Annus József

Annus József

Email: nincs

A képviselõ által benyújtott irományok

Ülõhely

SzektorSorSzék
261

Választások

Választási körzet-tól-ig
Csongrád megye 1. vk.1994.06.28.
Országos lista1990.05.02.1994.06.27.

Képviselõcsoport tagságok

KépviselõcsoportFunkció-tól-ig
MSZPtag1994.06.28.
MSZPtag1990.05.02.1994.06.27.

Bizottsági tagságok

BizottságTisztség-tól-ig
KulturálisTag1994.06.28.1996.06.17.
HonvédelmiTag1990.05.03.1994.06.27.

Iskolai végzettség

VégzettségIntézmény
fõiskolai diplomaSzegedi Tanítóképzõ Intézet

Nyelvismeret

NyelvFoka
oroszalapfokú

Életrajz

  Annus József (MSZP)
   Csongrád megye 1. sz., Szeged központú
választókerület
  
  1940. május 6-án született a Csanád, Arad és Torontál
vármegyei Püspöklelén. Édesapja, Annus József (1913-1996)
négy elemit végzett, gazdasági cselédként, majd 1945 után
az Ármentesítõ Társulatnál, késõbb a Vízügyi
Igazgatóságon dolgozott kubikosként. 1944. augusztus és
1945. december között szovjet fogságban volt. Édesanyja,
Putyora Erzsébet (1916-1976) hat elemit végzett, 1945
után földmûves, illetve téesztag. Húga, Erzsébet (1946)
tanárnõként dolgozik. Nõs, felesége Lengyel Zsuzsanna
tanítónõ. Két gyermekük közül Zsuzsanna (1960) jogász,
városi bíró, Gábor (1967) fõiskolai tanársegéd.
  Általános iskolába szülõfalujában, Püspöklelén (1950-
tõl Maroslele) járt. Tanulmányait Szegeden folytatta,
1959-ben a Szegedi Tanítóképzõ Intézetben kapott
oklevelet. Az 1960-as években falun tanított: elõbb
1959-1961 között a királyhegyesi, majd 1961-tõl hét éven
át a nagylaki általános iskola tanára volt. 1963-1964-ben
sorkatonai szolgálatot teljesített. 1968-tól két évig a
Csongrád Megyei Hírlapnál dolgozott a kulturális rovat
újságírójaként. Utána a Tiszatáj címû irodalmi folyóirat
segédszerkesztõje egy éven át, majd olvasószerkesztõ,
végül 1972-tõl tizennégy éven keresztül fõszerkesztõ-
helyettes. A Tiszatáj szerkesztõsége ellen indított
politikai eljárás után - amely egy ún. "ellenséges"
sugallatú Nagy Gáspár-vers közzététele miatt indult -
1986. szeptember 1-jén elbocsátották munkahelyérõl. Ekkor
a Móra Ferenc Múzeumba került gyûjteménykezelõnek. 1988-
tól a Móra Könyvkiadó szegedi szerkesztõje, a kiadó Zenit
könyveit gondozta. 1989. júniusban rehabilitálták, azóta
mint fõszerkesztõ irányítja a Tiszatáj munkáját. 1996
júniusában új megbízást kapott, kinevezték a Szabad Föld
címû hetilap fõszerkesztõjévé.
  Szerkesztõi tevékenysége mellett irodalmi munkássága
is jelentõs. 1986 óta publikál novellákat, a falusi
emberek életérõl szól négy önálló kötete. Négy gyermek-,
illetve ifjúsági könyve is napvilágot látott. 1975-ben
belépett a Magyar Néprajzi Társaságba. 1973 óta tagja a
Magyar Írók Szövetségének, 1986-tól a választmányban,
1989-tõl az elnökségben dolgozik. 1991-tõl elnöke a
József Attila Kulturális és Szociális Alapítványnak.
  Fontos élménye volt az 1956-os szegedi diáktüntetés,
majd a forradalom bukása. Ez sokáig távol tartotta a
politikától, csak 1967-ben lépett be az MSZMP-be. 1989-
ben az MSZP tagja lett. Az 1990. évi országgyûlési
választások második fordulójában - Pozsgay Imre személyes
kérésére vállalta a párt színeiben a képviselõ-
jelöltséget - Csongrád megye 3. sz., szegedi
választókerületében harmadik lett, az MSZP országos
listájáról került be a parlamentbe. Az Országgyûlés
honvédelmi állandó bizottságának, ezen belül a személyi
ügyekkel és szervezéssel foglalkozó albizottságnak volt a
tagja. Az 1994. évi országgyûlési választásokon Csongrád
megye 1. sz., Szeged központú választókerületében indult,
s szerepelt az MSZP Csongrád megyei (4.) és országos
(43.) listáján is. Mandátumát mint egyéni jelölt a
választások második fordulójában - Póda Jenõt (MDF) is
megelõzve - 44,24 százalékkal szerezte. 1996. július 1-
jéig részt vett az Országgyûlés kulturális és sajtó
állandó bizottságának munkájában. Az MSZP-frakcióban a
kulturális munkacsoportban dolgozik.
  Fogadóórája: minden második csütörtökön 14 és 16 óra
között a szegedi polgármesteri hivatalban.
  Hivatali címe: Polgármesteri Hivatal, Képviselõi Iroda
(Szeged, Széchenyi tér 12.); Képviselõi Irodaház, 212.
szoba.
  
  Lezárva: 1996. július 1.


Eleje Honlap