T/3613 számú

TÖRVÉNYJAVASLAT

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről

A TÖRVÉNYJAVASLAT

TÉRKÉPI MELLÉKLETEK:

2. Az Ország Szerkezeti Terve

3.1 Ökológiai hálózat magterületének övezete, az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete

3.2 Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete

3.3 Erdők övezete

3.4 Világörökségi és világörökségi várományos területek övezete által érintett települések

3.5 Honvédelmi és katonai célú terület övezete által érintett települések

7. Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve

10. Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve

11.1 Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete

11.2 Tómeder övezete

11.3 Kertes mezőgazdasági terület övezete

11.4 Borszőlő termőhelyi kataszteri terület övezete