Hajdú János

Hajdú János

Email: Hajdu.Janos@mkogy.hu

A képviselõ által benyújtott irományok

Ülõhely

SzektorSorSzék
224

Választások

Választási körzet-tól-ig
Csongrád megye 4. vk.1994.06.28.

Képviselõcsoport tagságok

KépviselõcsoportFunkció-tól-ig
MSZPtag1994.06.28.

Bizottsági tagságok

BizottságTisztség-tól-ig
Európai ü.Tag1994.06.28.

Iskolai végzettség

VégzettségIntézmény
egyetemi diplomaEötvös Lóránd Tudományegyetem

Nyelvismeret

NyelvFoka

Életrajz

  Hajdú János (MSZP)
   Csongrád megye 4. sz., Csongrád központú
  választókerület
  
  1934. december 17-én született Budapesten. Nevelõapja
Hajdú Artúr ügyvéd. A család 1945 után a többi
polgárcsaládhoz hasonlóan nehéz körülmények között élt,
nevelõapját 1951-ben elvesztette. Felesége építészmérnök,
nevelt leánya közgazdász.
  Általános és középiskoláit Budapesten végezte, 1953-
ban érettségizett és szerzett élelmiszer-ipari technikusi
szakképesítést a Budapesti Élelmiszer-ipari Technikumban.
A Külügy Fõiskolán folytatta tanulmányait, majd - miután
az intézményt 1954-ben megszüntették - az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának hallgatója,
ahol 1956-ban német fordító és tolmács oklevelet
szerzett. Külügyminisztériumi tisztviselõként kezdett el
dolgozni, de 1957. január 2-án elbocsátották állásából.
Néhány kisebb lapnál újságíró-gyakornok, végül 1961
nyarától a Népszabadság külpolitikai rovatának
munkatársa. Kiküldött tudósítóként dolgozott többek
között az indokínai háborúban (1968-1969), Bonnban
(1970-1974) és számos nyugat-európai diplomáciai
eseménynél. 1975-ben USA-ösztöndíjasként három hónapig az
Egyesült Államokban tanulmányozta a modern
tömegkommunikációt. Újságírói munkája mellett 1963-tól a
Magyar Televízió külsõ munkatársa, és rendszeresen részt
vett a nyugatnémet és az osztrák televízió politikai
vitamûsoraiban is. 1976-ban az MTV-ben létrehozta a
Nemzetközi stúdió címû vitamûsort, melynek több mint tíz
éven át mûsorvezetõje volt. A mûsor az elsõ kelet-európai
nyílt nemzetközi fórum volt, a szocialista világban
elsõként szerepeltek benne nyugati publicisták és
politikusok. 1981. január 1-jétõl több mint hat éven
keresztül A hét címû politikai mûsor vezetõje. A mûsor és
a személye elleni támadások miatt 1987. januárban
lemondott fõszerkesztõi megbízatásáról. 1987 õszétõl 1990
tavaszáig Magyarország svájci nagykövete. Ez idõ alatt
sikerült a svájci ipari tõke hazánkba való beáramlását
elõsegítenie. 1990-ben - még az Antall-kormány hivatalba
lépése elõtt - lemondott posztjáról, 1993 decemberéig
svájci cégek gazdasági-befektetési tanácsadójaként
magyarországi vállalkozásaik megalapításában segédkezett.
1978-ban újságírói munkája elismeréseként megkapta a
Rózsa Ferenc-díjat.
  1962-tõl 1989-ig a Magyar Szocialista Munkáspárt
tagja. 1994-ben belépett a Magyar Szocialista Pártba. Az
1994. évi országgyûlési választásokon Csongrád megye 4.
sz. - Csongrád, Kistelek és környéke -
választókerületében indult, mandátumát a második
fordulóban három jelölt közül 40,68 százalékkal szerezte.
Az Országgyûlés európai integrációs ügyek állandó
bizottságának munkájában vesz részt, továbbá a bizottság
képviseletében tagja a kulturális bizottság keretében
mûködõ millecentenáriumi, majd millenniumi
albizottságnak. Az IPU magyar csoportja magyar-kínai
baráti tagozatának az elnöke, magyar-jugoszláv és
magyar-svájci baráti tagozatának az alelnöke, a
magyar-görög, magyar-német, magyar-osztrák, magyar-román
és magyar-török baráti tagozatok tagja. Az MSZP-
frakcióban a gazdasági munkacsoportban dolgozik.
  Fogadóórája: rendszeresen, a helyi sajtóban elõre
meghirdetett idõpontokban.
  Hivatali címe: Polgármesteri Hivatal, Képviselõi Iroda
(Csongrád, Kossuth tér 7.); Képviselõi Irodaház, 268.
szoba.
  
Lezárva: 1996. december 20.

Eleje Honlap