Hodosán Róza

Hodosán Róza

Email: nincs

A képviselõ által benyújtott irományok

Ülõhely

SzektorSorSzék
432

Választások

Választási körzet-tól-ig
Hajdú-Bihar megye területi lista1994.06.28.
Hajdú-Bihar megye területi lista1990.05.02.1994.06.27.

Képviselõcsoport tagságok

KépviselõcsoportFunkció-tól-ig
SZDSZtag1994.06.28.
SZDSZtag1990.05.02.1994.06.27.

Bizottsági tagságok

BizottságTisztség-tól-ig
ÖnkormányzatiTag1994.06.28.
ÖnkormányzatiTag1990.05.03.1994.06.27.

Iskolai végzettség

VégzettségIntézmény
abszolutóriumEötvös Lóránd Tudományegyetem

Nyelvismeret

NyelvFoka
angolalapfokú
franciaközépfokú

Életrajz

Hodosán Róza (SZDSZ) - Hajdú-Bihar megyei területi lista

1954. december 18-án született Darvason (Hajdú-Bihar
megye). Édesapja, Hodosán Mihály (1903-1985)
szegényparaszti családból származott. A második
világháború elõtt cseléd volt, majd a darvasi
termelõszövetkezet tagja lett, földmûvesként és
állattenyésztõként dolgozott nyugdíjazásáig. Édesanyja,
Török Zsuzsanna (1923) szintén szegényparaszti
származású, 1945 elõtt cseléd, késõbb háztartásbeli. Az
1970-es évektõl nyugdíjba vonulásáig a darvasi általános
iskola konyháján volt fõzõnõ. Hat testvére - Mihály
(1948) és István (1950) szobafestõ, Gyula (1949) sofõr,
János (1952) gépszerelõ, Sándor (1957) asztalos, József
(1960) metróvezetõ - és öt féltestvére van. 1993 óta
férje Magyar Bálint, az SZDSZ politikusa, országgyûlési
képviselõ, 1996. január 1-jétõl mûvelõdési és közoktatási
miniszter.
Az általános iskolát Darvason végezte. 1973-ban
érettségizett a Püspökladányi Gimnáziumban. Az érettségi
után Budapestre került, 1976-ig postásként dolgozott az
5. sz. postahivatalban, majd egy évig Püspökladányban
dolgozott egy könyvtárban. 1978-ban felvételt nyert az
Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának
magyar nyelv és irodalom-szociológia szakára, 1984-ben
abszolutóriumot szerzett.
Egyetemi évei alatt bekapcsolódott a demokratikus
ellenzék munkájába. Részt vett a Szegényeket Támogató
Alap munkájában, 1981-tõl az AB Független Kiadó és a
Hírmondó szamizdat folyóirat korrektora, nyomdásza,
szerkesztõje, terjesztõje. Politikai nézetei és munkája
miatt szakmájában nem helyezkedhetett el. A házkutatások,
elõállítások, egyéb rendõrségi atrocitások állandóak
voltak életében. 1988. március 15-én - miután akkori
férjét, Demszky Gábort a rendõrség elõállította - õ
olvasta fel az ellenzék ünnepi beszédét a Batthyány-
örökmécsesnél. 1988-ban alapító tagja a Szabad
Kezdeményezések Hálózatának, majd az SZDSZ-nek. Ebben az
évben tagja volt a Fidesznek is. 1989. októbertõl az
SZDSZ Országos Tanácsának a tagja. Az 1990. évi
országgyûlési választásokon Hajdú-Bihar megye 5. sz.,
Berettyóújfalu központú választókerületében egyéni
jelöltként indult, az elsõ fordulóban második lett, a
második fordulóból visszalépett. Mandátumát pártja Hajdú-
Bihar megyei listájáról szerezte. 1990. május 3-tól a
parlament önkormányzati, közigazgatási, belbiztonsági és
rendõrségi állandó bizottságának és az SZDSZ hasonló nevû
munkabizottságának a tagja. 1993-1994-ben a Magyarországi
Nõi Alapítvány kuratóriumának az elnöke. Az 1994. évi
országgyûlési választásokon újra Hajdú-Bihar megye 5. sz.
választókerületében indult, s szerepelt az SZDSZ Hajdú-
Bihar megyei (1.) és országos (47.) listáján is. Mint
egyéni jelölt a választások második fordulójában 20,64
százalékkal a harmadik helyen végzett, mandátumát a
területi listáról szerezte. Az Országgyûlés önkormányzati
és rendészeti állandó bizottságában, ezen belül a
rendészeti és az Európai Unióhoz való csatlakozással
foglalkozó albizottságokban  dolgozik, és belépett az
emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi állandó bizottság
kezdeményezésére létrejött, nõi jogokkal foglalkozó nyílt
albizottságba is. Az IPU magyar csoportja magyar-norvég
és magyar-francia baráti tagozatának a tagja, és részt
vesz a Frankofon Képviselõk Nemzetközi Közgyûlése társult
tagsági jogú magyar szekciójának a tevékenységében is.
Fogadóórája: rendszeresen, a helyi sajtóban elõre
meghirdetett idõpontokban.
Hivatali címe: Képviselõi Irodaház, 702. szoba.

   Lezárva: 1996. december 20.


Eleje Honlap