Gyimóthy Géza

Gyimóthy Géza

Email: nincs

A képviselõ által benyújtott irományok

Ülõhely

SzektorSorSzék
537

Választások

Választási körzet-tól-ig
Országos lista1994.06.28.

Képviselõcsoport tagságok

KépviselõcsoportFunkció-tól-ig
FKGPtag1994.06.28.

Bizottsági tagságok

BizottságTisztség-tól-ig
MezõgazdaságiAlelnök1994.06.28.

Iskolai végzettség

VégzettségIntézmény
egyetemi diplomaAgrártudományi Egyetem, Gödöllõ

Nyelvismeret

NyelvFoka
németalapfokú

Életrajz

Gyimóthy Géza (FKGP) - Országos lista

1952. március 12-én született Tatán (Komárom megye). Apai
nagyszülei egy Pápa környéki településen, Adásztevelen
éltek. Középparaszti birtokukon gazdálkodtak, nyolc
gyermekük közül egyedül az õ édesapját tudták felsõfokon
taníttatni. Régi kálvinista família, mely a családi
hagyomány szerint még Mária Teréziától kapta az
adómentességét. Édesapja, Gyimóthy Géza (1913-1977)
református lelkész volt, elõszõr Környén, majd a naszályi
gyülekezetben szolgált. Anyai nagyszülei õsi református
kisbirtokosok, Pápán éltek, õk is nyolc gyermeket
neveltek fel. Édesanyja, Tálos Terézia (1919-1984)
könyvelõi szakvizsgával rendelkezett, gyermekei
születéséig bérelszámolóként dolgozott a pápai
textilgyárban; 1952 után a háztartást vezette, és férje
gyülekezetében szolgált haláláig. Testvérei: Etelka
(1949), adminisztratív munkakörben dolgozik Tatán, és
Tibor (1953), okleveles matematikus, Szegeden dolgozik, a
Magyar Tudományos Akadémia Automataelméleti
Kutatócsoportjának tudományos munkatársa. 1978-ban kötött
házasságot Nagy Juliannával. Felesége egészségügyi
fõiskolát végzett, védõnõként dolgozik. Három gyermekük
született: Gergely (1979) gimnazista, Géza (1981) és
Lilla (1988) általános iskolai tanuló.
Általános iskolába Naszályon járt. 1970-ben érettségizett
Tatán, az Eötvös József Gimnáziumban. 1976-ban
agrármérnöki diplomát szerzett a Gödöllõi Agrártudományi
Egyetem állattenyésztési szakán. Ezután a Felsõbabádi
Állami Gazdaságnál dolgozott, elõbb gyakornok, majd
telepvezetõ-helyettes. 1977-tõl 1991-ig a naszályi
Dunavölgye Mgtsz állattenyésztési ágazatvezetõje. Közben
elvégezte a Református Teológiai Akadémia hároméves
levelezõ tagozatát, 1982-ben szerzett teológus-oklevelet.
A tatai gyülekezet presbitere, 1990-tõl egyházmegyei
tanácsbíró.
A gimnáziumi évek alatt versenyszerûen sakkozott,
harmadosztályú minõsített játékos volt.
Édesapja 1956-ban falujában a forradalmi nemzeti
bizottság elnöke volt, errõl és más politikai kérdésekrõl
is gyakran esett szó odahaza. 1987-ben Tatán tüntetést
szervezett a Munkásõrség és az MSZMP munkahelyi jelenléte
ellen. 1988-ban elment a második lakiteleki találkozóra,
s még ugyanebben az évben részt vett a tatai MDF-
szervezet megalakításában. 1989-ben kilépett a Magyar
Demokrata Fórumból, mert a párt vezetését megalkuvónak
tartotta. 1989 végén részt vett az FKGP tatai
szervezésében. 1990. január 12. óta tagja a Független
Kisgazdapártnak. 1990. áprilistól 1991. júniusig az FKGP
tatai elnöke. 1991. júniustól 1992. júniusig országos
fõtitkárhelyettes, majd 1994 júliusig országos fõtitkár.
1994. júliusban a kisgazdapárt országos alelnökévé
választották. Az FKGP-ben kezdetektõl Torgyán József
irányvonala mögött állt.
Az 1990. évi országgyûlési választásokon Komárom-
Esztergom megye 5. sz., Komárom központú
választókerületében az elsõ fordulóban az ötödik helyen
végzett, a megyei listáról (3.) sem jutott mandátumhoz.
Ugyanebben az évben a kisgazdapárt egyéni jelöltjeként
elindult az önkormányzati választásokon is, de Tata város
képviselõ-testületébe sem jutott be. Az 1994. évi
országgyûlési választásokon az FKGP országos listájának
harmadik helyérõl jutott be a parlamentbe. A
mezõgazdasági állandó bizottság alelnöke, az agrárpiaci
és szabályozási, illetve az agrárkutatási albizottság
tagja. Az FKGP-frakció helyettes vezetõje. Az IPU magyar
csoportja magyar-osztrák baráti tagozatának a munkájában
vesz részt.
Hivatali címe: Képviselõi Irodaház, 668. szoba.

   Lezárva: 1996. május 6.Eleje Honlap