Halda Alíz

Halda Alíz

Email: nincs

A képviselõ által benyújtott irományok

Ülõhely

SzektorSorSzék
472

Választások

Választási körzet-tól-ig
Országos lista1994.06.28.
Országos lista1991.02.25.1994.06.27.

Képviselõcsoport tagságok

KépviselõcsoportFunkció-tól-ig
SZDSZtag1994.06.28.
SZDSZtag1991.02.25.1994.06.27.

Bizottsági tagságok

BizottságTisztség-tól-ig
MentelmiAlelnök1997.11.25.
MentelmiTag1994.06.28.1997.11.24.
Környezetvéd-iTag1992.10.20.1994.06.27.
MentelmiTag1992.02.18.1994.06.27.

Iskolai végzettség

VégzettségIntézmény
egyetemi diplomaEötvös Lóránd Tudományegyetem

Nyelvismeret

NyelvFoka
franciaalapfokú
németalapfokú

Életrajz

Halda Aliz (SZDSZ) - Országos lista

1928. április 5-én született Kürtön (ma: Strekov,
Szlovákia). Édesapja, Halda Ernõ (1912-1945) szabó, a
második világháború alatt egy érsekújvári szövetkezetben
dolgozott mint szabász. 1945-ben, Érsekújvár
elfoglalásakor vesztette életét, aknaszilánk érte.
Édesanyja, Lenner Gizella (1908-1930) varrónõ volt. 1930-
ban tüdõbajban halt meg. Féltestvére, Kázmér (1940) az
Amerikai Egyesült Államokban él, vállalkozó. Férjétõl,
Fekete Sándor újságírótól 1952-ben elvált. Az általános
iskolát Érsekújváron végezte. Ezután négy évig az
érsekújvári Szent Katalin Gimnáziumban tanult, majd
Budapesten, kereskedelmi iskolában végzett el két évet.
Amikor a front 1944-ben elérte a fõvárost, édesapja
visszavitte Érsekújvárra. A háború után árván maradva
visszatért Budapestre. 1945-1946-ban csomagolónõként
dolgozott a Stühmer Gyárban, majd szövõnõ volt a
Goldberger Gyárban. Munka mellett, a kereskedelmi második
évét befejezve, gyors- és gépíró szakképesítést szerzett,
s beiratkozott a Színmûvészeti Akadémia esti színészképzõ
tanfolyamára, ahol két évet végzett el. A következõ évben
felvették az akadémia nappali tagozatára, s bekerült a
Gobbi Hilda által létrehozott Horváth Árpád Kollégiumba.
1949-ben - miután úgy érezte, a színészi pálya nem neki
való - otthagyta a fõiskolát. A Nemzeti Színház
könyvtárosaként dolgozott egy évig, majd 1950. júliustól
a Magyar Rádió irodalmi osztályának a munkatársa lett, öt
évig szerkesztõként dolgozott. 1953-ban felvételt nyert
az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi
Karának magyar szakára, amelyet esti, illetve levelezõ
tagozaton végzett el, 1958-ban szerzett magyar nyelv és
irodalom szakos középiskolai tanári diplomát.
A háború után, fõleg kollégistaéveitõl kezdve a politika
meghatározó volt életében.
A Nékosz és a Magyar Kommunista Párt programjának
hatására 1947-ben belépett a pártba. 1953-ban a Nagy Imre
által meghirdetett program mellé állt, s álláspontjához a
miniszterelnök leváltása után is hû maradt. Ezért 1955
decemberében egy "tisztogatási hullám" keretében
politikai alkalmatlanság címén eltávolították a rádióból.
1956 januárjától titkárnõként dolgozott a Temaforgnál.
1956. szeptemberben a MÚOSZ rehabilitációs bizottsága az
õ ügyével is foglalkozott, és visszahelyezték korábbi
állásába.
1955. februárban ismerte meg Gimes Miklós újságírót,
kapcsolatuk ez év nyarán kezdõdött. Az 1956-os
forradalomban társával együtt vett részt, az elsõ napokat
leszámítva mindvégig a Parlamentben volt. November 3-án
tért haza. A rádióba újra csak Gimes Miklós
letartóztatása után ment be. 1957. márciusban ismét
eltávolították munkahelyérõl. Ennek valódi oka 1956-os
magatartása és Gimes Miklóshoz fûzõdõ kapcsolata volt, az
elbocsátást azonban racionalizálással indokolták. Ettõl
kezdve öt évig gyakorlatilag nem kapott állást -
kulturális munkaterületre többszöri kísérlete ellenére
soha nem engedték vissza -, alkalmi munkákból élt, így
1958-ban néhány hónapig a Frekvencia Kisszövetkezetnél,
1959-1960-ban a Szerzõi Jogvédõ Hivatalnál volt gépírónõ.
1962. augusztustól 1983. szeptemberig, nyugdíjba
vonulásáig a Fényes Elek Szakközépiskolai Kollégium
igazgatója volt.
Gimes Miklóst rendszeresen látogatta a börtönben; a Nagy
Imre-perben történt elítélése és kivégzése után kitartóan
próbálta kideríteni, hogy hol temették el. Ezzel
kapcsolatban hosszú levelezést folytatott az illetékes
szervekkel, a levélváltás késõbb megjelent a Beszélõben.
Barátai az úgynevezett ötvenhatosokból kerültek ki, s a
kezdetektõl szoros kapcsolat fûzte a demokratikus
ellenzékhez. A Bibó-emlékkönyv szerkesztõbizottsága -
amelynek tagja volt - lakásán tartotta üléseit. Mindvégig
szerepelt a Napló szerzõi közt. Az 1988 tavaszán
megalakult Történelmi Igazságtétel Bizottságnak kezdettõl
vezetõségi tagja, õ olvasta fel az alapító nyilatkozatot
Párizsban, a Père Lachaise temetõben az '56-os forradalom
mártírjainak emléket állító jelképes sír avatásakor.
1990. szeptemberben lemondott TIB-vezetõségi tagságáról.
Alapító tagja a Szabad Demokraták Szövetségének. Az 1990.
évi országgyûlési választásokon felkerült az SZDSZ
országos listájára (91.), 1991. február 25-én lett
képviselõ, miután megkapta a Kádár Iván lemondása miatt
megürült mandátumot. 1992. február 18-tól az Országgyûlés
mentelmi és összeférhetetlenségi különbizottsága tagja,
1992. október 13-tól az átszervezett mentelmi,
összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló
különbizottságban dolgozott. 1992. október 20-tól a
környezetvédelmi állandó bizottságnak is tagja lett. Az
SZDSZ-frakcióban az etikai és jószolgálati bizottság
munkájában vett részt. 1991-tõl 1994-ig a József Attila
Alapítvány kuratóriumának tagja, a tehetségeket támogató
szekcióban dolgozott. Az 1994. évi országgyûlési
választásokon pártja országos listájának harmincharmadik
helyérõl szerzett mandátumot. Az Országgyûlés mentelmi,
összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló állandó
bizottságának, ezen belül az ellenõrzési albizottságnak a
munkájában vesz részt.
Hivatali címe: Képviselõi Irodaház, 713. szoba.

   Lezárva: 1996. december 20.


Eleje Honlap