Barsiné Pataky Etelka

Barsiné Pataky Etelka

Email: Barsine.Pataky.Etelka@mkogy.hu

A képviselõ által benyújtott irományok

Ülõhely

SzektorSorSzék
645

Választások

Választási körzet-tól-ig
Budapest területi lista1994.06.28.

Képviselõcsoport tagságok

KépviselõcsoportFunkció-tól-ig
Néppárt-MDNPtag1996.03.11.
MDFtag1994.06.28.1996.03.10.

Bizottsági tagságok

BizottságTisztség-tól-ig
KöltségvetésiTag1996.04.16.
Környezetvéd-iTag1996.04.16.
GazdaságiTag1994.06.28.1996.04.15.

Iskolai végzettség

VégzettségIntézmény
egyetemi diplomaBudapesti Mûszaki Egyetem

Nyelvismeret

NyelvFoka
németközépfokú

Életrajz

Barsiné Pataky Etelka (MDNP)
   MDF budapesti területi lista

1941. szeptember 15-én született Budapesten. Édesapja,
Pataky Ernõ Bécsben és Londonban tanult, jogi és
közgazdasági diplomát szerzett. 1945-tõl 1947-ig a
Földmûvelési Minisztérium elnöki fõosztályát vezette,
emellett a Pázmány Péter Tudományegyetem Jog- és
Államtudományi Karának magántanára. 1947-ben
elbocsátották, évekkel késõbb az Országos Mezõgazdasági
és Dokumentációs Központban kezdett el újra dolgozni, az
Országos Széchényi Könyvtárból ment nyugdíjba. Édesanyja,
Szent-Iványi Etelka kereskedelmi érettségit tett, az
építõiparban dolgozott. Húga, Zsuzsanna (1946)
nyelvtanárnõ. 1968-ban kötött házasságot, férje Barsi
István gépészmérnök, külkereskedelmi közgazdász.

Általános és középiskolai tanulmányait Budapesten
végezte, 1958-ban miniszteri kitüntetéssel érettségizett
a Veres Pálné Gimnáziumban. Ugyanebben az évben felvételt
nyert a budapesti Építõipari és Közlekedési Mûszaki
Egyetemre, ahol építõmérnöki diplomát szerzett. 1964-ben
a Budapesti Városépítési Tervezõ Vállalat (Buváti)
munkatársa lett. Késõbb urbanisztikai szakmérnöki
másoddiplomát szerzett. Városfejlesztõ mérnökként számos
hazai és külföldi tervpályázaton ért el egyedül vagy
többedmagával sikereket; számos cikke, terve jelent meg
hazai és külföldi kiadványokban. Elsõ díjat nyert többek
között a lágymányosi Duna-híd tervpályázaton, illetve
Delft (Hollandia) városközpontjának megtervezéséért
többedmagával megkapta a város különdíját. 1972 õszén
másfél évig, ösztöndíjasként egy hamburgi szakmai
továbbképzésben vett részt. 1988 õszén részt vett a
Mérnöki Kamara megszervezésében, ahol késõbb választott
alelnök és a nemzetközi kapcsolatok felelõse lett.
1989-ben, a párttá szervezõdés elõtt lett a Magyar
Demokrata Fórum tagja. Az 1990. évi önkormányzati
választásokon az MDF budapesti listavezetõje, egyúttal
fõpolgármester-jelöltje volt. 1990-1994 között
önkormányzati képviselõ, két éven át, 1990-tõl 1992-ig a
Fõvárosi Közgyûlés MDF-frakciójának vezetõje, valamint
1991. szeptember 21-ig a várostervezési és -fejlesztési
bizottság elnöke. 1991-tõl 1992 márciusáig a Közlekedési,
Hírközlési és Vízügyi Minisztérium kabinetfõnöke. 1992.
március 23-án címzetes államtitkári rangban kinevezték az
Expo '96 fõbiztosává. E megbízatása a kormányváltáskor,
1994. augusztus 5-i felmentésével szûnt meg.
Az 1994. évi országgyûlési választásokon az MDF országos
listáján a huszonnegyedik helyen szerepelt, a budapesti
területi lista harmadik helyérõl került be a törvényhozó
testületbe. 1996. április 15-ig a gazdasági állandó
bizottság tagja. Az MDF-frakció gazdasági kabinetjének
vezetõje volt. Az IPU magyar csoportja magyar-holland
baráti tagozatának elnöke, a magyar- osztrák és a
magyar-svájci tagozat alelnöke, a magyar-finn tagozat
tagja. 1996. március 11-tõl az MDF-frakcióból kivált
politikusok által megalapított Magyar Demokrata Néppárt
frakciójában dolgozik, 1996. májustól frakcióvezetõ-
helyettes. 1996. április 16-tól a költségvetési és
pénzügyi állandó bizottság, ezen belül az
államháztartási, a monetáris és a privatizációs
albizottságok, valamint a környezetvédelmi állandó
bizottságok, ezen belül a turisztikai és idegenforgalmi,
az építésügyi és infrastruktúra, illetve az európai
csatlakozási és nemzetközi ügyek albizottságok munkájában
vesz részt. Az MDNP elsõ országos gyûlésén beválasztották
a párt elnökségébe.
Hivatali címe: Képviselõi Irodaház, 423. szoba.

Lezárva: 1996. december 20.

Eleje Honlap