Dr. Bálint György

Dr. Bálint György

Email: nincs

A képviselõ által benyújtott irományok

Ülõhely

SzektorSorSzék
459

Választások

Választási körzet-tól-ig
Pest megye területi lista1994.06.28.

Képviselõcsoport tagságok

KépviselõcsoportFunkció-tól-ig
SZDSZtag1994.06.28.

Bizottsági tagságok

BizottságTisztség-tól-ig
MezõgazdaságiTag1994.06.28.

Iskolai végzettség

VégzettségIntézmény
egyetemi diplomaKertészeti és Élelmiszeripari Egyetem

Nyelvismeret

NyelvFoka
angolalapfokú
németfelsõfokú

Életrajz

Bálint György (SZDSZ) - Pest megyei területi lista


1919. július 28-án született Gyöngyösön (Heves vármegye).
1945-ben kötött házasságot Bognár Anna könyvtárossal;
1963-ban elváltak. Egy gyermekük született, János (1946),
egyetemi docens, a Kertészeti és Élelmiszer-ipari Egyetem
dékánja. Másodszor 1972-ben nõsült, felesége Mészáros
Edit filmvágó.
Általános és középiskolai tanulmányait Gyöngyösön
végezte, 1937-ben érettségizett a fõgimnáziumban. 1941-
ben kertészmérnöki oklevelet szerzett a budapesti Magyar
Királyi Kertészeti Akadémián. 1942-ben behívták
munkaszolgálatra, ahonnan 1945-ben szabadult. 1948-ig az
apjától örökölt birtokon gazdálkodott, majd a budapesti
Magyar Agrártudományi Egyetem hallgatója; 1949-ben
mezõgazdasági mérnökként diplomázott. 1949-tõl 1952-ig a
Földmûvelésügyi Minisztériumban, 1952-tõl 1953-ig a
Kertészeti Kutatóintézetben, 1955-tõl 1959-ig a mányi
állami gazdaságban, 1959-tõl 1964-ig a Fejér Megyei
Állami Gazdaságok Igazgatóságán, 1964-tõl 1967-ig
Budapesten, az Állami Biztosító Fõigazgatóságán, 1967-tõl
1981. évi nyugdíjazásáig a Hírlapkiadó Vállalatnál
dolgozott. Tizennyolc önálló kötete jelent meg,
Gyümölcsöskert címû mûve hat kiadásban, kétszázezer
példányban fogyott el. Számos cikke, tanulmánya jelent
meg természettudományi, kertészeti, mezõgazdasági és
ismeretterjesztõ folyóiratokban. 1969-tõl 1981-ig a
Kertészet és Szõlészetet, 1970-tõl 1981-ig a
Kertgazdaságot, 1972-tõl 1981-ig a Kerti Kalendáriumot,
1984-tõl 1988-ig a Kertbarát Magazint szerkesztette.
Rendszeresen publikál a Népszabadságban, a Magyar
Nemzetben, a Szabad Földben és a Nõk Lapjában. 1981 óta
állandó rovata van a Magyar Televízió Ablak címû
magazinjában, 1991-tõl fõszerkesztõje az MTV Gazdaképzõ
címû mûsorának. A MÚOSZ Agrár- és Szövetkezeti
Szakosztálya és a Nagyváthy János Gazdaképzõ Egyesület
elnöke, a TIT és a Magyar Borakadémia alelnöke. 1989-tõl
tagja a Budapest Rotary Clubnak, amelynek két évig
alelnöke is volt. Kitüntetései: Munka Érdemrend arany
fokozata, A Haza Szolgálatáért Érdemérem arany fokozata,
SZOT-díj, Táncsics-díj. 1995-ben megszerezte a
mezõgazdasági tudományok kandidátusa tudományos
fokozatot.
Az 1930-as évek végén a falukutató mozgalmak keltették
fel politikai érdeklõdését, közéleti szerepet azonban nem
vállalt. 1994. június 1-jén belépett a Szabad Demokraták
Szövetségébe; az országos tanács tagja. Az 1994. évi
országgyûlési választásokon Pest megye 8. sz., Érd
központú választókerületében indult, 33,66 százalékkal a
második helyen végzett. Képviselõi mandátumát az SZDSZ
Pest megyei listájának harmadik helyérõl szerezte. A
törvényhozásban a mezõgazdasági állandó bizottságban,
ezen belül az agrárkutatási, az agrárpiaci és
szabályozási, valamint az alföldi térségek vízellátási
problémáival foglalkozó albizottságokban dolgozik. Tagja
az oktatási, tudományos, ifjúsági és sportbizottság
keretében mûködõ tudományos és innovációs nyílt
albizottságnak is. Az IPU magyar csoportja
magyar-thaiföldi tagozatának az elnöke, emellett a
magyar-német, magyar-osztrák és magyar-finn tagozatok
munkájában vesz részt.
Fogadóórája: havonta egy alkalommal az Érdi, illetve a
Százhalombattai Közösségi Házban, a helyi sajtóban elõre
meghirdetett idõpontban.
Hivatali címe: Képviselõi Irodaház, 741. szoba.Eleje Honlap