Horn Gábor

Horn Gábor

Email: nincs

A képviselõ által benyújtott irományok

Ülõhely

SzektorSorSzék
451

Választások

Választási körzet-tól-ig
Országos lista1994.06.28.

Képviselõcsoport tagságok

KépviselõcsoportFunkció-tól-ig
SZDSZtag1994.06.28.

Bizottsági tagságok

BizottságTisztség-tól-ig
KulturálisTag1996.11.05.
OktatásiTag1994.06.28.

Iskolai végzettség

VégzettségIntézmény
egyetemi diplomaBudapesti Közgazdaságtudományi Egyetem

Nyelvismeret

NyelvFoka
németalapfokú
oroszalapfokú

Életrajz

Horn Gábor (SZDSZ) - Országos lista

1955. november 25-én született Szombathelyen (Vas megye).
Apai ági õsei gazdag zsidó polgári család tagjai;
nagyanyja svájci származású, családja egy része ma is ott
él. Budapesten és a mai Szlovákia területén lévõ családi
vagyonukat részben a zsidótörvények, részben a második
világháború miatt elvesztették. Édesapja, Horn Miklós
(1930) politikai gazdaságtan és történelem szakos
középiskolai tanár, a szombathelyi Kossuth Lajos
Közgazdasági Szakközépiskola tanáraként kezdett dolgozni.
Mint reformkommunista részt vett az 1956-os
forradalomban, ezért 1957-tõl tizennyolc hónapig
vizsgálati fogságban volt; szabadulás után egy évig nem
kapott állást. 1964-tõl a budapesti Széchenyi István
Közgazdasági Szakközépiskola igazgatóhelyettese, majd
igazgatója. 1973-tól a Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari
Fõiskola tanszékvezetõje és fõigazgató-helyettese, majd
fõigazgatója. Édesanyja Vas megyei polgári család leánya,
a nagyapa - aki az elsõ világháború után hosszabb idõt
töltött orosz hadifogságban - orvos volt. Édesanyja, Csák
Erzsébet (1930) 1953-tól a szombathelyi Kossuth Lajos
Közgazdasági Szakközépiskola, majd a budapesti Földes
Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola tanára, 1988 óta
nyugdíjas. Testvérei: György (1951) tanár, az Alternatív
Közgazdasági Gimnázium vezetõje, Péter (1957) közgazdász
és Ágnes (1960) tanár. 1982-tõl élettársa Bakonyi Éva
közgazdász, a Soros Alapítvány ügyvezetõ igazgatója. Két
gyermekük született, Ádám (1983) és Anna (1987) tanuló.
A család csak rövid ideig élt Szombathelyen, így
általános és középiskolai tanulmányait már Budapesten
végezte, 1974-ben érettségizett a Zrínyi Ilona
Gimnáziumban. Egy évig különbözõ szellemi segédmunkákat
végzett, legtöbbször kérdezõbiztosként dolgozott.
1975-1976-ban Kalocsán letöltötte sorkatonai szolgálatát,
majd a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem
Általános Kar tanári "A" szakán (közgazdasági elméleti
szak) folytatta tanulmányait, ahol 1980-ban közgazdász-
tanári oklevelet szerzett. Tíz éven át az I. István
Közgazdasági Szakközépiskola tanára, politikai
gazdaságtant és pénzügyi ismereteket tanított. 1985-tõl a
közgazdasági képzés megújítását célzó MTA-iskolakísérlet
vezetõje; gyakorlatiasabb, ideológiamentes oktatás
kialakítására törekedtek, tantárgyblokkok felállításával,
valóságos problémák felvetésével próbálták életszerûbbé
tenni az elméletet a diákok számára. 1990 óta a
barátaival alapítványi formában létrehozott iskola, a
Közgazdasági Politechnikum pedagógiai vezetõje.
Szakértõként rendszeresen részt vett különbözõ
kutatásokban, 1995-tõl a Soros Alapítvány közoktatási
programjának egyik vezetõje. Az Alapítványi Iskolák
Egyesületének egyik alapítója (1992). 1989-1990-ben a
Világi Zsidó Iskolák Alapítására Alapítvány kuratóriumi
tagja. 1994-tõl a Magyar Televízió Iskolák a láthatáron
címû sorozatának, illetve a Soros Alapítvány Közoktatási
Füzetek kiadványsorozatának a szerkesztõje. Rendszeresen
ír oktatáspolitikai kérdésekkel kapcsolatos cikkeket
országos napilapokba és szakmai kiadványokba.
Családja, fõként édesapja hatására középiskolai éveitõl
kezdve fontos szerepet játszott életében a közéleti
tevékenység, erõs kritikával szemlélte és szemléli
közvetlen és tágabb környezetét. Egyetemi hallgatóként
aktív szerepet vállalt a Rajk László Szakkollégium, majd
a Társadalomelméleti Szakkollégium munkájában. 1988-tól a
második független szakszervezet, a Pedagógusok
Demokratikus Szakszervezete alapító tagja, majd
ügyvivõje. 1989-tõl a Független Szakszervezetek
Demokratikus Ligájának ügyvivõje, majd alelnöke, 1992.
májustól - Forgács Pál lemondása után - 1993. januárig
megbízott elnöke. Mint a Liga listavezetõje 1993-ban
tagja lett az Egészségbiztosítási Önkormányzatnak és a
pénztár felügyelõbizottságának. 1993 augusztusában az
önkormányzatban tapasztalt politikai és hatalmi harcok
miatt lemondott tagságáról.
1989. szeptembertõl tagja az SZDSZ-nek, 1993-tól a párt
oktatási mûhelyének vezetõje. Nevéhez fûzõdik a szabad
demokrata oktatáspolitikai koncepció kidolgozása, az
Oktatási program kormányzati felelõsséggel címû
cselekvési program. 1994 óta az SZDSZ Országos Tanácsának
a tagja. A párt 1996. novemberi tisztújító
küldöttgyûlésén bekerült az ügyvivõi testületbe. Az 1994.
évi országgyûlési választásokon Budapest 19. sz. (XIII.
ker.) választókerületében indult, és szerepelt a párt
budapesti (19.) és országos (25.) listáján is. Mint
egyéni jelölt a második fordulóban 29,74 százalékkal a
második helyen végzett, mandátumát az országos listáról
szerezte. Az Országgyûlés oktatási, tudományos, ifjúsági
és sport állandó bizottságában, ezen belül az ellenõrzési
albizottságban dolgozik. 1996. november 12-tõl részt vesz
a kulturális és sajtó állandó bizottság munkájában is. Az
SZDSZ-frakció oktatási munkacsoportjának a vezetõje,
valamint frakcióvezetõ-helyettes.
Fogadóórája: minden hónap elsõ szerdáján 17 órától az
angyalföldi SZDSZ-irodában.
Hivatali címe: SZDSZ-iroda (Budapest XIII., Balzac utca
5.); Képviselõi Irodaház, 708. szoba.

   Lezárva: 1996. november 23.


Eleje Honlap