Gyuricza Béla

Gyuricza Béla

Email: Gyuricza.Bela@mkogy.hu

A képviselõ által benyújtott irományok

Ülõhely

SzektorSorSzék
552

Választások

Választási körzet-tól-ig
Országos lista1994.06.28.

Képviselõcsoport tagságok

KépviselõcsoportFunkció-tól-ig
FIDESZtag1994.06.28.

Bizottsági tagságok

BizottságTisztség-tól-ig
HonvédelmiAlelnök1995.09.19.
Társ.szerv.Tag1994.12.27.
HonvédelmiTag1994.06.28.1995.09.18.

Iskolai végzettség

VégzettségIntézmény
egyetemi diplomaKatonai Akadémia - katonai fõiskolák

Nyelvismeret

NyelvFoka
németalapfokú
oroszfelsõfokú

Életrajz

  
  Gyuricza Béla Bálint (Fidesz-MPP) - Országos lista
  
  1939. március 23-án született Endrõdön (Békés vármegye).
Fölmenõi mindkét ágon sokgyermekes földmûvesek és kubikosok
voltak. Édesapja, Gyuricza Bálint (1900-1979) kubikos,
földmûves, 1947-1949-ben községi bíró, késõbb téesztag, majd
gazdasági igazgató. Édesanyja, Szujó Franciska (1900-1964)
gyermekei születése elõtt szolgálólány volt Endrõdön. Apai
féltestvérei közül Margit (1926) a Dél-pesti Vendéglátó-
ipari Vállalat üzletvezetõjeként ment nyugdíjba, Irén (1929)
és Katalin (1932) mezõgazdasági dolgozók. 1962-ben nõsült,
felesége, Németh Mária gyors- és gépíró adminisztrátor,
hivatásos katona, Székesfehérváron, a szárazföldi csapatok
parancsnokságán dolgozik. Három gyermekük született: Györgyi
(1964) Moszkvában, a Nemzetközi Kapcsolatok Egyetemén
szerzett spanyol-angol szakos oklevelet, diplomata, Béla
(1968) hivatásos katonatiszt, Ferihegyen határõr, fõhadnagy,
Ágnes (1979) gimnazista.
  Az általános iskolát Németkéren, a középiskola elsõ
osztályát Szekszárdon végezte. 1954 és 1957 között a
budapesti II. Rákóczi Ferenc Katonai Középiskolában tanult,
de az érettségi vizsgát a szekszárdi Garay János
Gimnáziumban tette le. Mivel nem lehetett repülõs,
gyalogsági tiszt pedig nem akart lenni, ezért érettségi után
elment motorszerelõnek a Csepeli Motorkerékpárgyárba. 1959-
ben behívták katonának, s a hadseregben döntött úgy, hogy
elvégzi az Egyesített Tiszti Iskolát.
  1962. szeptember 7-én avatták hivatásos katonává. A
következõ év végéig a fõvárosi Kinizsi Pál Laktanyában, majd
1963-1967 között Szolnokon szakaszparancsnok. 1965-1966-ban
ejtõernyõs háromtusa-bajnokságon országos harmadik helyezést
ért el. 1966-tól 1971-ig Moszkvában a Frunze Összfegyvernemi
Katonai Akadémia hallgatója. Hazatérése után ismét Szolnokon
állomásozott: 1975-ig õrnagyi rendfokozatban egy ejtõernyõs
felderítõ alakulat parancsnoka. 1975-1976-ban
Székesfehérváron, a hadseregtörzsben szolgált
törzstisztként. 1976 és 1978 között Moszkvában elvégezte a
Vezérkari Akadémiát. 1978-tól 1984-ig Székesfehérváron a
hadsereg felderítõfõnöke, ezután 1984-tõl 1986-ig
Zalaegerszegen a 8., 1986-1987-ben a 9. gépesített
lövészhadosztály parancsnoka. 1987-ben Kaposvárra helyezték,
az ottani gépesített lövészhadtest parancsnoka lett. 1985.
szeptemberben elérte a tábornoki rendfokozatot,
vezérõrnaggyá nevezték ki. 1989-tõl 1991-ig Székesfehérváron
az 5. hadsereg parancsnoka. 1990. szeptember 29-én
altábornaggyá léptették elõ. 1991 õszétõl 1994. április 1-
jéig a szárazföldi csapatok parancsnoka volt. 1994. április
1-jén nyugállományba vonult. Ugyanebben az évben Szárazföldi
haderõ 2000-ben címmel megvédte hadtudományi kandidátusi
értekezését, ennek alapján a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia
doktora. Szakcikkei a Honvédelem, a Honvédségi Szemle és a
Hadtudomány címû szakfolyóiratokban jelentek meg, 1991 és
1994 között a Szárazföldi Csapatok címû szaklap
szerkesztõbizottságának az elnöke volt.
  1978 és 1990 között a Tudományos Ismeretterjesztõ
Társulat elõadója. A Magyar Hadtudományi Társaság alapító
tagja, 1990 óta elnökhelyettese. 1994-tõl a Magyar
Tudományos Akadémia Hadtudományi Szakbizottságának a tagja.
1993 óta a Levegõ Hõsei Alapítvány kuratóriumának elnöke.
1995-tõl a Honvédség és Társadalom Baráti Kör
székesfehérvári elnöke. Katonai munkáját 1984-ben az Elnöki
Tanács Kiváló Szolgálatért kitüntetéssel jutalmazta. 1993-
ban Magyarországon negyedikként - az élõk közül másodikként
- megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje
(katonai tagozat) kitüntetést.
  1961-tõl 1989-ig a Magyar Szocialista Munkáspárt tagja,
azóta pártonkívüli. Az 1980-as évek második felében az MSZMP
reformköreivel szimpatizált. Az 1994. évi országgyûlési
választások elõtt Orbán Viktor, a Fidesz pártelnöke kérte
fel arra, hogy országgyûlési képviselõjelöltként vállalja el
a Fidesz katonapolitikai szakértõjének tisztét. A jelölést
elfogadva a Fidesz országos listájának nyolcadik helyérõl
jutott mandátumhoz. Az Országgyûlés honvédelmi állandó
bizottságának megalakulásától tagja, 1995. szeptember 19-tõl
alelnöke, a bizottságon belül az elvi, biztonságpolitikai,
katonai albizottságban dolgozik. A társadalmi szervezetek
költségvetési támogatását elõkészítõ állandó bizottság, ezen
belül a természet- és környezetvédelmi társadalmi
szervezeteket, valamint a más közérdekû társadalmi
szervezeteket támogató albizottságok munkájában is részt
vesz. Az IPU magyar csoportja magyar-orosz baráti
tagozatának az alelnöke, a magyar-német és a magyar-ukrán
tagozat tagja.
  Hivatali címe: Képviselõi Irodaház, 6. szoba.
  
  Lezárva: 1996. május 6.

Eleje Honlap