Dr. Gyõriványi Sándor

Dr. Gyõriványi Sándor

Email: nincs

A képviselõ által benyújtott irományok

Ülõhely

SzektorSorSzék
514

Választások

Választási körzet-tól-ig
Országos lista1994.06.28.
Országos lista1990.05.02.1994.06.27.

Képviselõcsoport tagságok

KépviselõcsoportFunkció-tól-ig
FKGPtag1994.06.28.
függetlentag1992.09.21.1994.06.27.
FKGPtag1990.05.02.1992.09.20.
FKGPtag1947.01.02.1949.12.31.

Bizottsági tagságok

BizottságTisztség-tól-ig
KÁBSZERAlelnök1997.02.04.
E.Önk.E.Pénzt.Tag1995.12.22.
SzociálisAlelnök1994.06.28.
AlkotmányügyiTag1991.03.05.1992.10.13.
ÖnkormányzatiTag1991.02.01.1991.03.05.

Iskolai végzettség

VégzettségIntézmény
egyetemi doktorEötvös Lóránd Tudományegyetem

Nyelvismeret

NyelvFoka
németalapfokú

Életrajz

Gyõriványi Sándor (FKGP) - Országos lista

1927. január 31-én született Budapesten. Apai ágon
mezõvárosi értelmiségiek (postamesterek, katonatisztek,
hivatalnokok, kereskedõk) kerültek ki a családból. Apai
nagyapja önálló kiskereskedõ és pékmester volt, elõbb
Békásmegyeren, majd Óbudán. Apai nagyanyja háztartásbeli
volt, és segített az üzletben. Hat gyermeket neveltek
fel. Édesapja, Gyõriványi Sándor (1901-1968) tanítóképzõt
végzett, s villanyszerelõi képesítése is volt. 1922-1962-
ig az Elektromos Mûveknél volt alkalmazásban, elõször
villanyszerelõként, késõbb mûszaki tisztviselõként. 1945-
ben az FKGP képviseletében tagja volt a XIII. kerületi
nemzeti bizottságnak. Anyai nagyszülei Somogyból,
Tolnából kerültek a fõvárosba. Nagyapja híres kötélgyártó
(aranykoszorús mester), keresztényszocialista párti
törvényhatósági bizottsági tag és egyházközségi elnök
volt Budapesten. Nagyanyja háztartásbeli, három gyermekét
nevelte. Édesanyja, Homola Irén (1901-1979) háztartásbeli
volt. Testvére, Béla (1929) okleveles vegyészmérnök, ma
már nyugdíjas. 1952 óta nõs, felesége, Szakály Ilona
gimnáziumi magyar-német szakos középiskolai tanár. Egy
fiuk van, Gábor, teológiai doktor, szociológus, jelenleg
köztisztviselõ.
Az elemi és a középiskolát Budapesten végezte, 1945-ben
érettségizett a Kölcsey Ferenc Gimnáziumban. Még
ugyanebben az évben beiratkozott a Pázmány Péter
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karára, de
párhuzamosan kötélgyártótanonc is lett; 1946-ban
kötélgyártó- és hálókötõsegédként szabadult. Egyetemi
évei alatt éjszakai mûszakban dolgozott, hogy fedezze
tanulmányai költségeit. 1949-ben politikai tevékenysége
miatt kizárták az egyetemrõl, s mint kötélgyártó
szakmunkás dolgozott tovább egy kisipari szövetkezetben
1958-ig. 1958-ban befejezhette az egyetemet, magyar nyelv
és irodalom-történelem-földrajz szakos középiskolai
tanári diplomát és ugyanebben az évben ipar- és
technikatörténetbõl egyetemi doktori címet szerzett.
1959-1963 között a Munkaerõ-tartalékok Hivatalánál és
MÜM-iskolákban tanított. 1962-tõl a Marx Károly
Közgazdaság-tudományi Egyetemen és a Kereskedelmi és
Vendéglátó-ipari Fõiskolán is tartott órákat. 1964-tõl
országos áruismereti szakfelügyelõ volt a Belkereskedelmi
Minisztérium alkalmazásában. 1970-tõl 1987. évi nyugdíjba
vonulásáig a Szász Ferenc Iparcikk-kereskedelmi
Szakközépiskola és Szakmunkásképzõ Intézet igazgatója
Budapesten. Számos könyve és tankönyve jelent meg, fõként
az áruismeret, a pedagógia, az ipar- és technikatörténet
és a szakmai etika tárgykörébõl.
1941-tõl máig tagja a Regnum Marianum
cserkészszervezetnek. 1945. október 2-án, tizennyolc
évesen belépett a Független Kisgazdapártba. 1946-1947-ben
az FKGP ifjúsági szervezetének, a Független Ifjúságnak a
bölcsészkari megbízottja. 1947-ben - az akkor kizárt
FKGP-fõtitkárt, Balogh István követve - átlépett a
Független Magyar Demokrata Pártba. Az 1947. évi
országgyûlési választásokon a párt képviselõjelöltje
volt, pótképviselõvé választották. 1947- 1948-ban a párt
ifjúsági szervezetének, a Független Magyar Ifjúságnak az
országos elnöke. 1956. október 28-án részt vett az FKGP
Pedagógus Csoportjának újjászervezésében. Ezután csak
1988-ban vállalt újabb politikai közszereplést, amikor az
FKGP Budapest XIII. kerületi szervezetének ügyvezetõ
alelnökévé választották. 1989-tõl pártja kulturális
ügyeinek országos szaktitkára. Az 1990. évi országgyûlési
választásokon Budapest 20. sz. (XIII. ker.)
választókerületében az elsõ fordulóban negyedik lett,
pártja országos listájáról került a parlamentbe. 1990.
május 24-tõl 1991. január 15-ig munkaügyi miniszter volt.
1991. február 1-jétõl március 5-ig az önkormányzati,
közigazgatási, belbiztonsági és rendõrségi állandó
bizottság tagja, majd 1992. október 13-ig az
alkotmányügyi, törvény-elõkészítõ és igazságügyi állandó
bizottságban dolgozott. Az 1991. júniusi FKGP-
nagyválasztmány az országos elnökség tanácsadójaként az
elnökség tagjává választotta. 1993. októberben a
nagyválasztmányi ülés egyhangúan alelnökké választotta.
Az 1994. évi országgyûlési választásokon ismét Budapest
20. sz. választókerületében indult, az elsõ fordulóban az
ötödik helyen végzett; az országos lista ötödik helyérõl
került be ismét a parlamentbe. Általános frakcióvezetõ-
helyettes. A szociális és egészségügyi állandó bizottság
alelnöke, a bizottságon belül az ellenõrzési
albizottságban dolgozik. Tagja az Egészségbiztosítási
Önkormányzat és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
gazdálkodását vizsgáló ideiglenes bizottságnak. Az FKGP
elnökségi tagjaként irányítja a szeniorok tanácsát. Az
Európai Biztonsági Együttmûködési Szervezet Parlamenti
Közgyûlésébe teljes jogú tagként delegált magyar
küldöttség tagja. Az IPU magyar csoportja magyar-albán
baráti tagozatának az elnöke, a magyar-finnugor tagozat
alelnöke, a magyar-német és magyar-osztrák tagozat tagja.
Részt vett a honfoglalás 1100. évfordulójához kapcsolódó
Országos Emlékbizottság munkájában.
Hivatali címe: Képviselõi Irodaház, 658. szoba.

Lezárva: 1996. december 31.

Eleje Honlap