Csóti György

Csóti György

Email: Csoti.Gyorgy@mkogy.hu

A képviselõ által benyújtott irományok

Ülõhely

SzektorSorSzék
631

Választások

Választási körzet-tól-ig
Budapest 1. vk.1994.06.28.
Országos lista1990.05.02.1994.06.27.

Képviselõcsoport tagságok

KépviselõcsoportFunkció-tól-ig
MDFfrakcióvez. h.1996.09.10.
MDFtag1994.06.28.1996.09.09.
MDFtag1990.05.02.1994.06.27.

Bizottsági tagságok

BizottságTisztség-tól-ig
IPU (al)Tag1996.11.11.
KülügyiAlelnök1994.06.28.
EK ügyekTag1992.06.23.1994.06.27.
KülügyiAlelnök1990.05.03.1994.06.27.

Iskolai végzettség

VégzettségIntézmény
egyetemi diplomaBudapesti Mûszaki Egyetem

Nyelvismeret

NyelvFoka
angolalapfokú
némettárgyalási

Életrajz


Csóti György (MDF)
   Budapest 1. sz. (I-II. ker.) választókerület

1940. november 24-én született Budapesten.Õsei
évszázadokon át Szegeden éltek. Édesapja, Csóti László
(1910- 1993) építészmérnök végzettséggel a Fõvárosi
Elöljáróságon, illetve a Fõvárosi Tanácsnál dolgozott, a
második világháború után õ vezette a János Kórház
helyreállítását. Édesanyja, Császár Gizella (1914) 1960-
ig háztartásbeli, ezt követõen tíz éven át a Fõvárosi
Tanács adminisztrátora. László öccse (1946) újságíró.
1962-ben nõsült, felesége, Kátai Katalin külkereskedelmi
üzletkötõ. Egy gyermekük van, Kinga (1971).
Általános és középiskolába Budapesten járt, 1959-ben
érettségizett a József Attila Gimnáziumban. Politikai és
világnézeti okokból évekig nem vették fel egyetemre,
ezért szakmát tanult: 1959 és 1961 között híradás-
technikai mûszerész tanuló a Munkaügyi Minisztérium 14.
sz. Mûszaki Intézetében. A bizonyítvány megszerzése után
tizenhárom éven át a Magyar Posta Központi Távíró
Hivatalában dolgozott, 1961-tõl 1971-ig átviteltechnikus,
majd 1973-ig fejlesztõmérnök, miután 1965-1971 között
esti tagozaton elvégezte a Budapesti Mûszaki Egyetem
Villamosmérnöki Karán a híradás-technikai szakot. 1973
után két-két évig dolgozott az Építõipari
Számítástechnikai és Ügyvitel-gépesítési Vállalatnál,
illetve a Hungarotexnél, elõbbinél mint villamosmérnök
önálló csoportvezetõ, utóbbinál mint a számítóközpont
osztályvezetõje. 1977 és 1981 között az Országos Kõolaj-
és Gázipari Tröszt számítástechnikai tanácsadója. Közben
1979-1981-ben szervezõ szakmérnöki képesítést szerzett.
1981-tõl képviselõi megbízatásáig a Tiszadata
kisvállalkozás vezetõje, 1988-ig mezõgazdasági
termelõszövetkezet keretein belül mûködõ önálló
elszámolási egység élén, majd a teljesen önállóvá vált
kisszövetkezet elnökeként. Mérnöki végzettsége dacára
humán beállítottságú értelmiséginek vallja magát.
1974 óta tagja a Neumann János Számítógép-tudományi
Társaságnak, valamint a Szervezési, Vezetési tudományos
Társaságnak. Emellett a Bethlen Gábor Alapítványban, a
Nemzeti Alapítványban, a Deák Ferenc Alapítvány és a
Batthyány Lajos Alapítvány kuratóriumaiban vállalat
tagságot, a Pro Communitate Alapítvány és 1994-1995-ben a
Magyarországért Alapítvány kuratóriumának elnöke,
utóbbinak 1995-tõl tagja. 1990-1992 között a Fórum Rt.,
1992-1994-ben a Magyar Hitelbank Rt. igazgatótanácsának
tagja. Ugyancsak 1992 és 1994 között volt a MÁV Rt. és az
Országos Fordító és Fordításhitelesítõ Iroda
felügyelõbizottságainak tagja. 1994 óta a Merian Orosháza
Rt., 1994-1995-ben a Publica Rt. felügyelõbizottságának
elnöke.
Az 1980-as évek közepéig távol tartotta magát a
közélettõl. Erdélyi útjai során ismerte meg Csoóri
Sándort; a költõ hívta 1988-ban az MDF-be, 1988.
szeptemberben csatlakozott a mozgalomhoz. 1989. március
11. és október 22. között az MDF számvevõ bizottságának a
tagja, ezután az MDF hivatalvezetõi teendõivel bízták
meg, amit képviselõvé választásáig - az 1990. évi
országgyûlési választásokon pártja országos listájáról
került a törvényhozásba - látott el, ezt követõen 1991.
decemberig ismét a számvevõ bizottság tagja. Az
1990-1994-es parlamenti ciklusban az Országgyûlés külügyi
állandó bizottságának alelnöki tisztét látta el, mely
munkához már tapasztalatokat szerzett az MDF Külügyi
Bizottságának tagjaként. Az IPU magyar csoportja
vezetõségi tagja volt. 1992. június 23-tól tagja az
európai közösségi ügyek különbizottságának is. 1990 és
1994 között az Országgyûlés Észak-atlanti Közgyûlésbe
delegált állandó küldöttségének vezetõje. 1990 óta az
Európai Kis- és Középvállalkozók Szövetségének (EMSU)
alelnöke, 1991 óta a szervezet politikai bizottságának
elnöke. 1992-1994 között az MDF Etikai Bizottságának a
tagja. 1993-tól a párt külügyi szóvivõje. 1994 óta az MDF
Budapesti Választmányának a tagja, 1994-1995-ben az
országos választmányban is dolgozott. Az európai
integráció elkötelezett híveként, és a határainkon túl
élõ magyarok érdekeinek támogatójaként képviseli az MDF-
et több nemzetközi szervezetben: az Európai Demokrata
Unióban (EDU), az Európai Kereszténydemokrata Unióban
(EUCD), a Nemzetközi Demokrata Unióban (IDU) és a
Kereszténydemokrata Internacionáléban (IDC). 1994-ben
Roman Herzog, a Német Szövetségi Köztársaság elnöke, a
magyar-német kapcsolatok fejlesztése területén kifejtett
tevékenységéért a Német Szövetségi Köztársaság
Érdemrendjének Nagy Érdemkeresztjével tüntette ki.
Az 1994. évi országgyûlési választásokon Budapest 1. sz.
(I-II. ker.) választókerületében a második fordulóban -
amelyben a KDNP is támogatta - Dornbach Alajost (SZDSZ)
és Hegyi Gyulát (MSZP) megelõzve, a szavazatok 39,36
százalékával az elsõ helyen végzett. (Az országos listán
a harminckettedik volt.) Az Országgyûlésben továbbra is a
külügyi állandó bizottság alelnöke, azon belül az
alapszerzõdésekkel foglalkozó albizottság elnöke. Az
Országgyûlés Észak-atlanti Közgyûlésbe delegált állandó
küldöttségének helyettes vezetõje, és a közgyûlés polgári
ügyek bizottságának nemzeti kisebbségi ügyi rapportõre.
Az IPU magyar csoportja magyar-német baráti tagozatának
az elnöke, a magyar-dél-afrikai tagozat alelnöke,
valamint a magyar-chilei, magyar-indiai, magyar-izraeli,
magyar-román és magyar-szlovák tagozat tagja. Az MDF
képviselõcsoportjában a külügyi és biztonságpolitikai
kabinet vezetõje, 1995. szeptembertõl frakcióvezetõ-
helyettes.
Fogadóórája: minden hónap elsõ szerdáján 18-20 óra között
az I., (Budapest I., Hunyadi János utca 8.), minden hónap
második szerdáján 18-20 óra között a II. kerületben
(Budapest II., Bimbó utca 63.).
Hivatali címe: Képviselõi Irodaház, 414. szoba.

Lezárva: 1996. május 6.


Eleje Honlap