Hajdú László

Hajdú László

Email: nincs

A képviselõ által benyújtott irományok

Ülõhely

SzektorSorSzék
123

Választások

Választási körzet-tól-ig
Budapest 23. vk.1994.06.28.

Képviselõcsoport tagságok

KépviselõcsoportFunkció-tól-ig
MSZPtag1994.06.28.

Bizottsági tagságok

BizottságTisztség-tól-ig
Környezetvéd-iAlelnök1995.09.05.1997.02.11.
Környezetvéd-iTag1994.06.28.1995.09.04.

Iskolai végzettség

VégzettségIntézmény
fõiskolai diplomaKülkereskedelmi Fõiskola

Nyelvismeret

NyelvFoka

Életrajz

  Hajdu László (MSZP)
   Budapest 23. sz. (XV. ker.) választókerület
  
  1947. augusztus 23-án született Vésztõn (Békés
vármegye). Apai nagyszülei földbirtokon dolgoztak:
nagyapja napszámos, nagyanyja szobalány volt. Édesapja,
Hajdu László (1916-1958) napszámosként, illetve
cselédként dolgozott a körösi majorban. 1938-ban behívták
katonának, amerikai hadifogságba került, 1946 végén
szabadult. Hazatérte után földet kapott, haláláig azon
gazdálkodott. Anyai nagyszülei bérelt földön, majd 1945
után saját földjükön gazdálkodtak. Édesanyja, Varga
Eszter (1923-1976) férje halála után takarítónõként
helyezkedett el, majd 1965-tõl haláláig a helyi
termelõszövetkezet tagja volt; 25 kat. hold földjüket
önként adta be a szövetkezetbe. Testvérei: Sándor (1950)
vállalkozó és Bertalan (1955) építésvezetõ. 1970 óta nõs,
felesége, Onódi Krisztina Mária bírósági adminisztratív
irodavezetõ. Gyermekeik: László (1970) épületgépész-
mérnök, Katalin (1975) fõiskolai hallgató és Mónika
(1979) középiskolai tanuló.
  Gyermekkorát Okányban töltötte, az általános iskolát
is itt végezte. 1963-ban Budapestre költözött. 1963 és
1965 között vízvezeték-szerelõ szakmunkásiskolát, 1964-
tõl esti tagozatos gimnáziumot végzett. 1968-ban
érettségizett a Hámán Kató Gimnáziumban, ahol négy éven
át a késõbbi miniszterelnök, Antall József volt az
osztályfõnöke. Munkahelyén, a Fõvárosi Vízmûveknél hat
évig vízvezeték-szerelõ, 1969-tõl mûvezetõ, 1975-1976-ban
építésvezetõ. Közben 1969-1970-ben Budapesten letöltötte
sorkatonai szolgálat. Az 1970-es évek elején a Bajai
Felsõfokú Vízügyi Technikumba járt, majd 1972 és 1974
között a gyõri Mayer Lajos Szakközépiskolában szerzett
víz- és szennyvízgépész szakképesítést. 1976-tól 1983-ig
az MSZMP V. Kerületi Bizottságának politikai munkatársa.
Az itt töltött idõszak alatt, 1980-tól 1983-ig a
Politikai Fõiskola esti tagozatos hallgatója. 1983-tól a
Fõvárosi Csatornázási Mûveknél dolgozott, két évig
osztályvezetõ, majd pártbizottsági titkár, 1989-tõl 1994-
ig az üzemfenntartási fõosztály vezetõje. A
Külkereskedelmi Fõiskolát elvégezve (1991-1993)
nemzetközi marketing szaküzemgazdász diplomát szerzett.
1993-1994-ben a baden-württembergi Export Fõiskola
magyarországi szemeszterén piackutatási szaküzemgazdász,
1994-1995-ben a frankfurti Geothe Egyetem European
Business School magyar kurzusán külkereskedelmi referens
diplomata oklevelet szerzett. A mérnöki mûvezetéssel,
tervezéssel, organizációs elõkészítéssel foglakozó
Hidromix Kft. egyik tulajdonosa. Szabadalma a házak
pincéinek szennyvízelöntését magakadályozó automata
visszacsapó szelep és a rendezvények ellátását biztosító
komplex önjáró kamion; ez utóbbival kiállítási díjat is
nyert. Munkáját hét alkalommal a Vállalat Kiváló
Dolgozója, két alkalommal az Ágazat Kiváló Dolgozója,
1974-ben Aranykoszorús KISZ-jelvénnyel ismerték el.
  Elnöke a Fõvárosi Kéményseprû- és Tüzeléstechnikai
Szolgáltató Vállalat felügyelõtanácsának. Több
társadalmi, illetve érdekvédelmi szervezet tagja: az
Újpalotaiak Baráti Köre felügyelõbizottságának elnöke
(1988), a REAC Sportegyesület elnökségi tagja, az
Újpalotai Templomépítést Elõkészítõ Mozgalom, a Horgász
Egyesület (1983), a Palotai Önvédelmi Védegylet (1992), a
Nagycsaládosok Egyesülete (1993) és a Társadalmi Kamara
(1994) tagja. 1985-ben megalakította a Budapesten és
környékén élõ, Okányból,Vésztõrõl elszármazottak baráti
körét. Az Alapítvány a Holnapért kuratóriumi titkára, a
Média Alapítvány kuratóriumi tagja, a Budapest XV.
kerületi Sportalapítvány és a Kerületfejlesztési
Alapítvány alapító tagja. Rendszeresen sportolt, a
labdarúgásban II-III. osztályú bajnokságokban vett részt.
  Aktívan részt vett az ifjúsági mozgalomban, 1970 és
1976 között vállalati KISZ-titkár volt. 1970-ben belépett
a Magyar Szocialista Munkáspártba, majd 1989. októberben
átlépett a Magyar Szocialista Pártba. Azóta az MSZP XV.
kerületi szervezetének az elnöke, 1990-tõl a budapesti
párttanács, 1995-tõl az országos választmány tagja. Az
1990. évi önkormányzati választásokon az MSZP
listavezetõjeként tagja lett a XV. kerületi képviselõ-
testületnek, négy éven át a háromtagú MSZP-frakció
vezetõje, a városrendezési és mûszaki bizottság elnöke, a
vállalkozási és vagyongazdálkodási bizottság tagja. Az
1994. évi önkormányzati választásokon kerületében az MSZP
listájának második helyén indult; bejutott a képviselõ-
testületbe, de lemondott mandátumáról. A Fõvárosi
Közgyûlés várostervezési és városképvédelmi bizottságának
munkájában mint kerületében mandátummal nem rendelkezõ
külsõ tag vesz részt.
  Az 1994. évi országgyûlési választásokon egyéni
jelöltként és az MSZP budapesti területi listáján (22.)
indult, mandátumát Budapest 23. sz. (XV. ker.)
választókerületében a második forduló három jelöltje
közül abszolút többséget elérve, Mécs Imre (SZDSZ)
képviselõt is megelõzve szerezte. Az Országgyûlésben a
környezetvédelmi állandó bizottságban, azon belül a
turisztikai és idegenforgalmi, az építésügyi és
infrastruktúra albizottságokban, továbbá a közigazgatás
korszerûsítésével foglalkozó ideiglenes albizottságban
dolgozik. 1995. szeptember 8-tól a bizottság alelnöke. A
bizottság képviseletében tagja a kulturális bizottság
keretében mûködõ millecentenáriumi, majd millenniumi
albizottságnak. Az IPU magyar csoportja magyar-indokínai,
magyar-kazah és közép-ázsiai baráti tagozatainak a tagja.
Az MSZP-frakcióban a területfejlesztési munkacsoportban
tevékenykedik. 1996. december 8-án idõközi önkormányzati
választáson a fõváros XV. kerületében polgármesterré
választották.
  Fogadóórája: csütörtökönként 17 órától az újpalotai
Közösségi Házban.
  Hivatali címe: Képviselõi Irodaház, 365. szoba.
  
  Lezárva: 1996. december 20.


Eleje Honlap