önéletrajzi visszaemlékezéseit a Hitel címû folyóirat
közölte. Esetenként apróbb írásai jelentek meg a megyei
lapokban, korábban néhány tanulmányát a miskolci irodalmi
folyóiratok közölték. 1990 és 1994 között a Jogi
Szakvizsgabizottság elnöke. Több ízben vett részt és
tartott elõadást nemzetközi tanácskozásokon, valamint
fõleg jogalkotással és jogalkalmazással foglalkozó hazai
konferenciákon.
Családja a felekezeti békés együttélés példája, mert
édesapja évekig református presbiter volt, édesanyja hívõ
katolikus, míg sógora, Dadányi Miklós a magyarországi
ortodox egyház világi elnöke. Õ maga az 1970-es évek
végétõl Budapestre költözéséig a miskolci római katolikus
Szent Anna Egyházközség világi elnöke. 1952. június 25-én
- mivel korábban politikai ügyekben is védett - mint
"fasiszta ügyvéd"-et és "osztályidegen"-t Hortobágy-
Borsóstanyára telepítették ki. Csak 1953. októberben
térhetett vissza Miskolcra. 1958-ban "felülvizsgálat"
címén kizárták az Ügyvédi Kamarából, de fellebbezése után
a határozatot megsemmisítették.
1989. októberben belépett a Kereszténydemokrata
Néppártba. Az 1990. évi országgyûlési választásokon a
KDNP jelöltjeként a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 2. sz.,
Miskolc központú választókerületben indult,  az elsõ
fordulóban negyedik lett, a parlamentbe a párt megyei
listavezetõjeként került be. 1990. május 3-tól
államtitkári kinevezéséig az Országgyûlés választási és
mandátumvizsgáló különbizottságának az alelnöke volt.
Képviselõként a kormányprogram 1990. május 23-i vitájában
és a kárpótlási törvényjavaslat 1991. március 4-i
vitájában szólalt föl. Részt vett a volt egyházi
ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésére alakult
egyeztetõ bizottság, az Államháztartási Racionalizálási
Bizottság, valamint az Országos Zsidó Helyreállítási Alap
mûködtetésérõl, a kárpótlás módjáról és mértékérõl
tárgyaló kormánybizottság munkájában. A Magyar Hírlap, a
Magyar Nemzet, a Népszabadság és az Új Magyarország
hasábjain ismertette a tisztességtelen piaci magatartás
tilalmáról, a kárpótlásról, a volt egyházi ingatlanok
tulajdoni helyzetének rendezésérõl, a közjegyzõkrõl, a
szövetkezetekrõl, a bíróságokról, az állampolgári jogok
országgyûlési biztosáról, valamint a csõdeljárásról szóló
törvényeket, a Bírósági Tudósítások - Ítélet címû
folyóiratban tanulmánya jelent meg az állampolgári jogok
biztosáról. Írásai válogatott gyûjteményét
Rendszerváltozás, politika, jog címmel 1993 októberében a
KDNP parlamenti frakciója jelentette meg. 1992-ben a 34.
Magyar Pax Romana Kongresszuson Az állam és az egyház
kapcsolatrendszerének jogkérdései címmel tartott
elõadást. 1992-ben az Igazságügyi Minisztérium által Két
év után címmel kiadott kötet összeállítója és
szerkesztõje.
Az 1994. évi országgyûlési választásokon a KDNP országos
listájának tizennegyedik helyérõl szerzett mandátumot. A
mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló
állandó bizottság alelnöke, az ellenõrzési albizottság
elnöke, valamint az alkotmány-elõkészítõ állandó
bizottság tagja. Részt vesz az Állami Számvevõszék
elnökének jelölését szolgáló eseti bizottság munkájában
is. 1995. február 20-tól a KDNP-frakció vezetõje. A
frakció jogi és önkormányzati munkacsoportjának
tevékenységében vesz részt. Az IPU magyar csoportja
magyar-francia baráti tagozatának az alelnöke, a
magyar-belga és a magyar-kanadai tagozat tagja. A
Frankofon Képviselõk Nemzetközi Közgyûlésében társult
tagként delegált magyar küldöttség tagja.
Hivatali címe: Képviselõi Irodaház, 400. szoba.

   Lezárva: 1996. december 20.


Eleje Honlap