Dr. Balsai István

Dr. Balsai István

Email: nincs

A képviselõ által benyújtott irományok

Ülõhely

SzektorSorSzék
643

Választások

Választási körzet-tól-ig
Országos lista1994.06.28.
Országos lista1990.05.02.1994.06.27.

Képviselõcsoport tagságok

KépviselõcsoportFunkció-tól-ig
MDFfrakcióvez. h.1996.09.10.
MDFtag1994.06.28.1996.09.09.
MDFtag1990.05.02.1994.06.27.

Bizottsági tagságok

BizottságTisztség-tól-ig
ÁPV.RT.(TocsikTag1996.10.15.
Alkotmányelõk.Tag1995.06.13.
AlkotmányügyiTag1994.06.28.
MentelmiTag1994.06.28.1995.06.26.
AlkotmányügyiAlelnök1990.05.03.1990.05.23.

Iskolai végzettség

VégzettségIntézmény
egyetemi diplomaEötvös Lóránd Tudományegyetem

Nyelvismeret

NyelvFoka
angolközépfokú

Életrajz

Balsai István
MDF
Országos lista
1947. április 5-én született Miskolcon. Apai ági felmenõi
a hevesi Kál községben éltek, középbirtokos parasztok
voltak, nagyszülei gyermekük taníttatása végett költöztek
be Egerbe. Édesapja, Balsai József (1915-1969) 1943-ban,
államügyészi kinevezése után családjával együtt a
fõvárosba költözött. 1956 után forradalmi tevékenysége
miatt állásától megfosztották, rendõri felügyelet alatt
állt, haláláig fizikai munkásként dolgozott. Anyai
felmenõi Mezõkövesdrõl és Ónódról kerültek Miskolcra,
ahol kispolgári egzisztenciát teremtettek. Édesanyja,
Szalontai Mária (1917-1991) tanítónõ volt. Bátyja, József
ügyvéd. Nõs (1973), felesége Schmidt Ilona ügyvéd.
Gyermekeik, Szabolcs (1976) és István (1982) tanulnak.

Tanulmányait Budapesten végezte. Az általános iskola
befejezése után a Piarista Gimnáziumban, majd a II.
Rákóczi Ferenc Gimnáziumban tanult, ott érettségizett
1965-ben. Elsõ munkahelyén - a BME Vegyészmérnöki Karán -
másfél évig segédlaboráns volt. Egyszeri elutasítás után
1966-ban felvették az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Karára. Az egyetem megkezdése
elõtt sorkatona volt Kalocsán. 1972-ben avatták jogi
doktorrá. 1967-tõl 1972-ig demonstrátor volt a polgári
jogi tanszéken. 1972-tõl ügyvédjelöltként, majd az 1974-
ben letett szakvizsgát követõen ügyvédként tagja a
Budapesti Ügyvédi Kamarának, munkahelye megszakítás
nélkül a Budapest 21. sz. Ügyvédi Munkaközösség volt.
1988. szeptemberben - kereszténydemokrata értékrendjét
követve - az elsõk között lépett be az MDF-be. 1989.
júniustól a háromoldalú politikai egyeztetõ tárgyalásokon
az MDF-delegáció tagjaként részt vett a választójogi
törvény kidolgozásában. 1989. június és 1990. április
között az MDF Országos Elnöksége mellett mûködõ jogi
szakértõk egyike, választási felelõs. 1989. októberben az
Országos Választási Bizottság állandó tagjává
választották, tisztségérõl képviselõ-jelöltsége miatt
mondott le. 1993 tavaszán beválasztották az MDF Országos
Választmányába, majd 1994. februárban az országos
elnökség tagja lett, tisztében azóta többször -
legutoljára 1996-ban, a X. országos gyûlésen -
megerõsítették. Az 1990. évi országgyûlési választásokon
az MDF országos listáján szerzett mandátumot. A
törvényhozás megalakulásától miniszteri kinevezéséig az
alkotmányügyi, törvény-elõkészítõ és igazságügyi állandó
bizottság alelnöke volt. 1990. május 24-tõl a Horn-
kormány megalakulásáig igazságügy-miniszter. Hivatali
mûködése kiemelkedõ eredményeinek a semmisségi
törvényeket, a kárpótlási törvényeket - köztük az egyházi
ingatlanok visszaadásáról rendelkezõ törvényt -, a
magántulajdoni viszonyokat kialakító törvényeket és az
1956-os forradalom és szabadságharc leverésében részt
vevõk büntetõjogi felelõsségre vonását lehetõvé tévõ
törvényt tartja. Miniszterként jelentõs lépéseket tett az
igazságszolgáltatás fejlesztésének érdekében: huszonhárom
új bíróság létesítésére, ötven bíróság bõvítésére és
korszerûsítésére került sor. Számos törvény született a
bírák, ügyészek, ügyvédek, végrehajtók jogállásáról és
jövedelmi viszonyaik javításáról.
Az 1994. évi országgyûlési választásokon ismét az MDF
országos listájáról (11.) került be a parlamentbe. Az
alkotmány- és igazságügyi állandó bizottság, emellett
1995. június 26-ig a mentelmi, összeférhetetlenségi és
mandátumvizsgáló állandó bizottság, és megalakulásától az
alkotmány-elõkészítõ állandó bizottság tagja. Az
alkotmányügyi bizottságon belül részt vett a
nemzetbiztonsági bizottság megkeresése tárgyában alakult
albizottság tevékenységében, illetve jelenleg is tagja a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 78. -ának értelmezése tárgyában alakult, továbbá
az igazságszolgáltatási reformot figyelemmel kísérõ
albizottságoknak. MDF részrõl õ vesz részt az ÁPV Rt.-nek
az önkormányzatokat megilletõ belterületi földértékekkel
kapcsolatos kötelezettségeinek teljesítése tárgyában
adott megbízási szerzõdések és megbízási díjak
körülményeinek tisztázására felállított vizsgálóbizottság
munkájában. Az IPU magyar csoportja magyar-kínai és
magyar- norvég baráti tagozatának alelnöke, valamint a
magyar-afrikai, magyar-ausztrál, magyar-dél-afrikai,
magyar-finn, magyar-mongol, magyar-USA és magyar-új-
zélandi baráti tagozat tagja. Az MDF-frakció jogi
kabinetjének vezetõje. 1996. szeptember 10-tõl
frakcióvezetõ-helyettes.
Hivatali címe: Képviselõi Irodaház, 417. szoba

Lezárva: 1996. december 20

Eleje Honlap