Bretter Zoltán

Bretter Zoltán

Email: Bretter.Zoltan@mkogy.hu

A képviselõ által benyújtott irományok

Ülõhely

SzektorSorSzék
462

Választások

Választási körzet-tól-ig
Baranya megye területi lista1994.06.28.
Baranya megye 3. vk.1990.05.02.1994.06.27.

Képviselõcsoport tagságok

KépviselõcsoportFunkció-tól-ig
SZDSZtag1994.06.28.
SZDSZtag1990.05.02.1994.06.27.

Bizottsági tagságok

BizottságTisztség-tól-ig
OktatásiTag1994.06.28.
OktatásiTag1992.10.13.1994.06.27.
KulturálisTag1990.05.03.1992.10.20.
Rádió TV (al)Tag1990.05.02.1992.10.20.

Iskolai végzettség

VégzettségIntézmény
egyetemi diplomaEötvös Lóránd Tudományegyetem

Nyelvismeret

NyelvFoka
angoltárgyalási
franciatársalgási
németalapfokú
olaszalapfokú
románfelsõfokú

Életrajz

Bretter Zoltán (SZDSZ) - Baranya megyei területi lista

1958. január 6-án született Kolozsvárott (ma: Cluj-
Napoca, Románia). Édesapja, Bretter György (1932-1977)
Pécsett született, de tanulmányait Erdélyben végezte, a
kolozsvári egyetemen szerzett filozófia szakos diplomát.
Filozófiatanári munkája mellett esszé-, tanulmányírói és
kritikusi tevékenységet is folytatott. Munkássága
iskolateremtõ hatású volt a romániai magyar értelmiség
körében. Édesanyja, György Ilona Katalin (1934)
történelem szakos tanárnõ. Édesanyjával 1982. augusztus
10-én települt át Magyarországra. Nõs (1987), felesége,
Horváth Andrea orosz nyelv és irodalom szakos
középiskolai tanár. Gyermekük Dávid Márk (1988).
Az általános és a középiskolát Kolozsvárott végezte,
1977-ben matematika-fizika szakon érettségizett a 11. sz.
líceumban. 1978-tól áttelepüléséig - az egyéves
sorkatonai szolgálat letöltése után - a Babes-Bolyai
Tudományegyetem filozófia-történelem szakos hallgatója.
1982-tõl az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Karának a hallgatója, a filozófiát
1984-ben, az 1982-ben elkezdett szociológiát 1987-ben
fejezte be, akkor szerezte meg filozófus-szociológus
oklevelét. 1984-tõl 1987-ig tudományos továbbképzési
ösztöndíjas volt az ELTE BTK-n.
1987-ben Pécsre költözött családjával, a Janus Pannonius
Tudományegyetem társadalomelméleti (ma politikai
tanulmányok) tanszékének tanársegéde; oktatói munkáját
képviselõként is folytatja. Kutatási területe az
eszmetörténet, a modern liberalizmuselmélet, a
társadalomelmélet, és a két világháború közötti
román-magyar politikatörténet. Cikkei fõleg az Echinox,
az Utunk, az Igazság, a Mûvelõdés, a Könyvvilág, az Ef-
lapok, az Unió, illetve Szabadelvû Unió, valamint a
Beszélõ címû lapokban, folyóiratokban jelentek meg. Deák
Ágnessel közösen társszerkesztõje a Pécsi Tanulmány Kiadó
gondozásában megjelent Nacionalizmus címû
tanulmánykötetnek (1995). 1983-tól a Fiatal Árók József
Attila Köre, 1988-tól a Magyar Filozófiai Társaság, 1990-
tõl a Társadalomtudományi Társaság, 1995-tõl a Magyar
Politikatudományi Társaság tagja. Kolozsvárott 1978.
augusztus és december között az Echinox címû
román-német-magyar nyelvû diáklap magyar oldalainak
társszerkesztõje, majd 1981. decemberig a magyar oldalak
felelõs szerkesztõje. 1981-ben a kolozsvári Fellegvár
Vitafórum tanulmányi igazgatója. 1981-ben a Gaál Gábor
Irodalmi Kör vezetõje.
1989. szeptemberben lépett be az SZDSZ-be, 1989.
októbertõl 1990. decemberig az SZDSZ Országos Tanácsa
tagja volt. Az 1990. évi országgyûlési választások
második fordulójában Baranya megye 3. sz., pécsi
választókerületében képviselõvé választották. 1990. május
3-tól 1992. október 20-ig a kulturális, oktatási,
tudományos, sport, televízió és sajtó állandó bizottság,
azon belül az oktatási,  tudományos és a rádió,
televízió, sajtó albizottságok tagja. 1992. október 13-
tól a ciklus végéig az átszervezett oktatási, ifjúsági és
sport állandó bizottságban dolgozott. 1992. február 16-
tól az SZDSZ-frakció oktatáspolitikai szóvivõje volt.
1995-ben az SZDSZ Baranya megyei ügyvivõjévé
választották.
Az 1994. évi országgyûlési választásokon újra Baranya
megye 3. sz. választókerületében indult, a második
fordulóban három jelölt közül, Toller László (MSZP)
mögött 35,41 százalékkal a második helyen végzett. Az
országos (44.) és a Baranya megyei területi (2.) listán
is jelölték, mandátumát a területi listán szerezte. Az
Országgyûlés oktatási, tudományos, ifjúsági és sport
állandó bizottságának tagja, a felsõoktatási albizottság
elnöke, és részt vesz a tudományos és innovációs nyílt
albizottság munkájában is. Az IPU magyar csoportja
magyar-román baráti tagozatának az alelnöke, a
magyar-brit és magyar-holland baráti tagozatok tagja.
Fogadóórája: a pécsi SZDSZ-irodában, a helyi sajtóban
elõre meghirdetett idõpontokban.
Hivatali címe: Képviselõi Irodaház, 708. szoba.


Eleje Honlap