Fekete György

Fekete György

Email: nincs

A képviselõ által benyújtott irományok

Ülõhely

SzektorSorSzék
673

Választások

Választási körzet-tól-ig
Budapest 18. vk.1994.06.28.

Képviselõcsoport tagságok

KépviselõcsoportFunkció-tól-ig
függetlentag1997.07.16.
KDNPtag1996.04.01.1997.07.15.
függetlentag1995.10.02.1996.03.31.
MDFtag1994.06.28.1995.10.01.

Bizottsági tagságok

BizottságTisztség-tól-ig
KulturálisTag1996.04.02.1997.07.15.
KulturálisTag1994.06.28.1995.09.27.

Iskolai végzettség

VégzettségIntézmény
fõiskolai diplomaMagyar Iparmûvészeti Fõiskola

Nyelvismeret

NyelvFoka
németalapfokú

Életrajz


Fekete György (KDNP)
Budapest 18. sz. (XII. ker.) választókerület

1932. szeptember 28-án született Zalaegerszegen (Zala
vármegye). Édesapja, Fekete Károly (1900-1957) református
lelkész volt Zalaegerszegen. Édesanyja, Rácz Katalin
(1910-1993) 1965. évi nyugdíjba vonulásáig tanítónõként
dolgozott Komádiban, majd Budapesten. Bátyja, Károly
(1930) a debreceni Református Hittudományi Akadémia
dékánja, öccse, Tamás (1935) nyugdíjas könyvkereskedõ.
Elsõ felesége Bihari Ibolya (1930-1993) mûszaki
könyvgrafikus. 1994-ben ismét megnõsült, felesége
Sunyovszky Szilvia színésznõ, 1989 óta kultúrdiplomata.
Gyermeke, Zsolt (1958) közlekedési építõmérnök.
Az általános és a középiskolát Budapesten végezte, 1952-
ben érettségizett a Bánki Donát Kohóipari Technikumban. A
Magyar Iparmûvészeti Fõiskola Belsõépítész Karán
folytatta tanulmányait, 1957-ben szerzett belsõépítészi
oklevelet. 1958-tól hat éven át az Általános
Épülettervezõ Vállalatnál dolgozott, tervezõ,
mûteremvezetõ, majd irányító tervezõ beosztásban. 1964-
ben a tervezõk közül elsõként lépett ki az állami
alkalmazotti szférából, s lett magántervezõ. 1980 és 1983
között a Képzõ- és Iparmûvészeti Szakközépiskola
igazgatója. Állásából politikai okokból bocsátották el,
ezután három éven át az Idea Iparmûvészeti Vállalat
mûvészeti vezetõje. 1986-tól ismét magántervezõ. 1990.
június 1-jétõl 1994. február 1-jéig, nyugdíjba vonulásáig
a Mûvelõdési és Közoktatási Minisztériumban a kulturális
területet felügyelõ helyettes államtitkár.
Szakmai tevékenységét számos épület, kiállítás õrzi
itthon és külföldön, munkái a világ ötvenegy országába
jutottak el. 1961 óta külföldi kiállításokat tervezett és
rendezet, száztizenhét magyar pavilont épített fel.
Többször dolgozott Lipcsében, Moszkvában, Damaszkuszban,
Prágában, Bécsben, Párizsban, de részt vett tokiói,
torontói, chicagói, kuvaiti, athéni stb. kiállításokon
is. Magyarország legtöbb múzeumában és kiállítótermében
dolgozott, így többek között tervezõje volt a Néprajzi
Múzeum állandó kiállításának és a Nemzeti Múzeum
régészeti kiállításának. Számos épület belsõépítésze;
iskolák, mûvelõdési házak, templomok, múzeumok,
színházak, áruházak, bankok és egyéb épületek tervezõje.
Tervei alapján készült például a pécsi Agrobank-fiók
(mûemlék, 1990), a szegedi Agrobank-fiók (Roeck-palota,
mûemlék, 1991), a zuglói (1992) és a farkasréti (1995)
református templom, az esztergomi bazilika kincstára.
A Magyar Televízió külsõ munkatársaként tizennégy éven át
hat sorozatban hatvankilenc környezetkultúrával
kapcsolatos film forgatókönyvét írta meg, illetve volt a
mûsorok házigazdája. Számos írása jelent meg hivatásával
és a kulturális élettel kapcsolatosan, 1993-ban
Székfoglaló címmel adta ki válogatott írásait tartalmazó
esszékötetét. Munkáját 1964-ben Munkácsy Mihály-díjjal,
1984-ben Érdemes Mûvész kitüntetõ címmel, 1987-ben
televíziós nívódíjjal ismerték el. Két alkalommal nyert
kiállítási aranyérmet: 1981-ben Erfurtban, 1982-ben
Újvidéken. 1961 óta tagja a Magyar Képzõ- és Iparmûvészek
Szövetségének, tíz éven át a szervezet szaktitkára, 1986
és 1989 között alelnöke. A Magyar Iparmûvészet címû
folyóirat alapítója és szerkesztõbizottsági elnöke
(1993). 1995-tõl részt vesz a Magyar Mûvészeti Akadémia
munkájában, a Magyarországért Alapítvány kuratóriumának a
tagja, a Magyar Örökségeket Megnevezõ Bizottság
társelnöke.
A rendszerváltozással párhuzamosan kapcsolódott be a
politikai életbe. 1988 õszétõl tagja az MDF-nek, a párt
Budapest XII. kerületi szervezetének egyik alapítója.
1993 áprilisában helyettes államtitkárként alapítója,
illetve 1994 júniusáig elsõ elnöke a Nemzeti Kulturális
Alapnak. A párton belül kulturális, közmûvelõdési és
mûvészeti kérdésekkel foglalkozott. 1994-1995-ben az MDF
Budapesti Választmányának, 1994. decembertõl 1995.
szeptemberig az MDF Országos Elnökségének a tagja. Az
1990. évi országgyûlési választásokon az MDF budapesti
területi listáján (14.) szerepelt, akkor nem jutott
mandátumhoz. 1994. februárban, az Antall József
miniszterelnök halálával megüresedett mandátumot
megkapva, lett tagja az Országgyûlésnek; a kulturális és
sajtó állandó bizottságban dolgozott. Az 1994. évi
országgyûlési választásokon Budapest 18. sz. (XII. ker.)
választókerületében indult, illetve szerepelt az MDF
budapesti (6.) és országos (57.) listáján is. Mandátumát
mint egyéni jelölt a választások második fordulójában,
Gál Zoltánt (MSZP) és Szent-Iványi Istvánt (SZDSZ)
megelõzve, 41,09 százalékkal szerezte. Ismét az
Országgyûlés kulturális és sajtó állandó bizottságának
lett a tagja, ezen belül az ellenõrzési és az 1988 és
1994 között, nem nyilvános határozattal létrehozott
alapítványokkal kapcsolatos kérdéseket vizsgáló
albizottságok munkájában vett részt. Bizottsági tagsága
1995. szeptember 30-án megszûnt, mivel kilépett a pártból
és a frakcióból. 1995. október 1-jétõl független
képviselõként látta el képviselõi munkáját. 1996. január
29-én belépett a KDNP-be, 1996. április 1-jétõl a KDNP
frakciójának a tagja. Április 2-tól ismét részt vesz a
kulturális és sajtó állandó bizottság munkájában, az
ellenõrzési, a millecentenáriumi, illetve millenniumi, és
az 1988-1994 között, nem nyilvános határozattal
létrehozott alapítványokat vizsgáló, a gazdasági
bizottsággal közös albizottságok, továbbá a médiatörvény
megalkotása érdekében kötött politikai megállapodás
alapján megalakított hatpárti média-albizottság tagja.
Fogadóórája: havonta egy alkalommal, csütörtökön 14-18
óra között a XII. kerületi KDNP-irodában.
Hivatali címe: Budapest XII. kerületi KDNP-iroda;
Képviselõi Irodaház, 425. szoba.

Lezárva: 1996. december 20.


Eleje Honlap